پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

انج,پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون,جرم,جزا و جرم‌شناسی,حقوق کیفری,خرید پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی,دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی با عنوان نقش هوش هیجانی و منبع كنترل در میزان موفقیت اقتصادی شغل,سیاست جنائی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,عوامل توجیهی قضازدائی,فروش فایل,لایحه قضازدایی,مجازات,مجرم,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون هستید.

دانلود فایل

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون چکیده : شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.  تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی – امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.  کلمات کلیدی: جرم مجرم مجازات حقوق کیفری سیاست جنائی لایحه قضازدایی جزا و جرم‌شناسی عوامل توجیهی قضازدائی مقدمه: حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.  به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد. راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1 الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق………………………………………………………………….1 ب)سابقه و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….2 پ)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..2 ت)دلیل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………2 ث)روش بررسی………………………………………………………………………………………………………2 ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)…………………………………………………………………3 1)قانون…………………………………………………………………………………………………………………..3 2)جرم…………………………………………………………………………………………………………………….3 3)پدیده جنائی…………………………………………………………………………………………………………3 4)سیاست جنائی………………………………………………………………………………………………………3 5)قضازدائی……………………………………………………………………………………………………………..3 6)جرم زدائی……………………………………………………………………………………………………………4 7)کیفر زدائی……………………………………………………………………………………………………………4 فصل اول : جرم انگاری 1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن………………………………………………………………………………….6 1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………6  1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی…………………………………………………………………………………6 1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق…………………………………………………………………………………7 1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………………7 1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………7 1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی………………………………………………………………………………….7 1 )مکتب اثباتی انتقادی…………………………………………………………………………………………….7 2 )مکتب اصالت عمل کیفری……………………………………………………………………………………7 3 )دفاع اجتماعی ترکیبی…………………………………………………………………………………………..8 4 )مکتب نفی حقوق جزا………………………………………………………………………………………….8 5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین…………………………………………………………………………………….8 6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی……………………………………………………………………8 1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………….9 1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید……………………………………………………………………………..9 1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری………………………………………………………………………………… 9  1 ـ3 ـ1 )کتاب……………………………………………………………………………………………………….9 1 ـ3 ـ2 )سنت………………………………………………………………………………………………………..9 1 ـ3 ـ3 )اجماع………………………………………………………………………………………………………9 1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس………………………………………………………………………………………….. 9 1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری…………………………………………………………………………… 10  1 ـ4 ـ 1 )قانون…………………………………………………………………………………………………….10 1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه……………………………………………………………………………………………….10 1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل…………………………………………………………………………………………..11 1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی……………………………………………………………………………….13 1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری……………………………………………………………………………….13 1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی……………………………………………………………………………………………17 1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی……………………………………………………………………………………..17 فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی 2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه…………..21 2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور…………………………………………………………… 21 2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات…………………………………………………………………………….21 2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی………………………………………………………….22 2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل وفصل دعاوی…………………………………………………………………………………………………22 2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات………………………………….23 2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین…………………………………………………………………………23 2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی……………………………………………………………………………………….24 2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی………………………………………………………………………………….25 2 ـ2 ـ1 )قضازدائی…………………………………………………………………………………………………26 2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی………………………………………………………………………………………26 2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل…………………………………………………………………………..26  2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی…………………………………………………………………………27 2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری………………………………………………………………………….28 2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی………………………………………………………………………………………………29 2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی…………………………………………………………………………………….29 2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی…………………………………………………………………..29 2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی……………………………………………………………………………………33 2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی………………………………………………………………..34 2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی……………………………………………………………………..35 2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری………………………………………………………………………36 2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….37 فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….39 3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان…………………………………………………………………………………39 3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری…………………………………………39 3 ـ2 )تورم کیفری………………………………………………………………………………………………..45 3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری………………………………………………………………….45 3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری…………………………………………………56 فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون   4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور………………………………….61 4 ـ2 )فرایند کار لایحه…………………………………………………………………………………………63 4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه…………………………………………………………………….64 4 ـ4 )مقدمه توجیهی……………………………………………………………………………………………65 4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه…………………………………………………………………………………….66 4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:…………………………………………………………………..66 4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا………………………………………………………………………………….66 4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی…………………………………………………………………………………69 4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید……………………………………………………………………………….72 4 ـ6 ـ4 )حوزه آب…………………………………………………………………………………………….75 4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی……………………………………77 4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی…………………………………………………………………….91 4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل……………………………………………………………………………….98 4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………100 4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال…………………………………………………………………………………103 4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد……………………………………………………………………………….109 4 ـ7 )بررسی کلی لایحه…………………………………………………………………………………..115 4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی…………………………………………………….118 4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی……………………………………………………………………………119 4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..121 منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………….132

 • مبانی نظری یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

  دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی,دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی,رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی…

 • ارزیابی عملکرد شرکت ارائه کننده خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت با روش کارت امتیازی متوازن

  ارزیابی عملکرد شرکت ارائه کننده خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت با روش کارت امتیازی متوازن رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن

  بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش,پایان نامه معرفی شهرستان شوش,پایان نامه ویژگی شهرستان شوش,جاذبه‌های طبیعی شهرستان شوش,خصوصیات انسانی شهرستان شوش,خصوصیات…

 • ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام

  ادبیات نظری تغییرپذیری بازده سهام,ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام,بازده سهام,تغییرپذیری بازده سهام,حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان…

 • پروپوزال ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب

  احکام حجاب در ادیان اهل کتاب,احکام حجاب در فقه امامیه,پروپوزال ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل…

 • مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

  fileina,اکراه,انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق,خرید مقالات حقوقی,دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل,سیستم همکاری در فروش…

 • پروپوزال بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان

  پروپوزال بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان,پروپوزال مدیریت دانش مشتری,پروپوزال مدیریت دانش مشتریان بانک,پروپوزال مدیریت دانش مشتریان بانک…

 • مشخصه های طبیعی و انسانی شهر ری

  پیشینه تاریخی شهر ری,عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ری,عوامل فرهنگی موثر در توسعه شهر ری,مشخصه های طبیعی و انسانی…

 • ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

  ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن,اصول برنامه سازی خلاق در…

 • مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبز

  fileina,تاریخچه معماری سبز در ایران,توسعه پایدار با استفاده معماری سبز,خانه‌های سبز,خرید مقاله و تحقیق رشته محیط زیست,دانلود مقاله رشته محیط…

 • کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان

  کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کانال های…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین

  ادبیات نظری زنجیره تامین,ادبیات و مبانی نظری زنجیره تامین,پیشینه تحقیق زنجیره تامین,دانلود مبانی نظری زنجیره تامین,فصل دوم پایان نامه زنجیره…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مديريت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز

  ادبیات نظری عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز,ادبیات و مبانی نظری عوامل موثر بر ارزش ویژه بر,پیشینه تحقیق عوامل…

 • پاورپوینت مردم نگاری

  پاورپوینت مردم نگاری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مردم نگاری برای دانشجویان ارشد و دکتری رشته های علوم اجتماعی به…