تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان

تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان,راهبرد فراشناختی,روش مطالعه پس ختام (SQ4R),سرعت و پایداری یادگیری,فرآیند یاددهی – یادگیری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان هستید.

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 87-86 چکیده: در این پژوهش میزان تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان سال اول هنرستان در دروس (علوم تجربی و علوم اجتماعی ) بررسی شد.این روش آموزش از شش مرحله تشکیل شده است که شامل مرحله 1- پیش خوانی 2- سوال کردن 3- خواندن 4- تفکر 5- حفظ کردن 6- مرور کردن می باشد.که در بین دو گروه آزمایش و کنترل که تعداد آنها 70 نفر می باشد و هر گروه شامل 35 نفر بودند و در بین دو گروه پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید و نتایج آن بر روی نمودار رسم گردید. نتایج حاصل در این پژوهش در این دو گروه مشخص نمود که گروه آزمایش تغییرات چشمگیری را نسبت به گروه گواه کسب نموده است. بنابراین طبق نتیجه این پژوهش روش آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام بر سرعت و پایداری یادگیری دانش  آموزان تاثیر مثبت دارد. کلمات کلیدی: راهبرد فراشناختی فرآیند یاددهی – یادگیری سرعت و پایداری یادگیری روش مطالعه پس ختام (SQ4R) مقدمه یکی از اهداف مشترک و عمده نظامهای آموزش و پرورش که محور تقریبا تمام فعالیتهای آنهاست فرآیند یاددهی – یادگیری  است. دراین فرآیند، یادگیری مهمتر از یاددهی است. زیرا یادگیری، هدف و یاد دادن راه رسیدن به هدف است. با توجه به اینکه بازده هرنظام آموزشی و پرورشی بر اساس میزان یادگیری فراگیران مورد ارزشیابی قرار می گیرد لذا در فرآیند آموزش باید به روش یادگیری توجه شده و به آن اهمیت ویژه ای قائل شد. تا دانش آموزان بتوانند با دانستن روشهای یادگیری با مسائل برخورد و مشکلات را حل کنند. هسته اصلی فرآیند توریس. ترتیب دادن محیطی است که در آن شاگردان بتوانند تعامل کنند ونحوه یادگیری را مورد بررسی قرار دهند (بهرنگی، 1376). درزمینه یادگیری و فراهم نمودن شرایط مطلوب آن، درمکتب روان شناسی رفتارگرا و شناخت گرا بیش از هر مکاتب دیگر روانشناسی به بحث پرداخته اند که مکتب رفتارگرایی به علت تاکیدات شدید بر رفتارفراگیران بدون درنظر گرفتن فضایل و توانمندیهای درونی آنها، دردهه های اخیر با عدم استقبال روبرو شده و روانشناسی شناختی که برای روشن سازی توانمندیهای شناختی و استدلالی موجود زنده توسط پیشگامانی چون پیازه و برونر جدیت لازم را بعمل آورده بود، مورد توجه خاص قرار گرفت زیرا آنها معتقد بودند که در درون انسان ابزارها و یا کار افزارهایی برای استدلال و یا اندیشیدن وجود دارد. لذا تلاشهای زیادی برای روش مهارتهای شناختی و بویژه برای بهینه سازی و اثربخش کردن آن صورت گرفت. که مجموعه تلاشها، چشم اندازی را گشود تا نظریه فراشناخت مورد توجه قرار گیرد. آرتور، ال کوستا  می نویسد اگربتوانید از وجود یک گفتگوی درونی درذهن خود آگاه شوید و اگربتوانید فرایندهای تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید فراشناخت را تجربه کرده اید. لذا روش یادگیری همان روش فکرکردن و اندیشیدن است که هدف اصلی درفرایند یادگیری و یاددهی می باشد. سرکار آرانی (1279) می گوید اندیشیدن دانش آموزان در جریان آموزش برجسته ترین ویژگیهای فعالیتهای آموزش درژاپن است. بنابراین فعالیتهای کلاس، مواد آموزشی روشهای تدریس و .. همگی باید تفکر را تحریک کنند، راهبردهای روشهای تدریس و … همگی باید تفکر را تحریک کنند، راهبردهای روشهای یادگیری و تفکر متفاوتند یکی از راهبردها در بهبود به فراگیران فراشناخت پس ختام (SQ4R) است. و هدف پژوهش حاضر این است که با آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام به دانش آموزان به نتایج حاصل از آموزش این راهبرد را مورد بررسی قرار داده و نقش آنرا برسرعت و پایداری یادگیری آنها مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. فهرست مطالب 1- فصل اول: مقدمه      1-1- مقدمه 1      1-2- بیان مسئله 3           1-2-1- سولات پژوهشی 4      1-3- اهداف پژوهشی 4           1-3-1- هدف کلی 4           1-3-2- اهداف جزئی 4      1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش 5      1-5- فرضیه های پژوهش 6      1-6- متغیر ها 7           1-6-1- نام گذاری متغیر ها 7           1-6-2- تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات در این پژوهش 7           1-6-3- تعریف عملیاتی متغیر ها 9 2- فصل دوم: ادبیات پژوهش      2-1- مقدمه 15      2-2- مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع مورد پژوهش 16           2-2-1- در حوزة یاددهی – یادگیری 16           2-2-2- در حوزة فرا شناخت 36           2-2-3- ارتباط شناخت و فرا شناخت 55           2-2-4-مراحل اجرای فراشناخت 57           2-2-5- راهبردهای فراشناختی 62           2-2-6- راهبرد فرا شناختی پس ختام 64      2-3- پیشینه مطالعاتی 67           2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران 67           2-3-2- برسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 72 3- فصل سوم: روش شناسی      3-1- مقدمه 76      3-2- جامعه مورد مطالعه 76      3-3- تعیین حجم نمونه 76      3-4- روش نمونه گیری 76      3-5- ابزار اندازه گیری داده ها 77           3-5-1- تعیین روایی 81           3-5-2- تعیین پایایی 82 4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی داده ها      4-1- مقدمه 85      4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 85      4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 86 5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری      5-1- مقدمه 91      5-2- بحث پیرامون سوال های پژوهشی 91      5-3- پیشنهادیی در خصوص یافته های پژوهش 104      5-4- محدودیتها 105 فهرست منابع

 • وب کاوی در صنعت

  جایگاه داده کاوی,داده کاوی,داده کاوی و OLAP,دانلود پایان نامه داده وب کاوی در صنعت,دانلود مقاله رشته کامپیوتر و IT,دانلود مقاله…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارزش گذاری برند برای مشتری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارزش گذاری برند برای مشتری رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی چارچوب…

 • بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

  ارائه راهكارهای پیشگیرانه از سرقت,بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه…

 • تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی

  اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی,پایان نامه داوری تجاری بین المللی,تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با…

 • طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان

  پایان نامه طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان,پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی,طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان,مدیریت…

 • بررسی سیر تحول مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف آن از ديدگاه انديشمندان

  بررسی سیر تحول مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف آن از ديدگاه انديشمندان رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری…

 • مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی

  آزاد سازی,چالشهای خصوصی سازی بانک های دولتی,خصوصی سازی,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات رشته اقتصاد,عملکرد بانک های دولتی و خصوصی,مشکلات خصوصی سازی…

 • مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

  دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت,دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف,قاعده اتلاف,مسئولیت مدنی,مسئولیت…

 • پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت

  پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت…

 • بررسی راهکارهای مقاوم سازی سازه های فولادی با سیستم بادبندی واگرا

  بررسی راهکارهای مقاوم سازی سازه های فولادی با سیستم بادبندی واگرا,بررسی سیستم مهاربندی واگرا,بررسی ظرفیت آسیب پذیری سازه,پایان نامه مقاوم…

 • پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

  پرسشنامه آمیخته ترفیع,پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت

  ادبیات نظری سرمایه فکری شرکت,ادبیات و مبانی نظری سرمایه فکری شرکت,پیشینه تحقیق سرمایه فکری شرکت,دانلود مبانی نظری سرمایه فکری شرکت,فصل…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش شخصی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش شخصی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری  مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی

  ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی عملکرد شعب…