مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی

ارزیابی آموزش,داده کاوی,سیستم های چند رسانه ای,شبیه سازی,فروشگاه ساز فایل,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی,همکار در فروش,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی هستید.

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی عنوان انگلیسی :  A data mining approach for training evaluation ‎in simulation-basedtraining دانلود مقاله اصلی رویکردی پژوهشی بر:‏ یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش، در آموزش مبتنی بر شبیه سازی ‏*مرکز پژوهشی سیستم های هوانوردی،مؤسسه ی علوم و تکنولوژی چوانگ-شان، تایوان*‏ ‏*مؤسسه ی مدیریت تکنولوژی، دانشگاه ملی چوانگ، تایوان*‏ چکیده : به توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در حوزه ی کامپیوتر صورت گرفته است، پروسه‌ی شبیه سازی نیز به یکی از ابزار های ‏آموزشی تجربی کارآمد و واقعی مبدل گشته است که نقشی کمک کننده در آموزش سازمانی دارد. اگرچه آموزش مبتنی بر ‏شبیه سازی می‌تواند بهره وری آموزش را برای کارکنان یک شرکت بهبود دهد، ولی چالش های پژوهشی زیادی در این ‏خصوص وجود داشته که باید بر آن‌ها غلبه کرد. در این مقاله قصد داریم چارچوبی ترکیبی را به‌منظور ادغام تکنیک های ‏داده کاوی با آموزش مبتنی بر شبیه سازی ارائه داده تا بتوان بهره وری ارزیابی آموزش را افزایش داد. مفهوم آموزش مبتنی ‏بر اطمینان ‏ در پروسه‌ی یادگیری فراگیران بکار گرفه شده که از دو سطح مهارت/دانش و سطح اطمینان بهره میبرد. تکنیک ‏های داده کاوی به‌منظور تحلیل پروفایل فراگیران و داده های ایجاد شده از آموزش مبتنی بر شبیه سازی مورد تحلیل قرار ‏گرفته تا بتوان کارانی فراگیران و دانش جویان و رفتار های یادگیری آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. متدلوژی پیشنهادی، به ‏همراه یک مثال واقعی از آموزش تیر اندازی پیاده نظام در تایوان ارائه خواهد شد. نتایج نشان میدهد که متدلوژی پیشنهادی ‏می‌تواندبه‌صورت صحیحی اقدام به ارزیابی کارانیفراگیران و رفتار های یادگیری آن‌ها نموده و می‌تواند دانش مربوط به بهود ‏نتایج یادگیری را به همراه داشته باشد.‏ واژگان کلیدی:  داده کاوی  شبیه سازی ارزیابی آموزش سیستم های چند رسانه ای مقدمه : با توجه به روند رو به رشد پیچیدگی و محیط های شغلی، کارکنان سازمان ها نه‌تنها باید دارای مهارت ها و ‏دانش حرفه ای موردنیاز کاری خود باشند، بلکه باید در فراگیری دانش جدید برای استفاده در محیط های متغیر ‏انعطاف پذیر باشند. به‌منظور توسعه ی این تخصص انطباقی، فراگیران باید در پروسه‌ی یادگیری فعال بوده و این ‏پروسه نیز باید در ماهیت معنادار و مربوطه ای صورت گیرد(بلی و کوزوالکی 2002).‏ با توجه به رشد قابل ملاحظه ی تکنولوژی های کامپیوتری، شبیه سازی به یک ابزار یادگیری تجربی کارآمد و ‏واقعی به‌منظور کمک به آموزش سازمان بکار گرفته شده است(بل، کانال و کوزوالکی 2008). شبیه سازی را ‏می‌تواند به عنوان محیطی مصنوعی تعریف کرد که برای مدیریت تجارب افراد از واقعیت ایجاد شده است(بل ‏‏2008). آموزش مبتنی بر شبیه سازی (‏SBT‏)‏ ‏ را می‌تواند توانایی استدلال، جایگزینی، ایجاد و/یا  مدیریت ‏تجارب واقعی فراگیران دانست که در آن می‌تواند محتوایی واقعی و ویژگی های آموزشی ادغام یافته را فراهم ‏کرد(کانون بروسر ، بوسر 2009). این مورد در سطح زیادی بر حسب فضا و زمان آموزش انعطاف پذیر میباشد ‏که می‌تواندبه‌منظور کاهش یا حذف هزینه های متغیر در آموزش سنتی بکار گرفته شود. فهرست مطالب : چکیده ‏1‏ ‏1.مقدمه ‏3‏ ‏2. اصول اولیه ‏5‏ ‏2.1ارزیابی آموزش وآموزش مبتنی برشبیه سازی ‏5‏ ‏2.2. داده کاوی ‏7‏ ‏3.روش داده کاوی پیشنهادی ‏8‏ ‏3.1تعریف مسئله ‏8‏ ‏3.2 درک وآماده سازی داده ها ‏9‏ ‏3.3 ایجاد مدل ‏10‏ ‎1.‎تحلیل درخت تصمیم….‏ ‏11‏ ‎2.‎شبکه های عصبی انتشار بازگشتی‎(BPNN)‎ ‏12‏ ‎3.‎رگرسی ونلجستیک..‏ ‏13‏ ‎4.‎تحلیل کلاستر….‏ ‏14‏ ‏3.4 ارزیابی وتحلیل مدل ‏15‏ ‏3.5 توسعه ی مدل ‏16‏ ‏4.مطالعه ی تجربی: آموزش تیراندازی نظامی مبتنی برشبیه سازی در تایوان ‏16‏ ‎4.1‎بیشینه ‏16‏ ‎4.2‎تعریف مسئله ‏17‏ ‏4.3 آماده سازی ودرک داده ها ‏17‏ ‏4.4 ایجادمدل ‏19‏ ‏4.4.1 ارزیابی کارانی شلیک ‏19‏ ‏4.4.2 دسته بندیرفتاریادگیری ‏22‏ ‏4.5 توسعه یمدل ‏27‏ ‏4.6 مباحث ‏28‏ ‏5.نتیجه گیری ‏29‏

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی رفتن به سایت اصلی مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری…

 • شبکه های بیسیم حسگر WSN

  حسگر,حسگر WSN,شبکه حسگر بی‌سیم,شبکه های WSN,شبکه های بیسیم حسگر,شبکه های بیسیم حسگر WSN,شبکه های وایرلس بازدید کننده عزیز در حال…

 • موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا

  موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا…

 • ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

  ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات…

 • جایگاه ایران در روند منطقه گرایی خاورمیانه

  تاثیر طرح خاورمیانه بزرگ بر ایران,جایگاه ایران در روند منطقه گرایی خاورمیانه,دانلود پایان‌نامه منطقه گرایی خاورمیانه,روند منطقه گرایی خاورمیانه,منطقه گرایی…

 • طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن

  پروپوزال تدلیس در ازدواج,پروپوزال ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,پروپوزال نحوه ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج,تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال…

 • رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

  بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان,جهت گیری,جهت گیری مذهبی و سواد…

 • مبانی نظری رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها

  تعیین سبک رهبری در سازمان,رابطه سبک رهبری مدیران با شاخصهای عملکردی,سبک رهبری مدیران,مبانی نظری تاثیر تعیین سبک رهبری مدیران بر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

  ادبیات نظری مدیریت مشارکتی,ادبیات و مبانی نظری مدیریت مشارکتی,پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی,دانلود مبانی نظری مدیریت مشارکتی,فصل دوم پایان نامه مدیریت…

 • مدیریت شهری و ساختار آن در ایران

  مدیریت شهری و ساختار آن در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق پایان نامه رشته مدیریت مدیریت شهری و…

 • دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش

  تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک,داناود پایان نامه كارشناسی ارشد با عنوان دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن…

 • شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخصهای ورشکستگی شرکتها در ایران

  تجزیه و تحلیل شاخصهای ورشکستگی شرکتها,تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی,تطبیق و کاربرد شاخصهای ورشکستگی در ایران,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان…

 • استراتژی منابع انسانی ، معیارهای اثربخش آن و بررسی رابطه آن با مفاهیم مشابه

  استراتژی منابع انسانی ، معیارهای اثربخش آن و بررسی رابطه آن با مفاهیم مشابه رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

 • پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها

  استقرار مدیریت دانش در بانک,پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها,پروپوزال تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش…

 • مکانیک خاک

  خاک,خرید مقاله و تحقیق عمران,خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها,دانلود مقالات رشته عمران,دانه بندی خاک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,مقاومت…