مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری

داده کاوی,داده کاوی جهانی,داده کاوی سازمانی,دانلود مقالات ترجمه شده کامپیوتر,دانلود مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر,مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری,مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری,نوآوری های فناوری داده کاوی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری هستید.

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری عنوان انگلیسی :  Global data mining-An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions دانلود مقاله اصلی چکیده:‏ با استفاده از روش داده کاوی این مطالعه و تجلیل روند تحقیقات و پیش بینی داده کاوی را ‏از سال ‏‎1989‎‏ تا سال ‏‎2009‎‏ را با عنوان داده کاوی در پایگاه ‏SSCI‏ انجام داده است روش ‏کتاب سنجی تحلیل روشی بررسی موضوع در این بازه زمانی است. ما با برداشت از ‏‎1881‎‏ ‏مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم در این مقاله پیاده سازی و طبقه بندی مقالات داده ‏کاوی با استفاده از سال نشر، استناد، کشور نشر، نوع سند، نام موسسه، زبان، عنوان منبع و ‏موضوع منطقه برای وضعیت های مختلف به منظور کشف تفاوت ها و اطلاعات چگونگی فناوری ‏و توسعه یافتگی آن در این دوره با گرایش های فناوری پرداخته ایم و پیش بینی نتایج ‏را از این مقالات انجام داده ایم همچنین این مقاله انجام آزمون ‏K-S‏ را برای بررسی اینکه ‏آیا تجزیه و تحلیل براساس قانون لوکتا است یا نه انجام دادند. علاوه براین تجزیه و ‏تحلیل بررسی متون تاریخی جهت نفوذ فناوری داده کاوی انجام شده است. این مقاله یک ‏نقشه راه برای تحقیقات آینده، و روندهای تکنولوژی و پیش بینی و تسهیل انباشت دانش را ‏در دستور خود دارد به طوری که محققان داده کاوی بتواند با صرف هزینه کم بر روی موضوع ‏مشخص خود متمرکز شوند. ‏ این بدان معنی است که پدیده موفقیت در نشریات با کیفیت بالاتر شایع تر است . کلمات کلیدی:‏ داده کاوی نفوذ فناوری روش کتاب سنجی روند تحقیقات و پیش بینی ‏ مقدمه:‏ داده کاوی زمینه بین رشته ای است که ترکیبی مصنوعی از هوش، مدیریت پایگاه داده، ‏تجسم داده ها، دستگاه یادگیری، الگوریتم های ریاضی و آمار را به وجود آورده است. داده ‏کاوی نیز به عنوان کشف پایگاه داده ها شناخته شده است. دچن، هان ویو ‏‎1996‎‏ ، ‏پیاتتکسی و اسمیت ‏‎1996‎‏ که به سرعت در حال ظهور می باشند.این فناوریها روش های ‏مختلفی را برای تصمیم گیری حل مسئاله، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، تشخیص، ‏یکپارچه سازی، پیشگیری آموزش و نوآوری را به ارمغان می آورد که نیاز به تکنیک های ‏جدید برای کمک به تجزیه و تحلیل، درک و حتی تجسم مقدار بسیار عظیمی از داده های ‏ذخیره شده را در برنامه های علمی و کاربردی را جمع آوری می کند. کشف دانش این ‏فرآیند جالب توجه است. که مانند الگوهایی برای انجمن ها، تغییرات، ناهنجاری و سازه های ‏مهم که از مقادیر زیادی از داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها، انبار داده ها و یا دیگر ‏مخازن اطلاعاتی تشکیل شده است. این می تواند به شرکت جهت تصمیم گیری به خاطر ‏ماندن در فضای رقابتی بازار کمک کند. توابع اصلی داده کاوی در تجارت توسعه یافته شامل ‏خلاصه، انجمن، طبقه بندی، پیش بینی و خوشه است.این توابع می تواند با استفاده از انواع ‏فناوریها مانند پیاده سازی پایگاه داده، یادگیری و روش های آماری اجرا شود. (پیا تتسکی ‏و اسمیت ‏‎1996‎‏ ) استخراج اطلاعات از پایگاه داده به عناون یک فرایند است که با استفاده ‏از آمار، ریاضی، تکنیک های هوشی مصنوعی و روشهای دیگر و شناسایی اطلاعات مفید و ‏پس از آن بدست آوردن دانش پایگاه های بزرگ تعریف می شود. در تلاش برای توسعه بینش ‏های جدید با کارایی عمل مناسب داده کاوی به منظور بررسی برنامه های بهبود، اولویت ‏استراتژیک عوامل محیطی، ابعاد عملکرد تولید و اثر متقابل آنها مورد استفاده قرار گرفت ‏‏(حاجی زاده، حسینی، بارفروش و همکاران ‏‎2010‎‏ (اسمیت و برسون ‏‎2000‎‏ ) (لوژن ‏‎2001‎‏ ‏‏)(احمد‎2004‎‏ )(لینوف و بری ‏‎2004‎‏ ) همچنین  داده کاوی به عنوان فرآیند استخراج ‏اطلاعات تعریف شده و یا تشخیص الگوهای پنهان و یا اطلاعات از پایگاه داده های بزرگ و ‏امکان پذیر می کند.با مقدار زیادی از داده ها، فناوریهای داده کاوی می تواند با بحث به ‏وجود آمدن هوش کسب و کار و در نهایت ایجاد فرصت های جدید می شود. به تازگی ‏تعدادی از برنامه های کاربردی داده کاوی و نمونه های اولیه برای انواع دامنه های توسعه یافته ‏است (بارچمن و خابازا، کلسژن پیاتتکسی، شاپیر و سیموریس ‏‎1996‎‏ ) که از جمله ‏بازاریابی، بانکداری و امورمالی، تولید و مراقبت های بهداشتی است. علاوه براین داده کاوی ‏نیز به عنوان دیگر داده ها مانند اعمال سری های زمانی، ارتباط است. ‏ فهرست مطالب : چکیده:‏ ‏1‏ کلیده واژه ها:‏ ‏1‏ ‏1- مقدمه:‏ ‏2‏ ‏2- موارد و روش های تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-1 مواد تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-2 روش تحقیق:‏ ‏4‏ ‏2-2-1 قانونی لوتکا:‏ ‏5‏ ‏2-2-2 زیر ساخت های تحقیقات :‏ ‏6‏ ‏1-جمع آوری داده ها ‏6‏ ‏2-فهرست نویسنده و جدول توزیع مقاله ‏6‏ ‏3-محاسبه مقدار ‏n‏ (شیب)‏ ‏6‏ معادله1‏ ‏6‏ ‏4محاسبه مقدار ‏C ‏7‏ فرمول 3‏ ‏7‏ معادله 4‏ ‏7‏ ‏3-نتایج:‏ ‏8‏ ‏3-1:توزیع های سال نشر:‏ ‏8‏ ‏3-2: توزیع های استنادی‎:‎ ‏8‏ ‏3-3 توزیع های کشور- قلمرو:‏ ‏8‏ ‏3-4:توزیع نام موسسه:‏ ‏9‏ جدول1 :25 کشور برتر در سال 2009-1989‏ ‏9‏ ‏3-5:توزیع توسط نوع سند:‏ ‏12‏ ‏3-6:توزیع شده توسط زبان:‏ ‏12‏ ‏3-7توزیع های موضوع:‏ ‏12‏ شکل 1: انتشار و وضعیت استناد در هر سال‎. ‎منبع‎: ‎پایگاه دادهSSCI ‏13‏ جدول 2 :توزیع نوع و زبان سند2009-1989‏ ‏13‏ ‏3-8: توزیع عنوان منبع:‏ ‏14‏ توزیع 25 گروه اول  از منابع 2005-1989‏ ‏15‏ جدول4 :محاسبه بهره وری نویسنده داده کاوی ‏19‏ جدول 5 :محاسبه ‏n‏ برای داده کاوی ‏19‏ شکل 2: توزیع بهره وری ادبیات نویسنده در پژوهش داده کاوی ‏19‏ جدول 6:آزمون ‏K-S‏ برای داده کاوی ‏19‏ جدول 7 نمای کلی از نوآوری های فن آوری در داده کاوی ‏20‏ جدول 7: مروری بر نفوذ بازار در داده کاوی ‏21‏ جدول 8 :نمای کلی از قبول تعداد در داده کاوی:‏ ‏22‏ ‏4-بحث:‏ ‏23‏ ‏4-1:تجزیه و تحلیل بهره وری منابع توسط قانون لوتکا:‏ ‏23‏ ‏3-محاسبه مقدار ‏n‏(شیب)‏ ‏24‏ معادله 5‏ ‏24‏ ‏4-محاسبه ارزش ‏C ‏24‏ معادله 6‏ ‏24‏ معادله 7‏ ‏25‏ ‏2-4 بحث و گفتگو:‏ ‏25‏ ‏1-5 نوآوری های فناوری داده کاوی (1998-1989):‏ ‏25‏ ‏2-5 قبولی داده کاوی سازمانی(2003-1999):‏ ‏26‏ ‏3-5نفوذ در بازر با استفاده از داده کاوی(2009 -2004)‏ ‏26‏ ‏6- نتیجه گیریک ‏26‏ ‏5-روند اصلی مقاله از نوع سند داده کاوی  در پژوهش هست.‏ ‏28‏ ‏6-زبان انگلیسی هنوز زبان اصلی در داده کاوی پژوهشی می باشد.‏ ‏28‏

 • شبكه های بی سیم

  PAN,Wireless Network,بلوتوث,دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر و آی تی,دانلود پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی,دانلود پایان نامه کامپیوتر…

 • لخته ساز زیستی

  لخته ساز زیستی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام لخته ساز زیستی هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه…

 • پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی

  fileina,Routing,الگوریتم‌های Routing,پروتكل‌های مسیریاب,پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی,خرید مقاله و تحقیق شبکه,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز…

 • بافت معنا و تنوع سبک در قرآن

  بافت معنا,بافت معنا و تنوع سبک در قرآن,تنوع سبک,دانلود مقالات ترجمه شده رشته الهیات,دانلود مقاله الهیات,دانلود مقاله ترجمه شده الهیات,قرآن‌…

 • پاورپوینت تصمیم گیری گروهی

  پاورپوینت تصمیم گیری گروهی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت تصمیم گیری گروهی هستید. دانلود فایل…

 • بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری

  الگوریتم های جستجو,بهینه سازی,بهینه سازی الگوریتم های جستجو,بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری,بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری…

 • شغل روزنامه نگاری

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,پیچیدگى هاى نظام آگهى در ایران,حقوق و‎ ‎امتیازهای روزنامه نگار,خرید پایان نامه,دانلود مقاله شغل روزنامه نگاری,روزنامه,روزنامه…

 • مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات پیش رو و مقابله با آن

  اقدامات پیشگیرانه قاچاق انسان,اقدامات پیشگیرانه قاچاق انسان در سطح بین المللی,اقدامات پیشگیرانه قاچاق انسان در سطح ملی,پایان نامه قاچاق انسان,مشکلات…

 • بررسی مدل ها و انواع تاب آوری با تشریح ویژگی ها و عوامل موثر بر آن

  انواع تاب آوری,اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی,بررسی مدل ها و انواع تاب آوری با تشریح ویژگی ها و عوامل…

 • برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو

  برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام برخی نتایج…

 • ارزیابی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برای مقابله با استرس در محیط کار

  آموزش مهارتهای زندگی,اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش کنترل استرس,ارزیابی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برای مقابله با استرس در…

 • کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو)

  انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار,دانلود مقاله آدرس دهی اقلام در انبار,دانلود مقاله انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد شغلی کارکنان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد شغلی کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه…

 • پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت

  پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت…

 • ویژگی ها و تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

  برنامه ریزی استراتژیک,برنامه ریزی عملیاتی,تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی,دانلود مقاله مدیریت,ویژگی ها و تفاوت های برنامه ریزی…