پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی

fileina,اسپکتروسکوپی,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار,پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی,خرید پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت,سیستم همکاری در فروش فایل,سینتیک استخراجی آلونیت,فرآوری آلونیت,فروش فایل,فروشگاه,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی هستید.

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن با عنوان امكان فرآوری آلونیت با استفاده از روش‌های شیمیایی چکیده:  در ابتدا هدف اضافه کردن رسوب آلونیت بر آرد خام برای تولید سیمان پورتلند است که ارزان است برای جانشینی برای سنگ گچ استفاده می شود. در آزمایشات هر دو در دمای 1450 و بعد 1300 می سوزند نتیجه اینگونه می شود از لحاظ مشخصات معدن شناسی هیچ تفاوتی ندارد و بخوبی فرم یافته است. روش اسپکتروسکوپی  NIR را برای تحلیل آلونیت ها بررسی می کنیم. که باقدرت بسیار بالا توانایی تمایز آلونیت با راحتی زمانیکه فرمول مواد معدنی تا حد و زیادی مرتبط است دارد . این روش پتانسیل زیادی به عنوان ابزار اسپکتروسکوپی مواد روی سیار و به ویژه در مریخ دارد.به معرفی آلونیت می پردازد که از کانیهای سولفات ها هستند.نواحی طیفی نزدیک IR  به راحتی می توان به 4 دسته تقسیم کرد.این روش تاکنون عمیقاً برای مطالعه  ی آلونیت ها به کار برده نشده است.در ادامه روش استروسکوپی Raman بررسی می شود که در 2984 و vvk برای مشخص کردن آلونیت های    استفاده می شود که M کاتیونهای یک ظرفیتی   است .طیف Room  این روش تمایز بین آلونیت های ترکیبی باکاتیونهای مختلف را ممکن می سازد. آلونیت ها در مریخ فراوان است چون وجود آب در مریخ در حال با گذشته ثابت شده و آلونیت در ذخایر معدنی تبخیر بافته یافت می شود.آلونیت ها بخشی از گروه سوپر مواد معدنی که شامل آلونیت ها و ژارومیت ها است. و تمامی آنهایی که با طیف Raman  مشخص می شوند است . بعد درباره ی استخراج آلونیت در اسیدسولفوریک و هیدروکلریک صحبت می شود که در یک تراکتور گروهی مطالعه شده است اثرات دمای واکنش، غلظت اسید ، اندازی ذره ، دمای خشک کردن زمان خشک کردن و نسبت فرایند مولار  روی فرایند استخراج مورد بررسی قرار گرفته است. دمای خشک کردن پارامتر مهمی است که روی  سایر فرآیندها تاثیر می گذارد بقیه تاثیر کمتری دارند .آلونیت ها در حالت خالص بی رنگ هستند اما به دلیل ناخالصیهای موجود به رنگای سفید – خاکستری ، سفید – زرد و قرمز یافت می شوند آلونیت باید در دمای  به مدت 60 دقیقه خشک شود تا استخراج بهینه حاصل شود نسبت   6% بهینه است .با توجه به قیمت به نظر می رسد از نظر فنی و اقتصادی اسید سولفوریک مناسب تر است و بعد شرایطی که در آن ماکزیمم حاصل استخراج آلومینیوم بدست آمده مشخص می شود  * سپس به چگونگی جذب فسفات از محلول آلونیت می پردازیم. به نظر می رسد با افزایش دمای خشک کردن جابجایی فسفات افزایش و با کاهش pH  افزایش می یابد همزمان با کاهش اندازه ی ذره ی آلونیت، نرخ جذب فسفات افزایش می یابد.آلونیت چون فراوان و ارزان است بنابراین پتانسیل بالایی برای جذب فسفات دارد . کلمات کلیدی: فرآوری آلونیت اسپکتروسکوپی سینتیک استخراجی آلونیت روش‌های شیمیایی فرآوری آلونیت آلونیت فرمول شیمیایی آلونیت  است دارای  سیستم تبلور رمبوئدربک می‌باشد.آلونیت در رده بندی سولفات ها قرار دارد. دارای جلای شیشه ای و همچنین مانند میکاجلای صدفی دارد.شکستگی ندارد و دارای کلید از مناسبی است.کانی شفافی می باشد که خاصیت مغناطیسی ندارد.شکل  ظاهری آن از لحاظ بلور به صورت دانه ای می باشد.تقریباً کمیاب بیشتر در شوروی سابق، ایتالیا، آمریکا و استرالیا یافت می شود.در ترکیب شیمیایی آن   و   و  همچنین  می باشد.رنگ آلونیت بیشتر سفید خاکستری، زرد و قرمز یافت می شود. رنگ خاکه ی آن هم سفید رنگ است.دارای پاراژنز با هالوزیت،  کائولینیت و ژیبسیت است.منشأ شکل آلونیت ها منشأ آذرین و آتشفشانی است.شکل بلورهای آن رمبوئدر یا لوزی شکل و صفحه ای است.چگالی آن حالات مختلفی دارد که حداقل 2.7 و حداکثر 2.8 می باشد. و از لحاظ سختی هم حداکثر 4 و حداقل 3.5  است.آلونیت ها در تهیه ی زاج سفید نیز کاربرد دارند که در آن کاتیون تک ظرفیتی پتاسیوم و کاتیون سه ظرفیتی آلومینیوم می باشد و تحت عنوان زاج آلومینیوم پتاسیم شناخته می شود. فهرست 1-فصل اول:کلیات 1 1-1 آلونیت 2 1-2 زاج سفید 3 1-3 کاربرد آلونیت 5 فصل  دوم:آزمایش رسوب سازی آلونیت – ژارومیت در مخلوط خام جهت تولید سیمان پورتلند و کلینک های سیمان با پایه ی سولفوآمونیت 2- آزمایش اضافه کردن رسوب آلونیت به آرد خام درجهت تولید پوتلند و آجرهای سیمانی سولفوآلونیت 7 2-1- مقدمه 8 2-2- آزمایشات 10 2-3- نتایج و مباحث 15 2-3-1- تحلیل های شیمیایی 15 2-3-2- تحلیل های معدنی انکسار اشعه ی X 17 2-3-3- آزمایش میکروسکوپیک بخش های صیقلی 19 2-4- نتیجه گیری 22 فصل  سوم:اسپکتروسکوپی با استفاده از اشعه مادون قرمز نزدیک بر روی آلونیت های طبیعی سولفات 3- اسپکتروستکوپی با  استفاده از اشعه مادون قرمز 23 3-1- مقدمه 24 3-2- آزمایشات 27 3-2-1- کانیها 27 3-2-2- اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک (NIR) 28 3-2-3- اسپکتروسکوپی نیمه IR 29 3-3- نتایج و مباحث 30 3-4- نتایج 34 فصل چهارم:مطالعه ی استروسکوپی زمان برروی آلونیت ها 4- مطالعه ی اسپکتروسکوپی آلونیت ها 35 4-1- مقدمه 36 4-2- آزمایشات 38 4-2-1- مواد معدنی 38  4-2-1-1- روش کارترکیب آلونیت آمونیوم 38 4-2-1-2- روش کار ترکیب آلونیت سدیم 40 4-2-1-3- روش کار ترکیب آلونیت پتاسیم 40 4-2-2- انکسار اشعه ی X 40 4-2-2-1- اسپکتروسکوپی مادون قرمز 41 4-2-2- 2- اسپکتروسکوپی Raman 41 4-3- نتایج و مباحث 42 4-3-1- انکسار اشعه ی x . 42 4-3-2- استروسکوپی Raman . 44 4-3-3 – ناحیه ی هیدروکسیل . 51 4-4- نتیجه گیری . 53 فصل  پنجم:سینتیک استخراجی آلونیت با استفاده از اسیدسولفوریک و اسید هیدروکلروریک 5- سینیتک استخراج آلونیت در اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک.54 5-1- مقدمه . 55 5-2- روشها ومواد . 57 5-3- نتایج و مباحث . 59 5-3-1- واکنشهای شیمیایی . 59 5-3-2- محرکهای استخراج . 59 5-3-3 – اثرات دمای واکنش . 63 5-3-4 – اثر غلظت اسید . 65 5-3-5 – اثر اندازه ی ذره . 66 5-3-6- اثر دمای آهکی شدن (خنک شدن) . 67 5-3-7- اثر زمان خشک کردن . 68 5-3-8- اثر نسبت مولار   . 69 5-4- نتیجه گیری . 70 فصل  ششم:جذب فسفات از محلول آبی بر روی سطح آلونیت 6- جذب سطحی فسفات از محلول آبی آلونیت 72   6-1- مقدمه 73 6-2- مواد و روشها   76 6-3- نتایج و مباحث 79 6-3-1- اثر دما و زمان خشک شدن 79  6-3-2- اثر اندازه ی ذره 80  6-3-3- اثر pH 81    6-3-4- اثر غلظت اولیه ی فسفات 82   6-3-5 محرکهای جذب سطحی 83  6-3-6 – ایزترم های جذب سطحی   84 6-4- نتیجه گیری 86  7- فصل هفتم:نتایج و پیشنهادات منابع 92

 • ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

  ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش…

 • بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری مالی شهرداریها

  ارزیابی عملكردسامانه گزارشگری مالی,ارزیابی عملکرد سیستم گزارشگری مالی در شهرداری,بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری مالی شهرداریها,حسابداری…

 • بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

  بررسی داوری در فقه امامیه,بررسی داوری در فقه اهل سنت,بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری,پایان نامه داوری در حقوق…

 • پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

  انج,پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون,جرم,جزا و…

 • پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران

  انواع روش‌های تأمین مالی,پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران,خطوط اعتباری,دانلود پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران,دلایل برتری سكه نسبت به…

 • لزوم اجرایی کردن سیستم ABC در شرکتهای تولیدی

  دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری,سیستم ABC در شرکتهای تولیدی,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی سنتی,ضرورت پیاده سازی…

 • پرسشنامه بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

  پرسشنامه بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی نقش ارتباطات سازمانی…

 • بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک

  بررسی حقوقی اعمال تجاری,بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک,بررسی حقوقی امضا الکترونیک,بررسی حقوقی قرارداد الکترونیک,پایان نامه دادگاه…

 • اخلاق در پژوهشهای بالینی

  اخلاق بالینی,اخلاق پژوهشی چیست,اخلاق در پژوهش,اخلاق در پژوهش pdf,اخلاق در پژوهشهای بالینی,پژوهش های بالینی,تاریخچه اخلاق در پژوهش,کاربرد اخلاق در پژوهش…

 • طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA

  FPFA,SDH,SPI,طراحی و ساخت مدارات,طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان

  الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی,بهبود وصول مطالبات معوق بانکی با رتبه بندی مشتریان,بهبود وصول مطالبات معوق بانکی طبق الگو…

 • پرسشنامه انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه

  پرسشنامه انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرسشنامه انتخاب…

 • پاورپوینت انواع چرخ دنده , شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها

  انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها,پاورپوینت انواع چرخ دنده,پروژه انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده…

 • تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

  آثار و عواقب اعلام تشدید خطر,استثناهای ریسک موضوع بیمه,استثنای قراردادی پوشش بیمه,اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه,اعلام ریسک…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی رفتن به سایت اصلی مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری…