بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی قیمت سهام,اهمیت پیش بینی قیمت سهام,بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی,پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی,روش های پیش بینی قیمت سهام,مدل ژنتیك مالی,مدل های پیش بینی قیمت سهام
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستید.

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP  ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران  چکیده : هدف این پروژه استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک  مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی جهت پیش بینی قیمت سهام  می باشد . این مطالعه ، برنامه ریزی ژنتیك مالی (FGP)  در كشف مدل جدید آینده نگری مالی  برای سری های زمانی قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌دهد. وابزار معمول در تشریح فضای  مدل های آینده نگری بالقوه و انتخاب قویترین راهكارهاست .برنامه ریزی ژنتیك مالی  یك برنامه ریزی ژنتیكی مبتنی بر سیستمی است كه درآینده نگری مالی تخصصی است. برنامه ریزی کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیزاتخاذ تصمیمات اثر بخش  سرمایه گذاری و تامین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است . برنامه ریزی امکان بهره برداری مناسب ازفرصتهای موجود را فراهم  می آورد و با استفاده ازآن  می توان قبل از مواجه شدن با رویداد های اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی ، نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید . اما معمولا به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی  می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شوند تا ازآن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید این فرایند که دراغلب روشهای پیش بینی بکار می رود مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت .برنامه ژنتیک قادراست به تولید عناصری که یک پیشگویی از قیمت سهام ازدوره تجاری آتی روی قیمت های سهام  از N دوره گذشته که N یک متغیرتعریف شده یا دوره روزنه نامیده می شود. در آینده نگری ، بهینه سازی با استفاده از سری های زمانی با نمونه گیری انجام می‌شود و احتمالا شامل برگشت‌های الحاقی در افق های زمانی طولانی تراست.  بهینه سازی درون نمونه و آزمون های خارج از نمونه در طی 6  سال با فراوانی بالای داده‌ها برای دو سری زمانی ( سری زمانی باکس و جنکینز) انجام شدند. به همین دلیل درتحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله قیمت سهام و سودشرکتها و نهایتا استفاده سودمند از انها روشهای مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است.به هرحال محقق دراین پژوهش که در بستر بورس اوراق بهادارانجام می گیرد برآن است که دقت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ژنتیک مالی مبتنی بر سری های زمانی  باکس – جنکینز را  مورد مقایسه و آزمون قرار دهد. جهت آزمون فرضیه تحقیق مناسبترین مدل سری زمانی  باکس – جنکینز ازقیمت های سهام  شرکت های منتخب پیش بینی می گردد در مرحله بعدی خطای نسبی پیش بینی با استفاده از روش آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسن مورد آزمون قرار می گیرد . کلمات کلیدی: ارزیابی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مدل ژنتیك مالی ( FGP  ) برنامه ریزی ژنتیک  مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی مقدمه : برنامه ریزی کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز گرفتن تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تامین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین ضروری است . برنامه ریزی امکان  بهره برداری مناسب از فرصتهای موجود را فراهم می آورد و با استفاده ازآن می توان قبل از رویاروئی با رویداد های اقتصادی نامطلوب واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .کانون توجه این پژوهش پیش بینی است پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی محسوب می شود بر این اساس کارایی و اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایح رویدادهایی بستگی دارد که بدنبال هر تصمیم روی می دهد بدین سان تصمیمی کارا و اثربخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای ان صحیح بوده باشد. به جرات می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970انقلاب بزرگی در پژوهشهای حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان پژوهشهای مرتبط با پیش بینی های تحلیلگران مالی و مدیریت و همچنین پیش بینی های مبتنی بر مدلهای کمی حجم بزرگی از این پژوهشها را به خود اختصاص داده است در مارس 1973 بنیاد تحلیلگران مالی FAF   پژوهش سه بخشی را  ارائه داد یک بخش پژوهش که در زمینه پیش بینی سود شرکتها بود . این پژوهش گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر سال 1972 حدود 78  مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله وال استریت   انتشار یافته است که این خود نشان از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است . تصمیم گیری درباره خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود، با دستیابی به اطلاعاتی درباره  وضعیت آینده قیمت بازار سهام ممكن می شود. این تصمیم گیری اقتصادی، در صورتی كه بتواند روند آتی قیمت بازار سهام را با استفاده از روشهایی، پیش بینی نماید، سبب كاهش زیان یا ریسك سرمایه گذاری (تصمیم) خواهد شد. 1- FGP  (اولین نسخه FGP)   بعنوان یک مدل تصمیم ، قادر به ارائه پیش بینی های دقیق در مجموعه داده های مختلف است. در این مطالعه بر اساس قیمت های  سهام پذیرفته شد ه در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 85-80 و با استفاده ازمدل ژنتیک مالی مبتنی بر تحلیل سری های زمانی باكس – جنكینز قیمت های سهام برآورده شده و  مدل در پایان از نظر كاهش میزان خطا از راه  نرم افزار Eviews مورد تحلیل قرار می گیرد . در نهایت این پژوهش نشان خواهد داد كه مدل FGP می تواند خطای برآورد قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را كاهش دهد.( Anthony Hui , 2003 , p. 1 ) فهرست فصل اول:کلیات پژوهش فصل دوم:چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فصل سوم:روش شناسی پژوهش فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه فصل پنجم:نتایج ، پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق فهرست فصل اول:معرفی تحقیق – مقدمه – تعریف موضوع – بیان مساله – اهداف تحقیق – اهمیت و ضرورت تحقیق – فرضیه‌های تحقیق – تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق  فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق 1-2-  دیباچه  : 24 2-2- پیشینه پژوهش : 25 گفتار نخست : مساله پیش بینی 27 گفتار دوم : الگوهای پیش بینی 30 4-2- روشهای پیش بینی مدل FGP : 30 1-  تکنیک های کیفی پیش بینی : 31 2- تکنیک های کمی پیش بینی : 31 مدلهای کمی پیش بینی به دو نوع تقسیم می شوند : 32 تکنیکهای کمی پیش بینی بسیار زیاد و متنوع هستند برخی از آنها عبارتند از : ( عادل اذر ، مومنی منصور، سال 1377 ، ص 288 ) 33 گفتار سوم : تجزیه و تحلیل سری های زمانی 34 1-5-2- روند 34 2-5-2- تغییرات فصلی 35 3-5-2- تغییرات دوره ای 36 4-5-2- تغییرات نامنظم 37 گفتار چهارم : توصیف الگوهای کمی 39 1-6-2- مدلهای ساده 42 ب) مدل پیش بینی با درصد تغییر . 42 2-6-2- مدلهای میانگین متحرک 43 3-6-2- مدل نمو هموار ساده 46 4-6-2- مدل نمو هموار هلت – وینترز 48 1-4-6-2- مدل پیش بینی نمو هموار هلت – وینترز برای سری هایی که روند دارند . 49 2-4-6-2- مدل پیش بینی نمو هموار هلت – وینترز برای سری های زمانی با تغییرات فصلی 50 5-6-2-  مدل پیش بینی باکس – جنکینز  Gorge box and Geivly.m.jenkins ) ) 53 1-5- 6-2-  مرحله اول : تعیین مدل . 54 2-5-6-2-  مرحله دوم : تخمین متغیر های مدل و ازمون ان 55 3-5- 6-2- مرحله سوم : کاربرد مدل پیش  بینی 55 6-6-2- مدلهای پیش بینی اقتصاد سنجی – ( عادل اذر ، سال 1377  – ص 320 ) 56 گفتار پنجم : الگوهای کیفی پیش بینی 59 7-2- مدلهای پیش بینی کیفی : 59 1-7-2- روش دلفی : 59 فرایند روش دلفی برای پیش بینی کیفی 60 2-7-2- روش طوفان مغزی 61 3-7-2- روش گروه اسمی 61 گفتار ششم : مدلهای تلفیقی : 62 9-2- خلاصه 64 10-2- مقایسه روشهای پیش بینی 65 گفتار هفتم :  اندازه گیری خطای پیش بینی 66 خطاهای پیش بینی  : 66 گفتار هشتم :  پژوهشهای انجام شده 68 فصل سوم: « روش و روش‌شناسی تحقیق » – مقدمه – جامعه آماری – روش جمع‌آوری اطلاعات – نمونه و روش نمونه‌گیری – ابزار اندازه‌گیری: معرفی پرسشنامه – تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه فصل چهارم : « تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق

 • واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

  پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز,دانلود پایان نامه رژیم حقوقی تنگه هرمز,رژیم حقوقی تنگه هرمز,رژیم حقوقی تنگه هرمز…

 • روند تاریخی توسعه پول و بانكداری با تأكید بر بانكداری الكترونیكی و مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه

  انتقال الكترونیكی وجوه,بانكداری الكترونیكی,توسعه پول و بانكداری,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,روند تاریخی توسعه پول و بانكداری با…

 • بررسی اثرات نانو تکنولوژی بر روی ساخت ابزار برش

  ابزار برش,اثرات نانو تکنولوژی بر روی ساخت ابزار برش,بررسی اثرات نانو تکنولوژی بر روی ساخت ابزار برش,دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

  بررسی حقوقی دین,بررسی فقهی دین,بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن,بیع دین به دین,بیع کالی…

 • مبانی نظری مدیریت مشاركتی

  اثر بخشی مدیریت مشاركتی بر سازمان,اثر بخشی مدیریت مشاركتی بر کارمندان,دانلود مبانی نظری مدیریت مشاركتی,سیر تكوین مدیریت مشاركتی,مبانی نظری مدیریت…

 • بررسی تكامل وب در رابطه با وب و فناوری‌های بازیابی اطلاعات

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر,بررسی تكامل وب در رابطه با وب و فناوری‌های بازیابی اطلاعات,دانلود مقاله بررسی تكامل…

 • نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

  fileina,انجام پایان نامه,پیش بینی صدمه,خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق,دانلود مقاله نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار,سیستم همکاری…

 • امکان پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

  الگوی دو بعدی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,امکان پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها,پایان نامه امکان سنجی پیاده…

 • مبانی نظری برنامه سازی خلاق در رادیو

  ادبیات نظری برنامه سازی خلاق در رادیو,ادبیات و مبانی نظری برنامه سازی خلاق در رادیو,پیشینه تحقیق برنامه سازی خلاق در…

 • پروپوزال ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی

  اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی,پروپوزال ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی,پروپوزال تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات…

 • فرهنگ شهادت در شعر انقلاب

  دانلود مقالات ادبیات فارسی,دانلود مقالات رشته ادبیات فارسی,دانلود مقالات رشته زبان و ادبیات فارسی,دانلود مقالات زبان و ادبیات فارسی,دانلود مقاله…

 • گزارش کارآموزی رشته برق با عنوان دیسپاچینگ منطقه ای تهران (راهبری شبکه)

  دانلود گزارش کارآموزی رشته برق,دانلود گزارش کارآموزی رشته برق با عنوان آشنایی با اجزا سیستمهای مخابراتی و تست گیرنده,دیسپاچینگ,راهبری شبکه,کارآموزی…

 • بررسی تطبیقی مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان

  بررسی تطبیقی مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی تطبیقی مدل های…

 • بررسی اهل بیت در آیه تطهیر

  آیه تطهیر,آیه تطهیر چیست,آیه تطهیر در تفسیر پیامبر,اهل بیت در آیه تطهیر,اهل بیت در قرآن,بررسی اهل بیت در آیه تطهیر,دانلود…

 • سازمانهای بین المللی و صلح جهانی

  امنیت بین المللی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوقی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,سازمان های بین المللی,سازمانهای بین…