کتاب شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking

خرید کتابهای کارشناسی ارشد,دانلود کتاب SDN,دانلود کتاب شبکه مبتنی بر نرم افزار,دانلود کتابهای کارشناسی ارشد,شبکه مبتنی بر نرم افزار,شبکه مبتنی بر نرم افزار محور,فروش کتابهای کارشناسی ارشد,کتاب شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کتاب شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking هستید.

دانلود فایل

کتاب انگلیسی شبکه های پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و شبکه با عنوان Software Defined Networking  DESIGN AND DEPLOYMENT Patricia A. Morreale Kean University, Union, New Jersey, USA James M. Anderson GSL Solutions, Tampa, Florida, USA مقدمه در پی گسترش روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای، ارتباط سازمان‌ها و مشتریان مختلف با اینترنت و افزایش استفاده از تجهیزات رایانشی همراه مانند تلفن همراه و تبلت، محققان و متخصصان به فکر طراحی و ایجاد راهکارهای نوین برای بهینه‌سازی این ارتباطات افتادند؛ مدیریت تجهیزات سیار، الگوی جدید آدرس‌دهی و نامگذاری در اینترنت، مدیریت دسترسی کاربران، امن‌سازی ابرهای  رایانشی و کاربردهای مختلف مجازی‌سازی را می‌توان از جمله مهم‌ترین ایده‌هایی دانست که امروزه در حال تکامل هستند. همان‌طور که مشخص است هر ایده‌ای باید پیش از پیاده‌سازی عمومی، در آزمایش‌های مرتبط موفقیت لازم را کسب کند. برای بررسی ایده‌های فوق نیز، باید علاوه بر محیط آزمایشگاهی مناسب، ترافیک واقعی کاربر شبیه‌سازی شود تا نتیجه آزمایش این راهکارها به واقعیت نزدیک باشد و مقیاسی واقعگرایانه نسبت به استفاده عمومی به دست آید.اما معمولا آماده‌سازی این چنین آزمایشگاهی نیازمند صرف هزینه‌های گزاف است که اتلاف وقت زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت. چه بسیار ایده‌های‌ درستی که به دلیل برخورد با چنین موانعی و نبود امکان آزمایش در شبکه‌ها و ترافیک واقعی کاربران، از بین رفته و به دست فراموشی سپرده می‌شود که این موضوع در نهایت سد راهی برای پیشرفت فناوری است. احتمالا شما نیز با خواندن جملات قبل و عبور از کلمات «شبکه‌های واقعی» و « ترافیک واقعی کاربران» به این نتیجه رسیده باشید تنها محیط واقعی برای انجام این آزمایش‌ها و ارزیابی فناوری‌‌های آینده‌ شبکه‌ جهانی، «اینترنت» است. SDN یا Software Defined Networking (شبکه مبتنی بر نرم افزار یا نرم افزار محور)راهکاری است که به وسیله ابزاری به نام OpenFlow امکان انجام آزمایش‌ها روی اینترنت را به نحوی فراهم می‌کند که در استفاده کاربران اینترنت اخلالی ایجاد نشود. Contents Preface……………………………………………………………………………………………………ix About the authors………………………………………………………………………………….xi List of abbreviations…………………………………………………………………………… xiii Chapter 1 Virtualization……………………………………………………………………. 1 1.1 Introduction………………………………………………………………………………….. 1 1.2 Virtual memory……………………………………………………………………………. 2 1.2.1 Virtual memory operation……………………………………………….. 3 1.2.2 Virtual and physical memory mapping……………………………. 5 1.3 Server virtualization…………………………………………………………………….. 7 1.3.1 Importance of virtualizing servers…………………………………… 8 1.3.2 Hypervisor role in server virtualization…………………………… 9 1.3.3 Types of virtualization……………………………………………………. 15 1.3.4 Server virtualization in operation…………………………………… 16 1.4 Storage virtualization…………………………………………………………………. 17 1.4.1 Computer storage operation……………………………………………. 17 1.4.2 Network-attached storage………………………………………………. 18 1.4.3 Storage-area networks…………………………………………………….. 18 1.4.4 Server-based storage virtualization………………………………… 20 1.4.5 Storage-network-based storage virtualization………………… 22 1.4.5.1 In-band……………………………………………………………. 22 1.4.5.2 Out-of-band……………………………………………………… 23 1.4.6 Storage-controller-based storage virtualization………………. 25 Chapter 2 Software-defined networking…………………………………………. 27 2.1 Introduction………………………………………………………………………………… 27 2.2 Network limitations……………………………………………………………………. 27 2.3 Network control plane………………………………………………………………… 31 2.3.1 Forwarding function………………………………………………………. 33 2.3.2 Network state function…………………………………………………… 34 2.3.3 Configuration function…………………………………………………… 37 2.3.4 Separation of functionality……………………………………………… 40 2.4 Applications………………………………………………………………………………… 41 vi Contents Chapter 3 SDN implementation……………………………………………………….43 3.1 Introduction………………………………………………………………………………… 43 3.2 SDN design…………………………………………………………………………………. 43 3.2.1 Separation of the control and data planes……………………….. 44 3.2.2 Edge-oriented networking……………………………………………… 44 3.3 SDN operation…………………………………………………………………………….. 47 Chapter 4 Service providers and SDN…………………………………………….. 51 4.1 Introduction………………………………………………………………………………… 51 4.2 Telecommunication SDN attributes…………………………………………….. 52 4.3 Telecommunication SDN services……………………………………………….. 54 Chapter 5 SDN development……………………………………………………………. 61 5.1 Introduction………………………………………………………………………………… 61 5.2 Existing network limitations………………………………………………………. 61 5.3 Programmable networks…………………………………………………………….. 62 5.4 Network/application information……………………………………………….. 63 5.5 Legacy to SDN…………………………………………………………………………….. 64 5.6 SDN application services…………………………………………………………….. 66 5.6.1 Service-engineered path…………………………………………………. 67 5.6.2 Service appliance pooling………………………………………………. 67 5.6.3 Content request routing………………………………………………….. 67 5.6.4 Bandwidth calendaring………………………………………………….. 68 5.6.5 Social networking…………………………………………………………… 68 Chapter 6 Network vendors and SDN………………………………………………71 6.1 Introduction………………………………………………………………………………… 71 6.2 Cisco…………………………………………………………………………………………… 71 6.3 VMware………………………………………………………………………………………. 74 6.4 Juniper………………………………………………………………………………………… 75 6.5 OpenDaylight……………………………………………………………………………… 77 6.6 Big Switch networks……………………………………………………………………. 78 Chapter 7 Google and SDN……………………………………………………………… 81 7.1 Introduction………………………………………………………………………………… 81 7.2 Earlier network management……………………………………………………… 81 7.3 Motivation for solution……………………………………………………………….. 83 7.4 Network testing………………………………………………………………………….. 87 7.5 Simulating the Google WAN………………………………………………………. 88 7.6 Google and SDN…………………………………………………………………………. 89 7.7 Google’s G-Scale network……………………………………………………………. 90 7.7.1 Google’s G-Scale network hardware……………………………….. 91 7.7.2 Google SDN deployment………………………………………………… 92 Contents vii 7.7.2.1 Bandwidth brokering and traffic engineering……96 7.7.2.2 Deployment results………………………………………… 101 7.8 Implementation challenges……………………………………………………….. 104 7.9 Lessons learned………………………………………………………………………… 105 Chapter 8 OpenFlow………………………………………………………………………. 107 8.1 Introduction………………………………………………………………………………. 107 8.2 Overview of the OpenFlow switch specification……………………….. 108 8.2.1 OpenFlow ports……………………………………………………………..110 8.2.2 OpenFlow packet-processing pipeline……………………………110 8.2.2.1 Flow tables………………………………………………………111 8.2.2.2 Matching……………………………………………………….. 112 8.2.2.3 Table-miss……………………………………………………….113 8.2.2.4 Flow removal…………………………………………………..113 8.2.2.5 Meter table………………………………………………………114 8.2.2.6 Instructions……………………………………………………..115 8.2.2.7 Action set………………………………………………………..115 8.2.2.8 Action list………………………………………………………..117 8.3 OpenFlow channel……………………………………………………………………..117 8.3.1 Message handling…………………………………………………………..118 8.3.2 OpenFlow channel connections……………………………………..118 8.4 Controller modes………………………………………………………………………..119 8.4.1 Auxiliary connection use for performance and reliability………………………………………………………………………. 121 8.4.2 Flow table synchronization…………………………………………… 122 8.4.3 Bundle messages…………………………………………………………… 122 8.5 OpenFlow configuration-and-management protocol………………… 123 8.5.1 Remote configuration……………………………………………………. 123 8.5.2 Connection establishment between switch and controller……………………………………………………………….. 124 8.5.3 OF-CONFIG transport protocol……………………………………. 125 8.6 The conformance test specification for OpenFlow Switch Specification 1.0.1………………………………………………………………………. 125 8.7 The OpenFlow™ conformance testing program……………………….. 127 Chapter 9 SDN evolution………………………………………………………………..129 9.1 Introduction………………………………………………………………………………. 129 9.2 SDN and enterprise networks…………………………………………………… 130 9.3 SDN and transport networks…………………………………………………….. 132 9.4 SDN and optical transport networks…………………………………………. 134 9.5 Increasing WAN utilization with SDN……………………………………… 136 9.6 How scalable are software-defined networks?……………………………141 9.6.1 SDN scalability issues…………………………………………………….141 9.6.2 Controller designs for scalability……………………………………141 viii Contents 9.6.3 Potential SDN scalability issues……………………………………. 143 9.6.4 Network types………………………………………………………………. 145 9.6.5 Next steps……………………………………………………………………… 146 9.7 SDN management……………………………………………………………………… 147 9.7.1 Network state queries using Frenetic……………………………. 148 9.7.2 Network policy creation using Frenetic………………………… 149 9.7.3 Consistent updates with Frenetic………………………………….. 149 9.8 Elastic and distributed SDN controllers…………………………………….. 150 9.8.1 Switch migration using the ElastiCon distributed controller………………………………………………………………………. 153 9.8.2 Load adaptation……………………………………………………………. 155 9.9 Summary………………………………………………………………………………….. 156 References………………………………………………………………………………………….. 159 ix

 • تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک

  fileina,تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک,تعریف جهاد اقتصادی,تعریف کشاورزی ارگانیک,توسعه کشاورزی ارگانیک,جهاد اقتصادی,دانلود مقاله تببین راهکارهای جهاد اقتصادی…

 • مکانیک خاک

  خاک,خرید مقاله و تحقیق عمران,خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها,دانلود مقالات رشته عمران,دانه بندی خاک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,مقاومت…

 • بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص های کیفی آب (W.Q.I) و سامانه GIS

  fileina,بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص های کیفی آب (W.Q.I) و سامانه GIS,پهنه بندی,خرید پایان نامه,خرید…

 • ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی

  ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش,رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و…

 • کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

  دکتر قاسم مختاری,کتاب تفکر سیستمی,کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری,مبانی ابزار و روش بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

  تفاوت های وقف و حبس,حبس در حقوق ایران,شباهتهای وقف و حبس,مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق…

 • مبانی نظری شناسایی نقاط مساله ساز سازمان و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی پیاده سازی ERP در آن

  ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های دولتی,پیاده سازی موفق erp در سازمان,پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان,عوامل…

 • قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

  پایان نامه قاچاق انسان,تحقیق در مورد قاچاق,تعقیب کیفری قاچاق انسان,حقوق بزه دیدگان قاچاق انسان,قاچاق انسان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون…

 • ابعاد تعهد زناشویی و بررسی مدلها و نظریه های آن

  ابعاد تعهد زناشویی,ابعاد تعهد زناشویی و بررسی مدلها و نظریه های آن,بررسی مدلهای تعهد زناشویی,بررسی نظریه های تعهد زناشویی,پایان نامه…

 • بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

  اعتیاد,بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان,جوانان,خرید دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان…

 • مسئولیت مدنی دولت

  جبران خسارت,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقاله مسوولیت مدنی دولت,مسئولیت…

 • پروپوزال راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان

  الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی,بهبود وصول مطالبات معوق بانکی با رتبه بندی مشتریان,بهبود وصول مطالبات معوق بانکی طبق الگو…

 • فروش ملک مورد رهن

  fileina,اجازه ورد,اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه,خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق,دانلود مقاله فروش ملک مورد رهن,سیستم…

 • کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (DG)

  تولید پراکنده,تولید توزیع شده,تولید نامتمرکز,دانلود مقاله برق کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده,کنترل ولتاژ در…

 • پاورپوینت هوشبرهای وریدی

  پاورپوینت هوشبرهای وریدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هوشبرهای وریدی به تعداد 159 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان…