بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی در نظام بین الملل,بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران,تاثیر تحولات دهه 1990بر برداشت امنیتی ایران,دانلود پایان نامه ارشد امنیت ملی,دانلود پایان نامه امنیت ملی در نظام بین الملل,دانلود پایان نامه تحولات دهه 1990
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران (بصورت جامع و کامل) چکیده: امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد.مفهوم امنیت ملی مانند سایر مفاهیم سیاسی تحت تأثیر ساختاربندی و فضای حاكم بر نظام بین الملل قابل تبیین است. بنابراین با این فرض كه مفاهیم سیاسی با توجه به تغییرات شرایط محیطی (داخلی و خارجی) تغییرپذیر هستند، مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی كه در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود.در این خصوص دو نگرش و برداشت نسبت به مفهوم امنیت ملی وجود دارد؛ برداشت سنتی، برداشت مدرن. برداشتهای گذشته با آنچه امروز، از این مفهوم ارائه میگردد، متفاوت و متغیر است. لذا جهت تعیین سیرتغییر مفهوم امنیت ملی برداشتهای گذشته و سنتی را باید جدا از برداشتهای مدرن مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این مطلب بخش حاضر را به دو فصل تقسیم و هر فصل را به بررسی یكی از این برداشتها (برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی، برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی) اختصاص میدهیم. در بخش دوم با عنوان “تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی” به تغییراتی كه در برداشت جمهوری اسلامی در برهه زمانی سه دهه انقلاب اسلامی رخ داده است، خواهیم پرداخت این بخش با این فرض كه تحول مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل باعث تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت ملی شده است به بررسی این تغییر میپردازد. کلمات کلیدی: امنیت ملی نظام بین الملل نظام دو قطبی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است،  ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود.  از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.  فهرست مطالب مقدمه: 1- شرح و بیان مساله پژوهش: 2- بررسی متون موجود: 3- سوال اصلی: 4- سوالات فرعی: 5- مفروض ها: 6- فرضیه:  7- متغیر های اصلی تحقیق:  8- روش تحقیق: 9- سازماندهی تحقیق: بخش اول:تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل فصل اول:برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی مبحث اول: مبانی تاریخی الف:تعریف مفهوم امنیت ملی ب: ظهور پدیده دولت های ملی ج: امنیت دستجمعی  د: حاکمیت سیستم دو قطبی ح: جنگ سرد دوره اول(55-1945م  دوره دوم (1956- 1955م):  دوره سوم (1962- 1956م دوره چهارم دوره طولانی تشنجزدایی (79- 1962م):  دوره پنجم جنگ سرد جدید (85- 1979م خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی  جمع بندی  پی نوشت ها الف:پیروزی انقلاب اسلامی ب: سیاست دوگانه امنیتی ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی  د: قانون اساسی ح: صدور انقلاب خ: نهضت های آزادیبخش ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»  ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای كشورهای حوزه خلیج فارس س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همكاری خلیج فارس  جمع بندی پی نوشت ها فصل دوم:برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد  ب: تهدیدات نوین امنیت ملی ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی د: تهدیدات زیست محیطی جمع بندی پی نوشت ها  بخش دوم:تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد(دهه اول انقلاب اسلامی) الف:پیروزی انقلاب اسلامی ب: سیاست دوگانه امنیتی ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی د: قانون اساسی ح: صدور انقلاب خ: نهضت های آزادیبخش ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود  ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»   ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای كشورهای حوزه خلیج فارس س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همكاری خلیج فارس  جمع بندی پی نوشت ها فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی  الف: تغییر سیاست امنیتی ب: خروج از انزواگرایی ج: پایان جنگ تحمیلی د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران ت: عادی سازی روابط دیپلماتیك با كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس «76- 1368ش» مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همكاری و تعامل در صحنه بین الملل ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط كشورها ج: گفت و گوی تمدنها د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس «76 به بعد» جمع بندی پی نوشت ها نتیجه گیری

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد با ترکیب DEA و ANN

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد با ترکیب DEA و ANN رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته…

 • بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران

  اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی,استراتژی مدیران آموزشی,بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی…

 • مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی

  Balanced Score Card,BSC,ارزیابی متوازن,انجام پروژه و پایان نامه,دانلود مقاله کارت امتیازی متوازن؛ سیستم جامع مدیریت و ارزیابی استراتژی,سیستم جامع مدیریت…

 • بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت

  بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت,تعداد واحد دروس مهندسی نفت,چارت پیشنهادی کارشناسی مهندسی نفت,دوره کارشناسی مهندسی نفت,فرم تطبیق پیشنهادی کارشناسی…

 • پاورپوینت مذاکرات تجاری و قرارداد

  پاورپوینت مذاکرات تجاری و قرارداد رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت مذاکرات تجاری و قرارداد تعداد اسلاید: 17…

 • کاربرد تکنولوژی نانو در مشبک کاری چاه های نفتی و گازی

  ابزار مشبک کاری چاه,پیشرفت های مشبک کاری با نانوفناوری,فرآیند مشبک کاری,کاربرد تکنولوژی نانو در مشبک کاری چاه های نفتی و…

 • گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان سیستمهای تلویزیون

  دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی سیستمهای تلویزیون,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی الکترونیک,سیستمهای تلویزیون,گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان منطقه…

 • دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44

  ارتباطات,اصل44,توسعه دولت الکترونیک,دولت الکترونیک,دولت الکترونیک گامی در جهت پیاده سازی سیاست های اصل 44,فرایند استقرار دولت الکترونیک,مراحل دولت الکترونیک بازدید…

 • اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

  اشتغال زنان,اشتغال زنان از دیدگاه اسلام,اشتغال زنان در ایران,اشتغال زنان در جامعه,اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران,بررسی حقوقی اشتغال زنان…

 • بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه و حقوق

  بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه و حقوق رفتن به سایت اصلی در این پژوهش سعی نگارنده بر ارائه…

 • مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ‏ها

  ارزیابی استراتژی,انجام ترجمه مقاله,توسعه صنعتی,دانلود مقاله ترجمه شده,فروشگاه ساز فایل,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته مدیریت,مقاله ترجمه شده…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد زناشویی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد زناشویی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری و…

 • جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

  جایگاه مصلحت در اجرای مجازات,جایگاه مصلحت در تقنین قوانین,جایگاه مصلحت در حقوق كیفری,جایگاه مصلحت در قانونگذاری,جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای…

 • مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

  fileina,اتلاف destruction,انجام پروژه و پایان نامه,تسبیب causation,تقصیر fault,خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان…

 • پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

  پرسشنامه شاخص اخلاق عملی,پرسشنامه عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام های اخلاقی,پرسشنامه نظام ‌های…