بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی

انگیزش تحصیلی,بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی,پیشرفت تحصیلی,تفاوتهای جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان,جنسیت,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی *آپدیت اول: نقش صفات شخصیت در  در قالب 16 صفحه بصورت رایگان اضافه شد! *آپدیت دوم: *پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS-والراند بصورت رایگان ضمیمه شد! چکیده در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تأکید داشته و آن ‌را در عرصه ی وسیع‌تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده‌اند که بدون شک بخش عمده‌ای از این بررسی‌ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است.در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده ی تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها، به این مهم پرداخته شود.  کلید واژه: جنسیت انگیزش تحصیلی پیشرفت تحصیلی مقدمه پیش از بحث درباره ی تأثیر جنسیت بر عملكرد تحصیلی ضروری است كه به تمایز مهم و در عین حال پر مناقشه‌ای كه بین دو مفهوم جنس  و جنسیت  وجود دارد اشاره شود. واژه ی جنس مبهم است زیرا می‌توان آن را هم به گروهی از افراد و هم به كارهایی مثل امور جنسی اطلاق كرد (گیدنز 1373: 175). استفاده ی مناسب از واژه ی جنس و جنسیت به احتمال، منشأ مهم‌ترین اختلاف نظرها بوده است. مكابی  (1988) به کاربرد مترادف این دو واژه معتقد است (گولومبوك 1382: 11). ولستون كرافت مفهوم جنس را در عمل معادل با جنسیت به كار ‌برده و جنبه ی زیست شناختی زنان را عامل مهمی برای تمایز زن و مرد نمی‌داند. فایرستون  نیز معتقد است كه با پیشرفت‌های علمی و فنی جنس و جنسیت مفهوم امروزین خود را از دست خواهند داد (وینسنت 1378: 268). هاید  برای كاهش ابهام، اصطلاح جنس را در مورد رفتارهای جنسی و اصطلاح جنسیت را برای استناد كردن به مردان و زنان به كار می‌گیرد (هاید 1384: 19). مطابق با نظر اكلی  (1981) جنس به تقسیم زیست شناختی زن و مرد ناظر است. متیوز  (1982) نیز آن را نوعی زیست شناختی دو وجهی از زن و مرد در نظر می‌گیرد (محمدی اصل: 78).  فریدمن  (2001) نیز به این تفاوت قائل است، بدین معنی كه مؤنث یا زنانه یك گروه زیست شناختی است كه زنان به آن تعلق دارند و جنس زیست شناختی تفاوتی است كه به طور طبیعی پیش می‌آید (فریدمن 1381: 25). بدین ترتیب واژه ی جنس مبین یک اساس بیولوژیكی برای رفتار است و به بعد زیست‌شناختی مردانگی و زنانگی محدود می‌شود (گولومبوك، همان: 11). وقتی مفهوم زن به منزله ی یك جنس به كار برده می‌ شود نشان از تفاوت های زیست شناختی میان زن و مرد دارد (گرت 1382: 9 و10). جنس فقط معنایی زیست شناختی دارد، یعنی شخص از نظر پیكرشناسی مرد است یا زن. تفاوت های جنسی ممكن است طبیعی باشد (ابوت 1381: 305). بر این اساس واژه ی جنس به تفاوت های كالبدی و فیزیكی میان مردان و زنان اشاره دارد كه آن را از فعالیت جنسی متمایز می‌ كند (گیدنز، همان: 175). این تفاوت ها در اندام های جنسی و عمل تولید مشهود و بارز می‌ شوند (فریدمن، همان: ص27). شاخص‌های مهم دیگر تمایز جنسی، كروموزم ها، غدد جنسی و هورمون ها هستند كه ممكن است با یكدیگر پیوستگی نداشته باشند (گولومبوك، همان: 49). فهرست مطالب تفاوتهای جنسیتی در انگیزش و یشرفت تحصیلی دانشجویان 1 چکیده 1 مقدمه 4 1)جنسیت و تواناییهای شناختی و تحصیلی 7 2)جنسیت و عملکرد تحصیلی 11 3)چارچوب نظری تحقیق 24 4) سؤالات تحقیق 26 5) جامعهی آماری و روش نمونهگیری 27 6) پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی AMS 28 جدول شمارهی 1: آلفای كرونباخ برای هر یك از خرده مقیاس‌های AMS 31 جدول شمارهی 2: همبستگی پیرسون r بین هر یك از خرده مقیاس‌های AMS 31 6)یافته‌های تحقیق 32 جدول شمارهی 3: توزیع پیشرفت تحصیلی بر حسب شاخص‌های گرایش مركزی پراكندگی به تفكیك جنسیت 32 جدول شمارهی 4: نتایج آزمون t مستقل میانگین سطوح انگیزش تحصیلی به تفكیك جنسیت 33 جدول شمارهی 5: نتایج آزمون t مستقل میانگین‌های خرده مقیاس‌های هر یك از سطوح انگیزش تحصیلی به تفكیك جنسیت 34 جدول شمارهی 6 : مقدار ثابت a و مقادیر ضرایب تأثیر خام، استاندارد شده و همبستگی جزیی در رگرسیون‌های سطوح انگیزش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی به تفكیك كل و جنسیت 36 جدول شمارهی 7: ضرایب همبستگی چندگانه، تعیین چندگانه و تعدیل شده در رگرسیون سطوح انگیزش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی به تفكیك كل و جمعیت 38 جدول شمارهی 8: آزمون معنی‌داری رگرسیون‌های سطوح انگیزش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی به تفكیك كل و جنسیت 38 7) بحث و نتیجه‌گیری 39 فهرست منابع 44

 • برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

  ارائه راهکار‌های مناسب برای توسعه گردشگری در شهرستان شوش,بررسی موانع توسعه گردشگری شهرستان شوش,برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه…

 • پاورپوینت امضای دیجیتال، فناوری نوین امنیت اطلاعات در فرایند های کسب و کار

  پاورپوینت امضای دیجیتال، فناوری نوین امنیت اطلاعات در فرایند های کسب و کار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان:…

 • تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران

  ازدیاد برداشت از مخازن نفت,ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران,ازدیاد برداشت نفت,پایان نامه ازدیاد برداشت نفت,پایان نامه روشهای ازدیاد…

 • جزوه درس برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن

  برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی آن,جزوه درس برنامه ریزی کاربری زمین و روش های طبقه بندی…

 • مدل پیشنهادی استاندارد SAML برای بهبود فرآیند احراز هویت

  امنیت اطلاعات در رایانش ابری,امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استاندارد SAML,امنیت در رایانش ابری doc,بهبود فرآیند احراز هویت با…

 • پاورپوینت بیمه و ریسک

  احتمال وقوع خسارت قابل اندازه گیری,انتخاب نامناسب و بیمه,انتقال ریسک,انواع بیمه,انواع پوشش های بیمه ای,بیمه اشخاص (بیمه عمر),بیمه اموال و…

 • روش مناسب برای پیش بینی قیمت طلا توسط تکنیکهای داده کاوی

  ارائه مدل پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی,استفاده از داده کاوی در پیش بینی قیمت طلا,پیش بینی قیمت طلا…

 • رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی

  پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه‎های دولتی,تغییرسازمانی,رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی,زیرساخت های…

 • گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی عمومی با عنوان تراشکاری و فرزکاری

  fileina,انجام گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی عمومی,انواع ماشینهای فرز و ساختمان آنها,تراشکاری,جوشکاری هوابرش,خرید گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی عمومی,دانلود گزارش…

 • پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS

  پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS رفتن به سایت…

 • بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

  برنامه ریزی آرمانی,بودجه بندی سرمایه ای,بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی,دانلود پایان نامه ارشد,شبیه…

 • پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه (مطالعه موردی:شرکت آلفا)

  پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing),دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم مدیریت هزینه,سیستمهای…

 • شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی

  بیان راه کارهای حقوقی برای موانع اعمال چارچوب الکترونیکی,شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی,شرط کتبی بودن در موافقت نامه…

 • فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن

  دانلود مقالات رشته معماری,دانلود مقالات معماری,درآمیختگی هنر ایرانی,فرهنگ و تمدن ایران باستان,فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و…

 • ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت

  اثرات نقوش سفال بر روی قالی,ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت,بررسی اشکال موجود درقالی کلاردشت,تزئینات سفالینه های…