بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم

بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم,پروتکلهای مسیریابی,پروتکلهای مسیریابی پویا,شبکه های حسگر,شبکه های حسگر بیسیم
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH و LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شبکه های کامپیوتری بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH  و  LEACH در جهت افزایش احتمال انتخاب سرگروه شدن گره در شبکه های حسگر بیسیم چکیده: یکی از مهمترین مسائل قابل بحث در شبکه‌های حسگر بیسیم، چگونگی انتقال اطلاعات از گره‌های داخل شبکه به ایستگاه پایه و انتخاب بهترین مسیر ممکن برای انتقال این اطلاعات می‌باشد. انتخاب بهترین مسیر میتواند بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند انرژی مصرفی، سرعت در پاسخگویی و میزان تاخیر، دقت در انتقال داده و …. تحت تاثیر قرار بگیرد.روشی که داده‌ها و پرسش‌ها را بین ایستگاه پایه و جایی که پدیده هدف ملاحظه شده است، جا به جا می‌کند یک مسئله بسیار مهم برای شبکه‌های حسگر بیسیم است و مسیریابی خوانده می‌شود[10]. از یک دیدگاه میتوان، مسیریابی را به صورت روش انتقال داده بین گره‌های حسگر در نظر گرفت و از دیدگاهی دیگر، انتقال اطلاعات بین گره‌های حسگر داخل شبکه و ایستگاه پایه نهایی را می‌توان به عنوان مسیریابی تعریف نمود. یک روش بسیار ساده برای انجام این وظیفه آن است که هر گره حسگر، داده را به صورت مستقیم با ایستگاه پایه مبادله کند. اما به هرحال یک روش مبتنی بر تک-پرشی[1] بسیار هزینه‌بر است به این دلیل که گرههایی که از ایستگاه پایه دور هستند، ممکن است که ذخیره انرژیشان سریعتر تخلیه شود و بنابراین شدیداً طول عمر شبکه را محدود کنند. این موضوع خصوصاً در مواردی که حسگرهای بیسیم، به منظورپوشش‌دادن یک منطقه جغرافیایی بزرگ، آرایش یافته‌اند و یا درمواردی که حسگرهای بیسیم، متحرک هستند و ممکن است که از سمت ایستگاه پایه دور شوند، مهم است[11]. به منظور مقابله با کمبودها و نقصهای ناشی از روش تک-پرشی، تبادل داده بین حسگرها و ایستگاه پایه، معمولاً به وسیله روشهای انتقال بسته چند-پرشی[2] و بر روی شعاع ارتباطی کوچک انجام می‌شود. چنین روش انتقال داده‌ای، منجر به صرفه‌جوئی مشخصی در مصرف انرژی و کاهش چشمگیری در تداخل مخابراتی بین گرههای حسگری که در رقابت برای دسترسی به کانال هستند، می‌گردد. کلمات کلیدی: پروتکلهای مسیریابی پروتکلهای مسیریابی پویا شبکه های حسگر بیسیم بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH  و  LEACH مفهوم مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم روشی که داده‌ها و پرسش‌ها را بین ایستگاه پایه و جایی که پدیده هدف ملاحظه شده است، جا به جا می‌کند یک مسئله بسیار مهم برای شبکه‌های حسگر بیسیم است و مسیریابی خوانده می‌شود[10]. از یک دیدگاه میتوان، مسیریابی را به صورت روش انتقال داده بین گره‌های حسگر در نظر گرفت و از دیدگاهی دیگر، انتقال اطلاعات بین گره‌های حسگر داخل شبکه و ایستگاه پایه نهایی را می‌توان به عنوان مسیریابی تعریف نمود. یک روش بسیار ساده برای انجام این وظیفه آن است که هر گره حسگر، داده را به صورت مستقیم با ایستگاه پایه مبادله کند. اما به هرحال یک روش مبتنی بر تک-پرشی[1] بسیار هزینه‌بر است به این دلیل که گرههایی که از ایستگاه پایه دور هستند، ممکن است که ذخیره انرژیشان سریعتر تخلیه شود و بنابراین شدیداً طول عمر شبکه را محدود کنند. این موضوع خصوصاً در مواردی که حسگرهای بیسیم، به منظورپوشش‌دادن یک منطقه جغرافیایی بزرگ، آرایش یافته‌اند و یا درمواردی که حسگرهای بیسیم، متحرک هستند و ممکن است که از سمت ایستگاه پایه دور شوند، مهم است[11]. به منظور مقابله با کمبودها و نقصهای ناشی از روش تک-پرشی، تبادل داده بین حسگرها و ایستگاه پایه، معمولاً به وسیله روشهای انتقال بسته چند-پرشی[2] و بر روی شعاع ارتباطی کوچک انجام می‌شود. چنین روش انتقال داده‌ای، منجر به صرفه‌جوئی مشخصی در مصرف انرژی و کاهش چشمگیری در تداخل مخابراتی بین گرههای حسگری که در رقابت برای دسترسی به کانال هستند، می‌گردد. در پاسخ به پرسش‌هایی که به وسیله کاربر منتشر می‌گردند و یا هنگامی که رویدادهای خاصی در داخل ناحیه‌ای که کنترل می‌شوند، اتفاق بیفتند همان طور که در شکل می‌بینیم، داده‌هایی که به وسیله حسگرها جمع‌آوری شده‌اند از طریق مسیرهای چند-پرشی به طرف ایستگاه پایه انتقال می‌یابند. در شبکه‌های حسگر بیسیم چندپرشی، گره‌های واسط، بایستی در به پیش راندن بسته‌های داده بین منبع و مقصد شرکت کنند. تعیین کردن این که، کدام دسته از گره‌های واسط بایستی، برای ساختن یک مسیر پیشروی داده بین منبع و مقصد انتخاب شوند، اساسی‌ترین وظیفه الگوریتم مسیریابی است. به طور کلی مسیریابی در شبکه‌های با مقیاس بزرگ، اساساً یک مسئله مشکل است که راه حل آن، بایستی چالش‌های مختلفی مانند صحت و درستی، پایداری، و بهینگی با توجه به معیارهای عملیاتی مختلف را جوابگو باشد. خواص ذاتی شبکه‌های حسگر بیسیم، با محدودیتهای شدید پهنای باند و انرژی ترکیب شده‌اند که این موضوع منجر به چالشهای اضافی دیگری می‌شود که بایستی به منظور ارضاکردن نیازمندیهای ترافیکی کاربردهایی که تحت پوششان است پاسخ داده شوند به طوری که طول عمر شبکه را نیز افزایش دهند. اگرچه شبکه‌های حسگر بیسیم، نقاط مشترک زیادی با شبکه‌های موردی و باسیم دارند، اما به هرحال این نوع از شبکه‌ها مشخصات منحصر به فردی نیز دارند که آنها را از شبکه‌های موجود متمایز می‌کند. این مشخصات منحصر به فرد منجر به نیازمندیهای طراحی مسیریابی جدیدی می‌شوند که در مقایسه با شبکه‌های باسیم و موردی متفاوت است. در واقع این نیازمندیهای طراحی منجر به مجموعه‌ای متمایز و منحصر به فرد از چالشها می‌شود. این چالشها میتوانند شامل فاکتورهای مختلفی مانند محدودیتهای انرژی بسیار شدید ، قابلیتهای محاسباتی و مخابراتی محدود، تغییرات پویا و دینامیکی محیطی که حسگرها در آن آرایش یافته‌اند و مدلهای ترافیک داده منحصر به فرد و همچنین نیازمندیهای کیفیت خدمات مربوط به کاربرد باشند. بنابراین در مسئله مسیریابی، طراح بایستی نیازمندیهای مختلفی را مدنظر داشته باشد و بتواند تا حد ممکن از امکانات موجود در این شبکه‌ها نهایت استفاده را ببرد. فهرست مطالب فصل اول:پیشگفتار فصل دوم:شبکه های حسگری و پروتکلهای مسیریابی شبکه حسگر بیسیم اجزا شبکه حسگر بیسیم موارد مورد توجه در طراحی شبکه حسگر بیسیم چیدمان گره ها پروتکلهای مسیریابی معروف شبکه های حسگر بیسیم مسیریابی مسطح پروتکلهای ارسال سیل آسا پروتکلهای شبکه حسگری برای اطلاعات از طریق مذاکره پروتکل انتشار جهتی پروتکل مسیریابی شایعه پراکنی الگوریتم ارسال با کمترین هزینه پروتکل مسیریابی آگاه از انرژی مسیریابی سلسله مراتبی پروتکل  LEACH جمع آوری اطلاعات انرژی بازده شبکه حسگری پروتکل انرژی بازده حساس به آستانه فصل سوم:انتخاب مقدار احتمال سرگروه شدن به منظور بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH  و  LEACH پروتکل  LEACH مراحل کاری پروتکل  LEACH فلوچارت پروتکل  LEACH انرژی مصرفی گره مدل انرژی تغییرات  پروتکلهای XLEACH  و  LEACH استفاده ازر احتمال سرگروه شدن به منظور بهبود عملکرد پروتکلهای XLEACH  و  LEACH پروتکل ویرایش شده XLEACH  و   LEACH به کمک انرژی مصرفی گره فلوچارت و الگوریتم برای انتخاب احتمال سرگروه شدن ویرایش پروتکلهای XLEACH  و  LEACH با کینه کردن محلی انرژی مصرفی تمام شبیه سازیها و روند اجرایی آنها فصل چهارم:بیان نتایج و پیشنهادات ///////////////////////////////////////// *تحقیقات مرتبط با شبکه های حسگر بیسیم بررسی پروتکلهای مسیریابی پویا در شبکه های حسگر بیسیم انتخاب رله و اختصاص توان در شبکه های بیسیم به کمک تئوری بازی مسیریابی و پروتکل های دسترسی به رسانه در شبکه های حسگر بیسیم بررسی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های سنسور بیسیم از جهت مصرف توان استفاده از فیلترهای ذره ای برای ردیابی هدف در شبکه های بیسیم با رویکرد مشارکتی ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن

 • بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

  ادبیات,بررسی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی,بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از…

 • ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

  ابطال رأی داوری تجاری,ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال,ابطال رای داوری تجاری…

 • مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

  دانلود پایان نامه مسئولیت غار,مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران,مسئولیت غار,مسئولیت غار در حقوق ایران,مسئولیت…

 • هنر اسلامی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,تأثیر هنر معماری اسلامی بر ایران از زمان صدر اسلام تا عصر سلجوقیان,دانلود مقاله هنر اسلامی,روح…

 • پاورپوینت تأمین سرمایه

  پاورپوینت تأمین سرمایه رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت تأمین سرمایه فرمت: پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید: 33 اسلاید دسته: حسابداری- مدیریت…

 • پاورپوینت نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان

  پاورپوینت نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان رفتن به سایت اصلی مقدمه: اکنون، ثابت شده است که تعلیم‌وتربیت کودکان (پداگوژی)…

 • طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی

  آلگوریتم گرادیان,آین ههای ربع طول موج,آینه های تمام دی الكتریك باند وسیع,طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع…

 • بررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج

  بررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج,تدلیس در ازدواج,خیار تدلیس در ازدواج,دانلود پایان نامه ارشد حقوق,دانلود پایان نامه تدلیس در…

 • تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی

  اختلالهای یادگیری,تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی,دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود…

 • شناسایی مشخصه های منظره پردازی و مطالعه فضای اجمالی هنر معاصر ایران

  دانلود پایان نامه رشته نقاشی,دانلود پایان نامه نقاشی,شناسایی مشخصه های منظره پردازی و مطالعه فضای اجمالی هنر معاصر ایران,مفهوم طبیعت…

 • دانلود مقاله کنترل مقاوم

  دانلود مقالات برق,دانلود مقالات مهندسی برق,دانلود مقاله کنترل مقاوم,سیستم های قدرت,طراحی پایدار كننده های مقاوم,طراحی كنترل كننده های مقاوم,کنترل مقاوم,مساله…

 • پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم

  پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:                                                                                   عنوان: پاورپوینت آشنایی و…

 • پاورپوینت متدولوژی RUP

  Rational Unified Process,RUP,پاورپوینت متدولوژی RUP,متدولوژی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت متدولوژی RUP هستید. دانلود فایل…

 • تجلی قرآن در آثار سعدی

  آیات و روایات در آثار سعدی,تجلی قرآن در آثار سعدی,دانلود مقالات ترجمه شده ادبیات,دانلود مقالات ترجمه شده رشته ادبیات,دانلود مقاله…

 • اثرات هارمونیک ها بر تجهیزات شبکه برق و سیستمهای قدرت

  اثرات هارمونیک ها,اثرات هارمونیک ها بر تجهیزات شبکه برق,اثرات هارمونیک ها بر تجهیزات شبکه برق و سیستمهای قدرت,اثرات هارمونیک ها…