بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران

بانكداری الكترونیكی در ایران,بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران,پول الكترونیكی,دانلود پایان انتقال الكترونیكی وجه در ایران,دانلود پایان نامه بانكداری الكترونیكی,دانلود پایان نامه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه,راهکارهای توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران,موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه,نقل و انتقال الكترونیكی وجوه
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران *قابل استفاده برای رشته مدیریت و آی تی پیشگفتار بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.  سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت  و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند. از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است. بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بكارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الكترونیكی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانك‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بكارگیری كسب و كار الكترونیكی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی كه در این رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود. مصرف‌كنندگان نیز در كشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الكترونیكی از خود نشان داده‌اند. كاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانكداری الكترونیكی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درك مزایا و اثرات تجارت الكترونیكی به طراحی و ایجاد تجارت الكترونیكی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یكی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی كشور، آگاه سازی عمومی است كه در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است. کلمات کلیدی: پول الكترونیكی فناوری اطلاعات تجارت الكترونیكی نقل و انتقال الكترونیكی وجوه بانكداری الكترونیكی در ایران فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول : تجارت الكترونیكی 1ـ1ـ مقدمه 2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی 3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی 4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی 5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی 6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی 7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی 8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند 9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی 10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه 11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه 12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی 13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی 1ـ2ـ مقدمه 2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت 1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول 2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول 3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول 3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن 1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری 2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی 3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی 4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه 1ـ4ـ2ـ مقدمه 2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT) 3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT 4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه 5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه 6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه 7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی 5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT) 1ـ5ـ2ـ مقدمه 2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت 3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت 4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت 5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت 6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت 6ـ2ـ كارت‌های بانكی 1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی 2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی 3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی 4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی 5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی 6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت 7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها 7ـ2ـ پول الكترونیكی 1ـ7ـ2ـ مقدمه 2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی 3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی 4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی 5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی 8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها 1ـ8ـ2ـ مقدمه 2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه 1ـ9ـ2ـ مقدمه 2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت 3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت 4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران 1ـ3ـ مقدمه 2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران 3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران 1ـ3ـ3ـ مشكلات  مربوط به زیرساخت‌های اساسی 2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی 8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور 9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران 10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها 11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی 12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران 1ـ4ـ مقدمه 2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران 3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی 4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك منابع

 • ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها

  انواع مرور زمان,پیشینه مرور زمان,پیشینه مرور زمان در جهان,تعریف مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان,سابقه تاریخی مرور زمان,ماهیت مرور زمان…

 • خلاصه مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک

  خلاصه مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک در…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ابعاد ارزش ویژه برند

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ابعاد ارزش ویژه برند رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت  چارچوب نظری و…

 • ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك ضرورت یا عدم ضرورت

  آلودگی زیست محیطی,ارزیابی زیست محیطی نیروگاه,ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی كوچك ضرورت یا عدم ضرورت,دانلود مقالات برق,دانلود مقالات رشته…

 • ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها

  دانلود تحقیق اختیارات شهرداری,دانلود تحقیق ماهیت حقوقی شهرداری,دانلود تحقیق مسئولیت شهرداری,ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری,ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف…

 • پایان نامه کارشناسی رشته حرارت سیالات با عنوان فن كویل

  انتقال حرارت,پایان نامه کارشناسی رشته حرارت سیالات با عنوان فن كویل,خرید پایان نامه حرارت سیالات,دانلود پایان نامه حرارت سیالات,دانلود پایان…

 • عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان

  اعمال در حکم قاچاق انسان,پایان نامه قاچاق,تحقیق قاچاق,روشهای مختلف ارتکاب جرم قاچاق انسان,عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان,عناصر تشکیل دهنده…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر مشتری گرایی و گرایش به کارآفرینی بر ترقی شرکت های کوچک و متوسط

  پرسشنامه بررسی تاثیر مشتری گرایی و گرایش به کارآفرینی بر ترقی شرکت های کوچک و متوسط رفتن به سایت اصلی…

 • پدافند غیرعامل در نهضت عاشورا

  پدافند غیرعامل در عاشورا,پدافند غیرعامل در نهضت عاشورا,تمهیدات پدافندغیرعامل در نبرد عاشورا,دانلود مقالات معارف اسلامی,دانلود مقاله رشته معارف اسلامی,روشهای عملیات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بروز فساد اداری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بروز فساد اداری رفتن به سایت اصلی مقدمه مبانی نظری در مورد عوامل بروز…

 • بررسی طراحی اجرایی و تحلیل بار در تقسیم بندی متفاوت شمع ها

  انواع شمع عمیق از نظر اجرایی,بررسی طراحی اجرایی متفاوت شمع ها,بررسی طراحی اجرایی و تحلیل بار در تقسیم بندی متفاوت…

 • مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل

  دانلود پروژه معماری,دانلود پروژه مقایسه معماری کاخ هشت بهشت با تاج محل,دانلود پروژه مهندسی معماری,ساختار نظام فضایی معمار ایرانی,ساختار و…

 • ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل

  ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل,برنامه ریزی تولید,بهینه یابی پویا,بهینه یابی پویای تولید نفت در…

 • مدیریت ریسک اعتباری در بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان

  ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق,اعتبارسنجی مشتریان بانک,رابطه مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک,مدیریت ریسک اعتباری,مدیریت ریسک اعتباری…

 • بررسی وضعیت مدارس از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

  بررسی وضعیت مدارس از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,سازمان یادگیرنده,سازمان یادگیرنده پیتر سنگه,سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده…