نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی

دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سطوح مختلف تعهد سازمانی,مفهوم جدید برای تعهد سازمانی,نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی و ارائه مفهوم جدید برای آن,نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت نظریه ها،مدلها،نتایج و الگوهای تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی      مقدمه      كارآیی و توسعه (Development) هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر كه شركت‌ها و سازمان‌ها، بزرگتر می‌شوند بالطبع به مشكلات این نیروی عظیم نیز اضافه می‌شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مدیران این است كه وقتی شخصی در یك محل استخدام می‌شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این مسئله كه رضایت كاركنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد پافشاری می‌كنند.  شاید تصور مدیران این است كه كاركنان، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینكه كاركنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می‌برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی كار است، ولی به تدریج كاركنان علاقه‌مند به انجام كارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در كار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. تعهد سازمانی یك نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تحولات اخیر در حیطه كیفیت و كاربرد اهمیت تعهد سازمانی و تأثیر آن عملكرد بر ترك شغل و غیبت افزوده است.از طرف دیگر، علاقه‌مندی به داشتن نگرش‌هایی كه با كار و سازمان ارتباط دارد، اهمیت یافته است. از جمله این نگر‌شها عبارتند از: رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی. این پایان نامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول، تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. سپس راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ارائه نموده و نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی را بررسی کرده ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه شده کرده ایم. بخش دوم، مدل ویژگی های شغلی است که در این بخش نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی را عنوان کرده، مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی را به تفصیل توضیح داده ایم، سپس توان انگیزشی شغل را مورد بررسی قرار داده و در آخر اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی را عنوان کرده ایم. کلمات کلیدی: تعهد سازمانی سطوح مختلف تعهد سازمانی مفهوم جدید برای تعهد سازمانی فهرست مطالب فصل اول : معرفی مقدمه  1 بیان موضوع  2 اهمیت و ضرورت تحقیق7 فرضیه ها یا سوالهای تحقیق8 هدف اصلی تحقیق10 روش تحقیق10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه11 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق11 منابع گرد آوری اطلاعات12 سوابق مربوط12 روش تجزیه و تحلیل داده ها13 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق14 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح14 منابع تحقیق16 فصل دوم:  مقدمه  18 تعهد سازمانی: ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19      تعهد عاطفی  19                                                   تعهد مستمر   21      تعهد هنجاری 22 عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25      عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26      عوامل موثر بر تعهد مستمر 29        عوامل موثر بر تعهد هنجاری  33 انواع تعهد 35 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38      دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39      تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40      الگوهای چند بعدی 41      سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41 راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47      مفهوم تعهد حرفه ای 49      دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49      دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51 فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52 نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53      تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56      تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57          تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58      تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58      تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60      تعهد سازمانی و ترک خدمت 60 نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63 ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66 تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68      زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68      طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69 شکلهای تعهد70       تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70      تعهد عاطفی و ابزاری 72 مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 73 فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد73  توسعه تعهد سازمانی منتج شده 75 دلایل نظری وعملی مدل 78 استنتاج عملی 78 ویژگی های شغلی: نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی 80      مدل خصوصیات ویژه شغل 80      تئوری ویژگی های شغل 81      نظریه ویژگی های ضروری شغل 82      الگوی ویژگی های شغلی 83 طراحی مجدد مشخصه های شغل 84 ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی 85 مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی 85      با معنی تلقی نمودن کار 86       احساس مسئولیت 89      آگاهی از نتایج انجام کار 89 توان انگیزشی شغل یا  MPS 90 عوامل و عناصر تعدیل کننده91      دانش و مهارت 92      شدت نیاز به رشد 93      رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل95 نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل 98      اثر بخشی کار 100      کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت 100 اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی 101  ترکیب وظایف102      تشکیل واحد های طبیعی کار102      برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری103      گسترش عمودی مشاغل103      باز نمودن کانالهای بازخورد104 منابع تحقیق107

 • پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

  پروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی,پروپوزال سیستم های تشخیص نفوذ,تشخیص نفوذ با الگوریتمهای داده کاوی,تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده…

 • پروژه پایانی رشته مهندسی کامپیوتر،آژانس هواپیمایی به زبان دلفی

  انجام پایان نامه و پروژه,پایان نامه رشته کامپیوتر,پروژه آزانس هواپیمایی,پروژه آژانس هواپیمایی به زبان دلفی,پروژه به زبان دلفی,پروژه پایانی رشته…

 • ادبیات و پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,ادبیات و پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدلهای استراتژیک مدیریت دانش,پیشینه…

 • رنگ در معماری

  fileina,تأثیر متقابل رنگ ها,خرید مقاله و تحقیق معماری,دانلود مقاله رنگ در معماری,رنگ در معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز…

 • تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

  تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال,تربیت بدنی,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب

  ادبیات نظری تولید ناب,ادبیات و مبانی نظری تولید ناب,پیشینه تحقیق تولید ناب,دانلود مبانی نظری تولید ناب,فصل دوم پایان نامه تولید…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی

  پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی رفتن به…

 • کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (DG)

  تولید پراکنده,تولید توزیع شده,تولید نامتمرکز,دانلود مقاله برق کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده,کنترل ولتاژ در…

 • پروپوزال ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

  استقرار سیستم های اجرایی تولید,استقرار سیستم های اجرایی تولید با رایانش ابری,پروپوزال ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی…

 • نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

  اختیارات مدیران,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,قلمرو اختیارات مدیران,لایحه اصلاحی از قانون تجارت,ماده ۱۱۸,مسئولیت جزائی مدیران,مسئولیت مدنی مدیران,نقدی…

 • پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به خرید محصولات جعلی در یک کشور اسلامی

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به خرید محصولات جعلی در یک کشور اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت…

 • پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

  پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • بررسی حقوقی مداخله دادگاه در رسیدگیهای داوری

  بررسی حقوقی مداخله دادگاه در رسیدگیهای داوری,بررسی دخالتهای دادگاه در امر داوری,بررسی رابطه دادگاه و داوری,تحدید دخالت دادگاه در داوری,دخالت…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره

  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره,تقاضا در زنجیره تامین,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی,زنجیره…

 • بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب

  بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب,بررسی عدم نزول بیضه اسب,پایان نامه عدم نزول بیضه اسب,تشخیص و…