تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی

اختلالهای یادگیری,تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی,دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه نارساخوانی تحولی,نارساخوانی,نوروسایکولوژی بیکر
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی (مطالعه موردی:دانش آموزان 11-9 ساله شهر تهران در پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی)  آپدیتها: 1ـ آزمون وکسلر کودکان 2ـ فرم تاریخچه موردی  3ـ آزمون اختلال خواندن  4ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV چکیده در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه 15 نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند.  پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای  گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت 4 ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt  وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان  ( پس از گذشت 4 ماه ) در این گروه از کودکان شد. کلمات کلیدی: نارساخوانی نارساخوانی تحولی اختلالهای یادگیری نوروسایکولوژی بیکر مقدمه در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود 80 درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند ( به نقل از لرنر، 1997 ). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند. فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد ( لرنر، 1997 ).   کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است. اکثر کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً آنها درهجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن است از وسط یا آخر کلمه شروع به خواندن نمایند. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب  می شود که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی به خاطر نیاورد و از آن پرهیز می کنند. اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند، افزایش می یابد، اکثر کودکان مبتلا به نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی کنند ممکن از شکست مستمر و یاس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق تر می گردند. کودکان بزرگتر ممکن است احساس خشم یا افسردگی پیدا کنند و احترام به نفس پایین نشان دهند. ( کاپلان ـ سادوک، 2003 ، ترجمه رفیعی ورضاعی ).  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 2 1ـ بیان مسأله 6 2ـ اهمیت و ضرورت مسأله 13 3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش 15 4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها 18 خلاصه 20 فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات  بخش اول: مبانی نظری 22 1ـ تعریف اختلالهای یادگیری 22 2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری 30 1) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز 30 2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان 33 3) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس 43 4) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) 44 3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR 44 1) اختلال خواندن 45 2) اختلال در ریاضیات 46 3) اختلال بیان نوشتاری 48 4) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS) 49 4ـ تعریف خواندن 50 5ـ تحول خواندن 55 6ـ مدل های خواندن 56 1) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین 56 2) مدل تعاملی جبرانی 57 3) مدل پیوندگرایی 59 4) مدل آوایی 61 5) مدل ببین و بگو 63 6) مدل تعادل خواندن بیکر 63 7ـ نارساخوانی 70 1) تعریف نارساخوانی 70 2) نشانه های بالینی نارساخوانی 75 3) اختلالهای همراه با نارساخوانی 81 الف ـ اختلالهای جانبی شدن 81 ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی 82 ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها 83 د ـ تأخیر زبان گفتاری 85 هـ ـ اختلالهای ادراکی 86 و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت 87 ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD 88 ح ـ اختلالهای رفتاری 91 4) شیوع نارساخوانی 94 5) تاریخچه نارساخوانی 95 6) سبب شناسی نارساخوانی 99 الف ـ عوامل ژنتیکی 100 ب ـ عوامل عصب شناختی 103 ج ـ تقارن نیمکره های مغزی 107 د ـ غلبه طرفی مغز 111 هـ ـ عوامل حرکتی 114 و ـ عوامل شناختی 115 ز ـ عوامل رفتاری 118 ح ـ عوامل محیطی 121 ط ـ عوامل عاطفی 122 8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی 124 9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی 124 10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی 131 الف ـ نارساخوانی اکتسابی 131 ب ـ نارساخوانی تحولی 140 11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر 148 12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر 154 13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر 156 1) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) 156 2) نارساخوانی نوع P (ادراکی) 156 14ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L 158 15ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L 162 16ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر 164 بخش دوم: یافته های پژوهشی 168 خلاصه 180 فصل سوم: روش تحقیق  1ـ طرح تحقیق 184 2ـ روشهای آماری 185 3ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن 186 4ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه 187 5ـ ابزارهای پژوهشی 188 1) آزمون وکسلر کودکان 188 2) آزمون اختلال خواندن 188 3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه    علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV 199 4) جعبه آموزشی لامسه ای 203 5) برنامه نرم افزاری HEMSTIM 206 6ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا 209 7ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر 211 8ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر 212 1) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS) 212 2) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac) 221 خلاصه 227 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  1ـ ارائه نتایج کمی 229 الف: توصیف داده ها 229 ب ـ تحلیل داده ها 234 ـ تحلیل واریانس آمیخته (3 2) 234 فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: 235 فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL 241 فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP 246 فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p 252 خلاصه 258 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  1ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها 260 2ـ محدودیتها 270 3ـ پیشنهادات 271 4ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی 272 منابع  1) منابع فارسی 274 2) منابع انگلیسی 276 فهرست جدول ها و نمودارها جدول ها عنوان صفحه جدول 1: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L 229 جدول 2: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع P 229 جدول 3: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون  اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L 230 جدول 4: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L 231 جدول 5: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P 232 جدول 6: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P 233 جدول 7: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L 235 جدول 8: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L 238 جدول 9:  نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن) 240 جدول 10: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (3 2) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L 241 جدول 11: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L 244 جدول 12: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L) 245 جدول 13: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (3 2) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 247 جدول 14: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 249 جدول 15: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) 251 جدول 16: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (3 2) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 252 جدول 17: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P 255 جدول 18: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). 257 نمودارها 1ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L) 237 2ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L) 242 3ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P) 248 4ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P) 253

 • سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان

  پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,رابطه بین مدیریت…

 • ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

  ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی,پیاده سازی…

 • پرسشنامه عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

  پرسشنامه عملکرد بازار فروشگاه های زنجیره ای با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)

  fileina,پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی),خرید پایان نامه کارشناسی رشته گردشگری,دانلود پایان…

 • اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

  fileina,اندازه گیری,اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی,پایان نامه,خرید پایان نامه مکانیک,دانلود پایان نامه مکانیک,دستگاهها و روشهای…

 • بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

  اقتدارگرایی,بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005,جهانی شدن,خرید پایان نامه علوم سیاسی,دانلود پایان نامه…

 • مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

  اجرای احکام,اجرای احکام داوری بین المللی در ایران,اجرای احکام قضایی خارجی در ایران,احکام داوری بین المللی,احکام قضایی خارجی,دانلود پایان نامه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش وفاداری به برند

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش وفاداری به برند رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته مدیریت  چارچوب…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های فرزندپروری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های فرزندپروری رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری…

 • گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک ، محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت تعمیرات و نگهدری،اداره الكترونیك و ابزار دقیق

  جوش مقاومتی,حفاظت در برابر ولتاژ ضربه,دانلود كارآموزی رشته الکترونیک,دانلود گزارش كارآموزی,دانلود گزارش كارآموزی رشته الکترونیک,دانلود گزارش كارآموزی مهندسی الکترونیک,سیستم توزیع…

 • پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها)

  پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها) قالب…

 • تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

  بررسی علل و انگیزه سرقت,پایان نامه جرم شناسی سرقت,پایان نامه سرقت,پایان نامه عوامل موثر بر سرقت,تحقیق در مورد سرقت,تحلیل دلایل…

 • پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

  ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان,پروپوزال ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان,پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع…

 • ارزیابی علل تاثیرگذار بر فساد اداری از نگاه کارکنان سازمان

  ارزیابی علل تاثیرگذار بر فساد اداری از نگاه کارکنان سازمان رفتن به سایت اصلی این پایان نامه در مورد فساد…

 • پروپوزال جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس

  پروپوزال جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس,پروپوزال جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,پیاده سازی مدیریت دانش…