بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی

بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی,پرورش سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید مناسب سیب زمینی,دانلود پایان نامه رشته کشاورزی,راههای بهینه کاشت سیب زمینی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی مقدمه دانشمندان و كشاورزان موافقند كه از لحاظ اقتصادی پرورش سیب زمینی به طورمؤفق دریك روش سالم امكان پذیراست كه باروری زمین تقویت   می شود . اداره كشاورزی آمریكایی ازبرنامه آموزشی و تحقیق كشاورزی دنباله دار، یك تحلیلی ازچهار جفت مزرعه سیب زمینی آلی ومعمولی درواشنگتن راهدایت كرد. نتایج نشان داد كه هزینه های متغیردرمزارع آلی به طورمتوسط 12 درصد كمترازمزارع معمولی بودند. چون تولید کنندگان آلی هزینه های داده نسبتا كمی دارند ، آنها می توانند یك فصل رشد بد را با خدمات سرمایه گذاری كمترنسبت به كشاورزان معمولی ادامه دهند كه راههای بسیاری برای كشاورزانی وجود دارد كه سیب زمینی ها را به طور ادامه دنباله دارتولید می کنند .      مهمترین مرحله در پرورش سیب زمینی ها به طور آلی یك طرح با دقت ازتناوب محصول است كه چند سالی بین محصولات سیب زمینی در همان زمین فاصله می گذارد . یك تناوب خوب شامل محصولاتی است كه برای آفات معمولی سیب زمینی میزبان نیستند به خوبی كودهای سبزكه مواد غذائی و ماده آلی را به خاك می افزایند . كودهای سبز محصولاتی هستند كه در سراسر زمستان یا برای یك سال كامل کشت داده می شوند و سپس به خاك اضافه می گردند . بعضی محصولاتی كه برای بذر یا گاه و بقایای گیاه برداشت می شوند به عنوان یك كود سبز استفاده میگردند.وقتی كه یك توالی محصول مؤثر در مكان هست، آفت كش ها و كودهای شیمیائی ضروری نیستند .       گندم ، ذرت و جو كه به طور معمول درتناوب با سیب زمینی ها کشت داده می شوند ، میزبانهائی برای كرم فساد ریشه ( نماتد) كلمبیا به نام meloidogyne chitwoodi هستند که این آفت بطورجدی غده سیب زمینی ها را خراب می كند و آنها را غیر قابل عرضه به بازارمی نماید . نماتدها به طور اولیه توسط ضد عفونی خاك با 1،3- دی كلرو پروپن یا متام سدیم كنترل می شوند . برای اینكه این ضد عفونی كننده ها بر موجودات غیر هدف اثر می گذارند ، آنها بسیاری از فرآیندهای اكولوژیكی مفید خاك مثل چرخه ماده غذائی و كنترل بیولوژیكی را خراب می كنند. نماتدهای فسادکننده ریشه را می توان با پرورش محصولاتی درتناوب با سیب زمینی ها جلوگیری كرد كه میزبانهائی برای نماتد ها نیستند كه بیماری شناسان گیاهی در دانشگاههای ایالت ارگون و واشنگتن مارچوبه ، نخود ، تربچه ، لوبیا ، نعنا، ذرت ، ذرت شیرین را به عنوان محصولات غیرمیزبان فهرست كرده اند درهرتناوب محصول، كنترل مناسب        علف هرزمهم است چون بسیاری ازعلفهای هرز میزبانهای مناسبی برای آفت هستند.  تعدادی كودهای سبز وجود دارند که وقتی به خاك اضافه می شوند باعث كنترل قابل توجه نماتد  می شوند.  تخم كلم ، علف سودانی ، خردل سفید و چاودار نه  تنها نماتدها را كنترل  می كنند ، بلكه  آنها  برای جلو گیری ازعلفهای هرزوامراضی  مثل قارچ  موجود درخاك به نام Verticillium dahliae  كه باعث خشك شدن اولیه سیب زمینی می گردد بکار می روند . اینها گیاهان allelopathic هستند یعنی كه آنها تركیباتی  درخاك آزاد می سازند كه برای گیاهان وجانواران خاص دیگر سمی است . اكثر محققان در یافته اند كه بذر كلم سازگارترین گیاه در كنترل نماتدها و علف های هرز و افزایش بار محصول سیب زمینی است . بذر كلم دارای گلوكوسینولیت ها ست كه تبدیل به ایزو تیوسیانات می شود تركیباتی كه برای این موجودات خاك سمی هستند . همه كودهای سبز فوایدی برای خاك دارند كه مواد شیمیائی را گسترش     می دهند. محصولات شبدر می تواند فرسایش ناشی ازباد یا باران خصوصا در زمستان و اوایل بهار را كاهش دهد . وقتی كه كودهای سبز به خاك اضافه می گردد ، آنها مقداری ماده آلی می سازند كه احیاء آب را تقویت می كند ، تراكم را كاهش می دهد و باعث می شود خاك یك زیستگاه سالم برای موجودات مفید باشد . آفات مجبورند با موجودات مفید در خاك سازگار شوند بنابراین جمعیت هایشان بعید است تا سطوح آسیب زننده افزایش یابد . کلمات کلیدی: تولید سیب زمینی پرورش سیب زمینی تولید مناسب سیب زمینی راههای بهینه کاشت سیب زمینی فهرست مطالب تولید سیب زمینی مقدمه 2 اطلاعاتی درمورد سیب زمینی 5 انواع خاك : 5 PH    خاك : 5 بذر : 6 حاصلخیز کردن وکود دهی : 7 کاشت : 8 كنترل آفات : 8 برداشت و نگهداری : 9 نیازمندیهای خاك : 11 دما و رطوبت : 11 تناوب : 13 اصلاح و آماده سازی خاك : 14 تجمع مقدار ماده آلی خاك : 15 آهك دهی : 16 آبیاری قطره ای برای سیب زمینی ها : 16 بارور سازی ( كود دهی ) سیب زمینی : 18 اهداف محصول : 19 توصیه های كود : 19 نیتروژن – فسفر – پتاسیم : 19 درجات كود : 20 دیگر مواد غذائی : 21 مكان كود : 21 منبع پتاس : 22 Nutrient recommendation for potato. 22 راهنمائی كود سیب زمینی در آیداهو 24 تست نیتروژن خاك : 25 فسفر : 26 پتاسیم : 27 گوگرد : 28 مواد غذائی میکرو ( كوچك ): 29 بهینه سازی یا اصلاح استفاده كود نیتروژن برای سیب زمینی ها و گندم زمستانه سفید : 29 تاثیرات در سیب زمینی ها : 30 تاثیرات درگندم زمستانه سفید نرم : 31 رشد گیاه سیب زمینی در انگلستان : 34 در انگلستان كجا گیاهان سیب زمینی تان را پرورش دهید: 35 معرفی کوتاه  سیب زمینی 35 كاشت بذر سیب زمینی در انگلستان : 35 تهویهSDIدرسیب زمینی : 37 سازندگان یا استفاده كنندگان از وسایل آبیاری قطره ای برا ی توزیع هوا بجا ی آب 38 تناسب زمین برای تولید سیب زمینی آبیاری شده 40 تولید سیب زمینی با كیفیت وابسته به زمانبندی آبیاری 42 معیارهای زمانبندی :‌ 43 استفاده از تبخیرو تعرق : 43 تنظیم رطوبت خاك 46 حس گرهای شبکه دانه ای: 48 اهیمت توان آب خاك 49 نتیجه: 49 اهمیت اقتصادی كنترل آبیاری در سیستم های تولید سیب زمینی در آیداهو 50 زمانبندی آبیاری : 51 یكنواختی آبیاری : 55 بارور سازی سیب زمینی در خاكهای آبیاری شده : 57 خروج ماده غذائی توسط محصول سیب زمینی : 58 تست خاك : 59 تجزیه و تحلیل گیاه تست بافت : 59 توصیه های كودی : 60 نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم : 60 مواد غذائی ثانویه : 63 مواد غذائی میکرو : 64 تأثیرات آهك روی مقدار محصول سیب زمینی ، خاك و شیوع اسکپ معمولی : 65

 • پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری

  پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در…

 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری

  بهره وری,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان بهره وری,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,دستمزد,رابطه…

 • ارائه راهکار بهینه برای طراحی حفاری در حفاری های نفت و گاز ایران با توجه به ارزیابی روشهای موجود

  ارائه راهکار بهینه برای طراحی حفاری در حفاری های نفت و گاز ایران با توجه به ارزیابی روشهای موجود,حفاری های…

 • مبانی رویکرد پیشنهادی برای کشف سرویس ها و تحلیل سیستم های اجرایی تولید برای شناسایی سرویس ها

  تحلیل سیستم های اجرایی تولید,دانلود پایان نامه سیستمهای اجرایی تولید,رایانش ابری,سیستم اجرایی توزیع شده سرویس گرا,سیستمهای اجرایی تولید,کاریرد رایانش ابری…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • حل عددی جابجایی اجباری جریان سیال غیر نیوتنی در یک کانال قائم با شرایط مرزی حرارتی متفاوت

  انتقال حرارت بصورت جابجایی اجباری,جابجایی اجباری,جریان سیال غیر نیوتنی,حل عددی جابجایی اجباری جریان سیال غیر نیوتنی در یک کانال قائم…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استراتژیک تغییر

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استراتژیک تغییر رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • تاثیرات جریان برق بر موجودات و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برق گرفتگی

  ارزیابی ریسک برق گرفتگی,ایمنی در برق,ایمنی در برق فشار قوی,برق گرفتگی,تاثیرات جریان برق بر موجودات,تاثیرات جریان برق بر موجودات و…

 • رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی

  انواع سبک های فرزندپروری,بهزیستی روانشناختی,پایان نامه بهزیستی روانشناختی,پایان نامه سبک های فرزندپروری,رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی,سبک های فرزندپروری,عوامل…

 • مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

  آئین نامه قانون تشکیل مدیریت بحران,دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت,شخصی بودن مسئولیت,قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت,مسئولیت…

 • نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش آگاهی مخاطبان در كاهش آلودگی هوا(از نظر كارشناسان محیط زیست و رسانه)

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته محیط زیست,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,سیمای جمهوری اسلامی ایران,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,كاهش…

 • پروپوزال اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم

  اثر تراکم بوته بر شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم,اثر تراکم بوته بر عملکرد رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم,اثر تنش خشکی…

 • مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

  انواع مرور زمان,تعریف مرور زمان,جرایم مشمول مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان‌ كیفری‌,مرور زمان چیست,مرور زمان در آیین دادرسی کیفری…

 • مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان اسطوره، حماسه و ناخودآگاه جمعی

  ادبیات فارسی,اسطوره,افسانه,تراژدی,حماسه,رشته ادبیات فارسی,فروشگاه ساز فایل,مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان اسطوره، حماسه و ناخودآگاه جمعی,ناخودآگاه,ناخودآگاه جمعی,همکاری در فروش,همکاری در…

 • تاثیر روش درس پژوهی بر تفکر انتقادی دبیران مدارس

  اقدام پژوهی,تاثیر روش درس پژوهی بر تفکر انتقادی دبیران مدارس,تفکر انتقادی,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی,دانلود مقالات ترجمه شده…