بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دیدگاه های معاصر رهبری,رهبری مدیران در سازمان,سبک رهبری لیکرت,مهارتهای رهبری,نگرشهای مختلف رهبری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت چکیده: اصطلاح رهبری برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. در واقع هر فرد رهبری را بر اساس نظریات فردی و جنبه هایی که بیشتر مورد علاقه اش بوده تعریف کرده است و می توان اینگونه نتیجه گرفت که به تعداد افرادی که سعی کرده اند رهبری را تعریف کنند از واژه رهبری تعریف وجود دارد. به همین دلیل رهبری بر حسب ویژگی ها، رفتارها، الگوهای واکنشی ارتباطات، موفقیت اداری یک شغل و… تعریف شده است.رالف استاگ دیل   در خلال تحقیقات خود که بر روی تئوریهای رهبری انجام داد به این نتیجه رسید که “به تعداد افرادی که در صدد ارائه تعریفی از رهبری بر آمده اند، به همان تعداد تعریف برای رهبری وجود دارد” (استونر، 1989، ص498).  بنیس  بعد از بررسی ادبیات رهبری نتیجه گرفت:  “همواره اینطور به نظر می رسد که مفهوم کلمه رهبری، بی-ثباتی و پیچیدگی که در بر دارد ما را از معانی اصلی دور می کند و معنای دیگر را برای ما ایجاد می کند. بنابراین، عبارات فراوان و زیادی را برای آن (رهبری ) ساخته ایم در حالی که مفهوم آن به قدر کافی مشخص نیست” (یوکل، 1989، ص2).  با توجه به تنوع تعاریف رهبری، تعدادی از این تعاریف عبارتند از:  1- رهبر عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص بطوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند (میر سپاسی، 1370، ص390).  2- رهبری فرایند تاثیرگذاری بر فعالیتهای یک فرد یا یک گروه است که در یک موقعیت معین در جهت دست یافتن به هدفهای خاصی کوشش می کند (بلانچارد، 1988، ص86).  2- ظهور رهبری و اهمیت آن  ظهور رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز می گردد. وقتی دو یا چند نفر تشکیل یک گروه اجتماعی را می دهند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تاثیری که افراد این گروه روی یکدیگر می گذارند یکسان و برابر نیست، بلکه بعضی از اشخاص نقش فعالتری بخود گرفته و تاثیر بیشتری روی دیگران می گذارند، بطوریکه بیش از دیگران در گروه مورد توجه قرار می گیرند و این زمینه آغاز پیدایش رهبری در گروه است. با تثبیت گروه و افزایش پایداری و تداوم آن، خصوصیت تاثیرگذاری توسط یک فرد یا افراد معدودی از گروه تشدید می شود و آنها به تدریج بعنوان رهبر یا رهبران گروه ظاهر می شوند.  کلمات کلیدی: مهارتهای رهبری سبک رهبری لیکرت نگرشهای مختلف رهبری دیدگاه های معاصر رهبری رهبری مدیران در سازمان مقدمه: در این فصل مبانی نظری پژوهش شامل رهبری، ظهور رهبری و اهمیت آن، مهارتهای رهبری، نگرش های مختلف در مورد رهبری، تئوریهای رهبری، دیدگاه های معاصر در مورد رهبری، انوع سبک های رهبری، سبک رهبری لیکرت به عنوان یکی از مدل-های شرطی بیان شده است. در ادامه به مروری بر پژوهش های مربوط با موضوع در دو قسمت جداگانه اقدام شده است.  ظهور رهبران در مجموعه های انسانی اعم از گروه، سازمان، ملت و جامعه جهانی، وقتی بیشتر احساس می شود که این مجموعه ها با مسائل، مشکلات، بحرانها و فشارهای داخلی یا خارجی مواجه گردند. زیرا در این شرایط نیاز به افرادی تحت عنوان رهبر که قادر باشند افراد را  از خطرات موجود مصون داشته و در برابر مشکلات و بحرانها از آنها حمایت نمایند و نظم و ثبات و هماهنگی ایجاد کنند بیشتر احساس می شود (جاسبی، 1378، ص226).حضرت علی (ع) در بیان اهمیت رهبری می فرمایند: “رهبری موثر باید مسیری را در جهت هدایت تلاشهای همه کارکنان برای به انجام رسیدن اهداف سازمانی فراهم آورد. بدون وجود رهبری یا هدایت ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی، ضعیف و گسیخته شود”. نگاهی به نقش رهبران و مدیران در سطوح مختلف فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی چه در گذشته و چه امروز نشان می دهد که رهبری و مدیریت همچنان نقش بسیار مهم و اساسی را در همه زمینه های پیشرفت و حرکت های اجتماعی به عهده دارند و بدون توجه به آن نمی توان هدایت یک مجموعه اعم از یک گروه، یک سازمان، یک ملت یا جامعه جهانی را طراحی و تنظیم نمود. مطالعه تاریخ حیات ملتها و جوامع انسانی و ظهور و سقوط آنها و نقشی که رهبران و مدیران در فراز و نشیب های آنها به عهده داشته اند می توانند این ادعا را به اثبات رساند (جاسبی، 1378، ص228).  فهرست مطالب پیشگفتار: 5 مقدمه: 8 ب- اهمیت پژوهش 10 ذ- مفاهیم و واژهها 11 1- مدیریت 11 تعریف نظری: 11 تعریف عملی: 12 2-رهبری 12 تعریف نظری: 12 تعریف عملی: 12 3- سبکهای رهبری 12 تعریف نظری: 13 تعریف عملی: 13 4- شاخص 13 تعریف نظری: 14 تعریف عملی: 14 5- شاخصهای بیمارستانی 14 تعریف نظری: 14 تعریف عملی: 14 نسبت یا ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed Occupuncy Ratio) 15 فاصله چرخش یا عملکرد تخت (Bed Turnover Interval) 15 نسبت عملکرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 15 تعداد کل تخت روز اشغالی (Bed Occupancy Day) 15 نسبت تخت فعال به تخت ثابت 16 میزان مرگ و میر خام(Gross Death Rate) 16 شاخص درصد فوت به بستری شدن 16 ملاحظات اخلاقی 16 مقدمه: 18 1- مروری بر پژوهشهای مربوط به موضوع در داخل کشور 18 2- مروری بر پژوهشهای مربوط با موضوع در خارج از کشور 18 3- مهارتهای رهبری 20 4- نگرشهای مختلف در مطالعات رهبری: 21 4-1- نگرش سنتی (traditional Approach) 21 4-2- نگرش رفتاری (Behavioral App) 23 4-3- نگرش موقعیتی یا اقتضایی (Situational or contingeney App) 24 4-3-1- تئوری وضعیتی: 24 4-3-2- مدل مشارکت در تقسیم یا تئوری اقتضایی وروم ویتون: 24 4-3-3- تئوری مسیر- هدف: 25 4-3-4-تئوری اقتضایی فیدلر: 25 5- تئوریهای اقتضایی در رهبری 25 6- دیدگاههای معاصر در مورد رهبری 26 6-1- رهبری فرمند: 26 6-2- رهبری تبدیلی: 27 6-3- رهبری تبادلی: 27 6-4- رهبری نمادی: 28 7- تاریخچه بهداشت و درمان: 28 10- سبکهای رهبری 30 11- انواع سبکهای رهبری: 30 14- بیمارستان و شاخصهای بیمارستانی 43 15- مدیریت بیمارستان 44 16- آمار بیمارستانی: 45 1- نسبت با ضریب اشغال تخت (Inpatient Bed occupuncy Ratio) 51 2- فاصله چرخش یا عملكرد تحت (Bed Turnover Interval) 52 3- نسبت عملكرد تخت (میزان فعالیت یا چرخش اشغال تخت (Bed Turnover Rate) 52 4- میانگین طول اقامت بیمار (Mean Duration of stay) 53 5- نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت (ثابت و فعال) 54 6- میزان ترخیص بیمار نسبت به تخت (ثابت یا فعال) 54 7- تعداد كل تخت روز اشغالی(Bed occupancy Day) 55 10- شاخص درصد فوت به بستری 57 ب- مروری بر مطالعات مرتبط 57 1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 57 2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 69 منابع: 78

 • بررسی تكامل وب در رابطه با وب و فناوری‌های بازیابی اطلاعات

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر,بررسی تكامل وب در رابطه با وب و فناوری‌های بازیابی اطلاعات,دانلود مقاله بررسی تكامل…

 • پاورپوینت بررسی کاشی و سرامیک و انواع آن

  پاورپوینت بررسی کاشی و سرامیک و انواع آن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی کاشی و سرامیک…

 • خودروی برقی و طراحی یک سیستم گیربکس برای پیکان برقی

  خودروی برقی,خودروی برقی و طراحی یک سیستم گیربکس برای پیکان برقی,دانلود پایان نامه مکانیک,دانلود پروژه خودروی برقی,دانلود پروژه طراحی یک…

 • پرسشنامه بررسی شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید

  پرسشنامه بررسی شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان…

 • شناسایی و آنالیز ترکیبات نانو متخلخل با تاکید بر کاربرد آنها در استخراج و بازیابی فلزات سنگین

  استخراج و بازیابی فلزات سنگین,دانلود پایان نامه کاربردهای مزوپورها,دانلود پایان نامه مزوپورها,شناسایی ترکیبات نانو متخلخل,شناسایی و آنالیز ترکیبات نانو متخلخل…

 • بررسی تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری

  بررسی تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری,بررسی ساختار درآمدی شهرداری مشهد,تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری,روند…

 • مبانی نظری عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنها

  مبانی نظری عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنها رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

  fileina,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق,حکم قانونی,خرید مقالات حقوق,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی…

 • بررسی مدلهای ارزیابی بهره وری

  بررسی مدلهای ارزیابی بهره وری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته مدیریت بررسی مدلهای ارزیابی بهره وری    …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس

  ادبیات نظری عزت نفس,ادبیات و مبانی نظری عزت نفس,پیشینه تحقیق عزت نفس,دانلود مبانی نظری عزت نفس,فصل دوم پایان نامه عزت…

 • مقاله رابطه حجاب با فرهنگ برهنگی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,پوشش,حجاب,خرید پایان نامه الهیات و معارف اسلامی,دانلود مقاله رابطه حجاب با فرهنگ…

 • بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

  انواع مرور زمان,بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده),تعریف مرور زمان,جرایم مشمول مرور زمان,دانلود پایان نامه…

 • جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

  جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های…

 • مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

  پیاده سازی erp در سازمان,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,مبانی نظری erp,مبانی نظری…

 • تشریح ویژگی های سرمایه فکری

  الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری,تشریح ویژگی های سرمایه فکری,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,روش های اندازه گیری سرمایه فكری,سرمایه فکری,سرمایه فکری…