بررسی جایگاه قانونی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در کنوانسیونهای بین‌المللی و نقش مطلوب آنها

بررسی جایگاه قانونی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در کنوانسیونهای بین‌المللی و نقش مطلوب آنها,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,سازمانهای غیردولتی,سازمانهای غیردولتی زیست محیطی,کنوانسیونهای بین‌المللی محیط زیست,نقش مطلوب سازمانهای غیردولتی زیست محیطی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی جایگاه قانونی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در کنوانسیونهای بین‌المللی و نقش مطلوب آنها هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته محیط زیست بررسی جایگاه قانونی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در کنوانسیونهای بین‌المللی و نقش مطلوب آنها مقدمه: باید دید که آیا این نقش ها همان نقش های اصلی سازمان های غیردولتی زیست محیطی است؟ آیا آن ها به ایفای رسالت خود پرداخته‌اند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید دریابیم که نقش مطلوب و ایده‌آل آن ها چیست و چه انتظاراتی از آن ها می‌رود. آن ها در صحنه داخلی و بین‌المللی چه باید بکنند که نکرده‌اند و برای رسیدن به آن ها چه اقداماتی را باید انجام دهند. آنچه مطلوب است و راهی را که برای رسیدن به آن باید طی نمایند کدام است.در این قسمت پس از بررسی جایگاه قانونی سازمان های غیردولتی زیست محیطی در کنوانسیون ها ی بین‌المللی به بررسی نقش مطلوب آن ها می‌پردازیم. جایگاهی که آنان می‌توانند در داخل و در سطح بین‌المللی از جمله در سطح سازمان ملل ایفاء نمایند را برمی‌شماریم. همچنین به مسئله حق دادخواهی که از جمله نقش‌های مطلوب این سازمان ها می‌توان قلمداد نمود. در فصل جداگانه ای به نقد می‌پردازیم. به سازمان های غیردولتی زیست محیطی، در معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی زیست محیطی اشاره گردیده است. جایگاه این سازمان ها در کنوانسیون های زیست محیطی بیانگر اهمیت آن ها در عرصه فعالیت های بین‌المللی ونقش مطلوبی است که آنان می توانند ایفاء نمایند. در کنوانسیون ها ی بین المللی نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در چهارمحور قابل بحث می باشد که عبارتند از: نهادینه کردن مشارکت های مردم، اطلاع رسانی، توسعه پایدار، همچنین آموزش مسایل محیط زیستی ودر اینجا به بررسی هر یک درکنوانسیون های بین المللی می پردازیم. بابررسی کنوانسیون های زیست محیطی موجود توجه به امر مشارکت مردم در زمینه مسایل زیست محیطی دیده می شود. نکته مهم در این کنوانسیون ها آن است که متولی این امر را دولت ها دانسته است ودر جای جای مواد کنوانسیون ها به دولت ها تکلیف گردیده که امر مشارکت مردم را در مسایل زیست محیطی تسهیل نمایند وبرای این کار نیز از واسطه های دولت ومردم یعنی سازمان های غیردولتی استفاده نمایند. بدین شکل که دولت ها با در اختیار گذاشتن شرایط وزمینه مشارکت مردم با استفاده از سازمان های غیر دولتی ودرکنار این سازمان ها به امر مشارکت مردم دامن زنند.  وبعنوان همکار ودر کنار این ساز مان ها اقدام نمایند. همچنین به دولت ها تکلیف گردیده که درامر تصمیم گیری، برنامه ریزی واجرای امور زیست محیطی مشارکت مردم را فراهم نموده وانجام امور فوق با همراهی ومشارکت مردم صورت گیرد. ویکی از راه های مشارکت مردم را از طریق سازمان های غیردولتی دانسته است. کلمات کلیدی: سازمانهای غیردولتی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی کنوانسیونهای بین‌المللی محیط زیست نقش مطلوب سازمانهای غیردولتی زیست محیطی فهرست مطالب بررسی جایگاه قانونی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در کنوانسیونهای بین‌المللی و نقش مطلوب آنها 1 فصل اول- مبانی وحقوق مطلوب حاکم برسازمان های غیردولتی زیست محیطی 2 بخش اول- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در نهادینه کردن مشارکت های مردمی 3 بخش دوم- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 7 بخش سوم- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ایجاد توسعه پایدار 8 بخش چهارم- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در آموزش مسائل محیط زیستی 9 فصل دوم- نقش مطلوب سازمان های غیردولتی زیست محیطی 10 بخش اول- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درعرصه ملی 11 پاراگراف اول- نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست درجامعه مدنی 11 پاراگراف دوم- سازمان های غیردولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 20 بخش دوم- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 30 فصل سوم- نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 50 بخش اول- جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 51 بخش دوم-  بررسی رویه ی قضایی ایران در مواجهه با تخریب محیط زیست 56 نتیجه‌گیری 66 منابع و مآخذ 72 I ) منابع فارسی 72 الف ) كتب 72 ب) مقالات 75

 • حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی

  پایان نامه حقوق بیگانگان,پایان نامه قاچاق انسان,پایان نامه مهاجرین غیرقانونی,حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی,حقوق بیگانگان در تعهدات بین المللی…

 • پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان

  پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان,پرسشنامه تعهد سازمانی ocq,پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر,پرسشنامه رابطه عوامل شغلی با…

 • بررسی راههای جدید اصلاح و بهسازی زمین

  اجرای جت گروتینگ,انواع تزریق در خاک,بررسی راههای جدید اصلاح و بهسازی زمین,بررسی روش جت گروتینگ,پایان نامه تزریق سیمان در خاک,پروژه…

 • پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن در ایران

  DSL چگونه کار می کند,DSL نامتقارن,fileina,انجام پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و آی تی,بررسی جایگاه ADSL در ایران,پایان نامه کارشناسی…

 • پرسشنامه تحلیل محیط خارجی و ارزیابی داخلی برای انجام برنامه ریزی در شرکت

  پرسشنامه تحلیل محیط خارجی و ارزیابی داخلی برای انجام برنامه ریزی در شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت…

 • بررسی مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی

  بررسی مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته مدیریت بررسی مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی    …

 • پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

  پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های دولتی…

 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند

  ارزش ویژه برند در محصولات لبنی پگاه,ارزش ویژه برند محصولات لبنی پگاه,بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی

  پرسشنامه بررسی تاثیر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر رفتار فرانقشی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر انگیزاننده…

 • جزوه خط مشی گذاری عمومی

  جزوه خط مشی گذاری عمومی,خط مشی گذاری عمومی,کاملترین منبع,کنکور دکتری مدیریت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای

  امواج قائم درون صفحه,بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای,بررسی عددی رفتار لرزه ای دره های…

 • قالب های ساخت آگهی،ارزیابی آنها و تولید آگهی تلویزیونی و انیمیشنی

  دانلود پایان نامه آگهی انیمیشنی,دانلود پایان نامه ارزیابی تولید آگهی تلویزیونی,دانلود پایان نامه بررسی زییایی شناختی آگهی,دانلود پایان نامه تولید…

 • پروپوزال رابطه انعطاف‌ پذیری کنشی کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل

  پروپوزال آماده,پروپوزال رابطه انعطاف‌ پذیری کنشی کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل,پروپوزال روانشناسی,رابطه انعطاف‌ پذیری کنشی,روانشناسی…

 • روند تاریخی توسعه پول و بانكداری با تأكید بر بانكداری الكترونیكی و مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه

  انتقال الكترونیكی وجوه,بانكداری الكترونیكی,توسعه پول و بانكداری,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,روند تاریخی توسعه پول و بانكداری با…

 • تاثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی

  تاثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی,دانلود مقالات رشته روانشناسی,دانلود مقالات روانشناسی,دانلود مقاله پیشرفت تحصیلی,دانلود مقاله تاثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی,سلامت روحی…