تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت

تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها,تامین مالی شرکتها,تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,راههای تامین مالی شرکتها,هزینه های تامین مالی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت چکیده:  تامین مالی برای اجرای پروژه های سود آور در صحنه رشد شركت ، نقش بسیار مهمی ایفا می كند . توانائی شركت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه ( داخلی و خارجی ) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شركت به حساب می آیند . مدیریت شركت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد تامین مالی را مشخص و آثاری كه این منابع مالی بر بازده و ریسك عملیاتی شركت دارند تعیین نمایند . مقصود ما از كاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجرای برنامه هایی است كه بتوان بدان وسیله ثروت سهامداران را به حداكثر رسانید . آنچه مساله را مشكل تر می سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداری است كه مدیریت شركت می تواند از آنها استفاده كند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالی مشخصی وجود ندارد كه بتوان با اجرای آن ، ارزش شركت را به بالاترین حد رسانید.) جهان خانی ،‌ 1373 ,‌ص 26) کلمات کلیدی: تامین مالی شرکتها هزینه های تامین مالی راههای تامین مالی شرکتها تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها  مقدمه: شركتی كه می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری كند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینكه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شركت خواهد داشت ، بطور كلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است 🙁 جان جی ,‌ 1374 ,‌ص 100) 1. منابع داخلی  اگر شركت نقدینگی كافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد كه موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شركت نخواهد داشت .  2. وام ( استقراض )  اگر سازمانی وجوهی را كه برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت كند كه در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS  تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت .  3. انتشار سهام ممتاز  اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریكه اگر نرخ مالیات 28 درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شركت افزایش یابد ، شركت باید در مقابل هر یك درصد سود سهام ممتاز ، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شركت كمتر از 39/1  درصد باشد ، عایدی هر سهم كاهش خواهد یافت زیرا اگر شركت 39/1 دلار درآمد كسب كند ، معادل 39% = 28% × 39/1   مالیات باید بپردازد ، كه یك دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شركت كمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم كاهش می یابد ، زیرا شركت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت كند .  4. انتشار سهام عادی  این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، كمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم كاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یك ویژگی مشترك هستند،یعنی منابع تأمین‌مالی خارج‌ازواحد انتفاعی و عملیات‌آن قرار دارند،در حالتی‌كه سود انباشته یك منبع‌داخلی‌تأمین‌مالی است. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در كشورهای صنعتی نشان میدهد كه در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.  فهرست مطالب بخش اول : روشهای تامین مالی 19 تاریخچه 20 شیوه های تامین مالی 22 روشهای متداول برای تامین مالی 25 تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26 وامهای بلند مدت 29 ویژگیهای وامهای بلند مدت 29  مزایای وامهای بلند مدت 29 معایب وامهای بلند مدت 30 سهام ممتاز 30 ویژگی های سهام ممتاز 31 انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی 32 مزایای انتشار سهام ممتاز 33 معایب انتشار سهام ممتاز 34 سهام عادی 35 ویژگیهای سهام عادی 35 انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی 38 مزایای انتشار سهام عادی 38 معایب انتشار سهام عادی 39 اختیار خرید سهام 40 ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی 41 مزایای اختیار خرید سهام   42 معایب اختیار خرید سهام 43  سهام عادی 43  ویژگیهای عمومی سهام عادی 44 نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 45  نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 46  سودهای توزیع نشده شركت 46  سود انباشته 50 مزایای استفاده از سود انباشته 51 معایب استفاده از سود انباشته 52 روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها 53  سود سهمی 54  اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59  بازده سهام 60 بخش دوم : هزینه های تامین مالی 62 هزینه سرمایه 63 محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 69 مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری 70 معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری 70 معایب استفاده ارزش بازار 72 نظریه های ساختار سرمایه 73 مفروضات CAPM 74 نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت 80 موسسات درحال رشد 81  موسسات در حال افول 81 موسسات در حال بلوغ 81  تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) 81 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 82 بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها 86 تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها 87  تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها 88 تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها 89 تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها 89 اهرام مالی سیات تقسیم سود و ارزش شركت اصول اساسی حاكم بر تحقیق اثر سیاست تقسیم سود سودآوری و ارزش شركت رشد تقسیم سود و رشد سودآوری بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) تحقیقات انجام شده در خارج از ایران تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران

 • نقش زنان در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه

  دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,دانلود پایان نامه محیط زیست,مشارکت زنان در محیط زیست,نقش آفرینی زنان در محیط زیست و…

 • تحقیق آشنایی با مشاهیر وحماسه های منظوم ایران واصطلاحات شاهنامه فردوسی

  تحقیق آشنایی با مشاهیر وحماسه های منظوم ایران واصطلاحات شاهنامه فردوسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • سنجش میزان کارایی شرکت بیمه با وجود ضریب خسارت

  سنجش میزان کارایی شرکت بیمه با وجود ضریب خسارت رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

  اختلافات دریایی,بررسی رای دادگاه بین‌المللی حقوق دریا,بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی,پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی,حل و…

 • بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر

  بررسی مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن و تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر,تاثیر سلب اختیار در تحقق…

 • مشارکت در بازار

  بازار کار ایران,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات رشته اقتصاد,دانلود مقاله مشارکت در بازار,مشارکت در بازار,نرخ مشارکت اقتصادی,نرخ مشارکت اقتصادی در ایران…

 • بررسی مدل های مدیریت دانش

  انواع مدل های مدیریت دانش,انواع مدلهای مدیریت دانش,بررسی مدل های مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,تفاوت مدل…

 • بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن

  ابعاد اقتصاد روستایی,اقتصاد روستایی,بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن,چالشهای اقتصاد روستایی,دانلود پایان…

 • جایگاه محصولات دسینی در بازار

  fileina,بازاریابی,جایگاه محصولات دسینی در بازار,خرید پایان نامه رشته مدیریت,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,دانلود مقاله جایگاه محصولات دسینی در بازار,سیستم…

 • آثار حقوقی انتقال سهام

  آثار حقوقی انتقال سهام,آثار حقوقی انتقال سهم,اجرای حقوق و تعهدات ناشی از انتقال سهم,انتقال سهم در شرکتهای تعاونی,انتقال مالكیت سهام,دانلود…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه های تشویقی صادراتی بر عملکرد صادراتی بنگاههای صادراتی

  پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه های تشویقی صادراتی بر عملکرد صادراتی بنگاههای صادراتی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی…

 • كشف قوانین پیشگویانه وقابل درك با استفاده از الگوریتم ژنتیك چند منظوره

  الگوریتم ژنتیک پارتو,الگوریتم ژنتیک ساده,دانلود مقالات ترجمه شده,دانلود مقالات ترجمه شده رشته هوش مصنوعی,دانلود مقالات ترجمه شده هوش مصنوعی,دانلود مقالات…

 • مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران

  مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله پایان نامه کارشناسی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته روانشناسی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی…