پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج

پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,پروپوزال فریب در ازدواج,تدلیس در ازدواج,خیار تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال تدلیس در ازدواج,دانلود پروپوزال فریب در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,فریب در ازدواج
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج چکیده: هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.  در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد. کلید واژه ها : ازدواج فریب تدلیس اغفال حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود فهرست مطالب چكیده 1 فصل اول: کلیات و مفاهیم 1-1-کلیات 2 1-1- 1- مقدمه 2 1-1-2- بیان مسأله 6 1-1-3-سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از 11 1-1-4- فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از 11 1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11 1-1-6- پیشینة تحقیق 12 1-1-7-ضرورت انجام تحقیق 12 1-1- 8 -اهداف تحقیق  13 1-1-9 – ساختار تحقیق 13 1-2- مفاهیم 14 1-2-1- مفاهیم مقدماتی 14 1-2-1-1 – معنای لغوی 14 1-2-1-2 – معنای اصطلاحی 15 1-2-2- پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران 16 1-2-2-1 – پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب 17 1-2-2-2- پیشینة  تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب 18 1-2-3 – جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری 19 1-2-3-1 – فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی 19 1-2-3-2- تدلیس در نکاح در فقه امامیه 23 1-2-3-2-1-تعریف لغوی تدلیس 24 1-2-3-2-2 – تعریف اصطلاحی تدلیس 24 1-2-3-2-3- تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه 26 1-2-3-2-4 – اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو 28 1-2-3-2-4-1  – تدلیس حقوقی 28 1-2-3-2-4-2- شرایط تأثیر تدلیس 32 1-2-3-2-4-3 -تدلیس کیفری 34 1-2-3-3-فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری 37 1-2-3-3-1- قانون راجع به ازدواج 37 1-2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی 38 1-2-3-3-3 – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 41 1-2-3-3-4 -ضابطة تشخیص فریب    43 1-2-3-3-4-1- ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین…)  43                 1-2-3-3-4-2- ضابطة شخصی 44 1-2-4- زمینه‌های تحقق تدلیس 45 1-2-4-1 -زمینه‌های اجتماعی 45 1-2-4-2 – زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) 47 1-2-4-3 – زمینه‌های اقتصادی 47 1-2-4-4 – زمینه‌های روانی و شخصیتی 48 منابع 70

 • میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

  استقرار مدیریت دانش در شرکتها,استقرار مدیریت دانش در شرکتهای شهید رجائی,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی…

 • رویکردها و مدلهای سنجش ارزش ویژه برند

  ارزش ویژه برند,پایان نامه ارزش ویژه برند,پایان نامه سنجش ارزش ویژه برند,دانلود پایان نامه ارزش ویژه برند,دانلود پایان نامه سنجش…

 • دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان

  fileina,اثر گلخانه ای,اقلیم,تغییرات اقلیمی,خرید مقاله و تحقیق رشته جغرافیا,دانلود مقاله دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان,دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان,سیستم همکاری در فروش…

 • پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

  بازده سهام,پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام,پروپوزال تغییرپذیری بازده سهام,پروپوزال رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده…

 • مفهوم منبع کنترل رفتار راتر و بررسی مقایسه ای آن با سطح تحصیلات معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

  تاثیر منبع کنترل رفتار بر پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه اثر سطح تحصیلات بر رفتار معلمان,دانلود پایان نامه رابطه منبع کنترل…

 • خانه کیفیت QFD

  باز بینی خانه كیفیت در QFD,خانه کیفیت QFD,دانلود تحقیق QFD,دانلود تحقیق خانه کیفیت QFD,دانلود تحقیق گسترش كاركرد كیفی,دیدگاه ها و…

 • پروپوزال ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

  برنامه ریزی استراتژیک با رایانش ابری,برنامه ریزی منابع سازمان ابری,پروپوزال ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران,پروپوزال…

 • ضرورت بازنگری ارزیابی های اثرات توسعه برمحیط (EIA) ، انجام شده در مناطق نفت‌خیز جنوب كشور

  اثرات تجمعی,ارزیابی اثرات توسعه بر محیط,ضرورت بازنگری ارزیابی های اثرات توسعه برمحیط (EIA) ، انجام شده در مناطق نفت‌خیز جنوب…

 • بررسی عوامل موثر بر سطح مناسب موجودی کالا و راهکارهایی برای افزایش سود کل زنجیره تامین

  افزایش سود کل زنجیره تامین,بررسی عوامل موثر بر سطح مناسب موجودی کالا و راهکارهایی برای افزایش سود کل زنجیره تامین,تعیین…

 • بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری

  ابعاد رضایت مشتری,بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری,دانلود پایان نامه رضایت مشتری,دانلود پایان نامه وفاداری به…

 • بررسی خانه های دوره قاجار و پهلوی و شناسایی شرایط معماری آنها

  بررسی خانه های دوره قاجار و پهلوی,بررسی خانه های دوره قاجار و پهلوی و شناسایی شرایط معماری آنها,تزیینات معماری مسکونی,تزیینات…

 • پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK

  استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه,پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK,پروپوزال پیاده سازی استاندارد PMBOK…

 • بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر)

  بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر),دانلود…

 • پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن

  پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای كایزن,پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف,پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن,تحقیق…

 • پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن

  پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن تعداد…