قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی

اتیان سوگند در دادگاه,ادله اثبات دعوی,ادله قانونی احصاء,سوگند استظهاری,سوگند تکمیلی,سوگند در اثبات دعوی,سوگند در امور کیفری,شرایط سوگند در دادگاه,شرایط قسم خوردن در دادگاه,قلمرو موضوعی قسم در دعاوی مدنی,قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی,محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی هستید.

دانلود فایل

دانلود تحقیق رشته حقوق قلمرو و محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی چکیده: سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست. بخشی از این شرایط از ویژگی های خود سوگند به عنوان دلیل معنوی، پایانی و تنها اثبات ادعا، سرچشمه می گیرد. سوگند دلیلی تشریفاتی، تنها و مخصوص طرفین است که فقط طرف دعوای معتقد به خداوند امکان اتیان آن را دارد. قائم به شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پیچیده ای را به وجود می آورد. علاوه بر این با بررسی دعاویی که سوگند در آنها قابل استفاده است، می توان نتیجه گرفت که به رغم تغییرات قانونی هنوز در اصل، سوگند در دعاوی ای کاربرد دارد که شهادت شهود می تواند آنها را اثبات کند و چنین دعاوی ای در مقایسه با دعاوی قابل اثبات با سوگند کم نیستند. برخی از دعاوی نیز به دلیل ضرورت اثبات آنها با دلایل خاص به وسیله شهادت شهود و سوگند اثبات نمی شوند و شناخت آنها اهمیت عمده ای دارد. کلمات کلیدی: ادله اثبات دعوی ادله قانونی احصاء قلمرو موضوعی قسم در دعاوی مدنی محدودیتهای موضوعی قسم در دعاوی مدنی مقدمه: سوگند در حقوق ایران یکی از ادل ه ای است که شناسایی ، احترام و رعایت آن بیش از آنکه به عرف متکی باشد، به احکام دینی مبتنی است . مقررات ماهوی این دلیل بر اساس فتاوی فقها در قانون مدنی ذکر شده است . این مقررات با تفاوت های جزئی، ولی ملموس در قانون آئین دادرسی مدنی، تکرار شده اند. قانون اخیر علاوه بر جنب ههای شکلی استفاده از این دلیل در دادرسی های مدنی، ظاهراً قلمرو کارایی آن را گسترش داده است . در نظر داشتن دیدگاه های فقهی راجع به استفاده از این دلیل نیز، این برداشت را تأئید می کند. اما واقعیت چیست؟ با بررسی ویژگی ها و اوصاف اساسی سوگند این نتیجه حاصل می شود که این دلیل بیش از آنچه در قانون مدنی برایش تصور شده است، کارایی ندارد . سوگند دلیلیتشریفاتی است و این تشریفات از آغاز توسل بدان تا پایان اتیان سوگند و صدور حکم به انحاءمختلف دیده می شود. سوگند در محلی به کار می آید که هیچ دلیل اثباتی وجود نداشته باشد . با اینحال، در برخی موارد سوگند در کنار دلایل دیگر قرار می گیرد. اصل تنها بودن این دلیل نه تنها نبود دلیل برای خواهان را دربر م یگیرد، بلکه اگر خوانده نیز دلایل اثباتی داشته باشد نوبت بهاجرای سوگند نمی رسد. علاوه بر این، توسل به سوگند ویژ ة طرفین دعو ا است و اشخاص ثالث و دادگاه در آن مداخلة چندانی ندارند، ولی این امر در انواع سوگند چهره هایی متفاوت پیدا می کند. اما مهم تر از اوصاف سوگند، شناخت قلمرو سوگند است . با توجه به گسترش دعاوی قابل اثبات به وسیله شهادت شهود آیا هنوز دعاویی وجود دارد که شهادت ، قدرت اثبات آنها را نداشتهباشد؟ آیا سوگند می تواند به جای ادل ة خاص اثباتی برخی از ادعاها به کار رود؟ منظور از انتساب عمل موضوع سوگند به کسی که قسم متوجه اوست، چیست؟ بررسی و تحلیل پاسخ این سؤالات، قلمرو و محدودیت های موضوعی سوگند را روشن می سازد. به این منظور ابتدا ویژگی ها مؤثر در قلمرو ی موضوعی را بررسی و سپس شرایط مربوط به دعوایی را بررسی می کنیم که سوگند در آن استفاده می شود. بنابراین سوگند از حیث موضوعی دو نوع محدودیت دارد: این مرزها گاهی به ویژگی های درونی سوگند به عنوان یک دلیل اثبات دعوا مربوط و محدود هستند  (گفتار اول )، برخی اوقات تبعات و آثار ناشی از قلمرو ی کوچک (گفتاردوم).قابلیت اعمال این دلیل در سرزمین پهنا ور دعاوی، باعث کاهش استقبال از این دلیل می شود  فهرست مطالب محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی چکیده کلمات کلیدی مقدمه . تشریفاتی بودن سوگند  1 . لزوم ادای سوگند نزد قاضی 1  2 . لفظی بودن سوگند 2. سوگند دلیلی تنهاست 2 1 . اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی 2 2 . استثنائات: موارد جمع سوگند با ادلة قانونی دیگر چند استثنا وجود دارد. ابتدا مصادیق استثنایی را ذکر و سپس آنها را مقایسه می کنیم: 2 2 1 . مصادیق استثنایی 2 2 2. مقایسة سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری الف) ارتباط با سوگند تکمیلی و استظهاری تفاوت سوگند تکمیلی و استظهاری 3 1. قاعده: ضرورت مداخلة اصحاب دعوا یا یکی از آنها در سوگند 3 1 1. مرحله اول: تقاضای سوگند 3 1 2 . مرحلة دوم: ادای سوگند 3 2 1. دلیل خواهان سند رسمی است 3 3. آثار قاعدة مداخلة طرف یا طرفین دعوا در سوگند عمده ترین آثار قاعده عبارتند از: بررسی موارد دیگری که سوگند به تنهایی نمی تواند مثبت ادعای مدعی باشد منابع

 • مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

  اثر قرارداد در مسئولیت,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,مسئولیت در قراردادها,مسئولیت در قراردادها…

 • تاثیر شش سیگما در افزایش بهره وری

  افزایش بهره وری با شش سیگما,بهبود اثربخشی سازمانی,تاثیر شش سیگما در افزایش بهره وری,چرخه DMADV,خرید پاورپوینت مدیریت,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود…

 • ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG

  ارزیابی ریسک ایستگاه,ارزیابی ریسک ایستگاه CNG,ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی,ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی CNG,ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز…

 • پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان

  پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی,پرسشنامه استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پرسشنامه…

 • مبنا، ماهیت و اوصاف حقوقی سهام

  اقسام سهم,انتقال سهم در شرکتهای تعاونی,اوصاف حقوقی سهام,تحلیل وضعیت حقوقی سهم,دانلود تحقیق رشته حقوق,دانلود تحقیق ماهیت حقوقی سهم,ماهیت حقوقی سهم,مبنا…

 • ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن

  اثرات رشوه,ارتــشا,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,راشی,رایــش,رشوه,رشوه در فقه و حقوق موضوعه,رشوه در قانون مجازات اسلامی,ماهیت رشوه در…

 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

  آثار بالقوه رضایت شغلی,بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,دانلود مقاله ارشد مدیریت,دانلود مقاله رضایت شغلی,دانلود مقاله رضایت شغلی کارکنان,رضایت…

 • خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

  خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی…

 • پرسشنامه استاندارد اضافه بار اطلاعاتی در وب

  پرسشنامه استاندارد اضافه بار اطلاعاتی در وب رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات پرسشنامه اضافه بار…

 • پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

  پرسشنامه شاخص اخلاق عملی,پرسشنامه عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام های اخلاقی,پرسشنامه نظام ‌های…

 • پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک

  پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک  …

 • بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین

  امنیت ملی,بررسی امنیت ملی در ایران,بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین,تاثیر تابعین بر امنیت…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری…

 • بررسی سه طلاق کردن در یک مجلس در ادله اربعه

  بررسی سه طلاق کردن در یک مجلس در ادله اربعه رفتن به سایت اصلی چکیده پایان نامه طلاق: سه طلاق…

 • DSS و CDSS

  DSS و CDSS,fileina,اجزای سیستم پشتیبان تصمیم گیری,انواع تصمیم و مراحل تصمیم گیری,تصمیم گیری چیست؟,سیستم پشتیبان تصمیم گیری چیست؟,سیستم های پشتیبان…