روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران

ازدیاد برداشت نفت,بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران,پایان نامه بهبود عملكرد مخازن نفتی,دانلود پایان نامه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,دانلود پایان نامه صیانت از مخازن نفتی,روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,روشهای ازدیاد از مخازن نفتی در ایران,روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران,صیانت از مخازن نفتی کشور
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی نفت روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران مقدمه: استفاده صحیح از منابع نفتی كشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می‌كند تا با مدیریت صحیح این منابع آشنا شویم.. از نكات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالابردن راندمان تولید و سعی بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می باشد.در متن زیر سعی شده است تا ضمن آشنایی اجمالی با روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، بستری برای انعكاس نظرات كارشناسان كشور به منظور ارائه راه حل-های مناسب در بهبود عملكرد مخازن نفتی ایجاد شود. روش های به‌كار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از :  *تزریق گاز  *تزریق آب  *تزریق متناوب آب و گاز  * روش حرارتی  * تزریق فوم و ژل های پلیمری  * استفاده از مواد شیمیایی كاهش‌دهندة نیروی كشش سطحی  * استفاده از روش میكروبی(M.E.O.R.)  کلمات کلیدی: تزریق مخازن نفتی روشهای ازدیاد برداشت مخازن نفتی تزریق گاز: روش تزریق گاز به دو صورت امتزاجی و غیر‌امتزاجی صورت می گیرد. در روش امتزاجی، گاز طبیعی با افزودن تركیبات هیدروكربنی میانی c2 تا c6 غنی می-شود؛ به‌طوری كه بخش غنی‌شدة گاز تزریقی كه در ابتدای كار تزریق می گردد، با نفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می كند. راندمان افزایش بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یك دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد، به 65 تا 75 درصد حجم نفت باقی‌مانده، می توان دست یافت.  در روش غیر امتزاجی، گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد كه این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت‌خیز خشكی و دریایی ایران اعمال می گردد. در این روش، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراكم می شود و فشار مخازن را افزایش می دهد و حركت نفت را سهولت می-بخشد.  باید توجه داشت كه لزومی ندارد گاز تزریقی حتما از نوع تركیبات هیدرو كربنی باشد. در كشورهای صنعتی، از گازهای خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی كه بخش اعظم آن ‌را دی اكسیدكربن تشكیل می دهد، برای تزریق استفاده میشود. در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز-های هیدرو كربنی است و فواید زیست‌محیطی نیز در پی دارد.تزریق آب: در این روش، آب به عنوان عامل فشار‌افزایی به مخزن به كار برده می شود.  تزریق آب و گاز: از تزریق متناوب آب و گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می توان سود جست. در مورد روش تزریق آب به مخزن نیز باید در استفاده از این روش كمال احتیاط را به كار برد. برخی كارشناسان اعتقاد دارند، بازده این روش مطلوب نیست، زیرا راندمان كار نهایتاً 35 درصد می باشد و اولویت در استفاده از روش تزریق گاز خواهد بود. تزریق آب بیشتر برای مخازن شنی كاربرد دارد و برای مخازن نفتی كشور كه عمدتا شكاف دار هستند نباید مورد استفاده قرار گیرد. فهرست مطالب فصل اول – انواع روشهای ازدیاد برداشت نفت  4 روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت 5 تولید اولیه نفت  5 ازدیاد برداشت 6 تحلیل 8 برداشت از مخازن با توجه به انواع برداشت 9 بررسی تزریق گاز به منابع نفتی كشور 13 روند تزریق گاز در كشور 14 ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز co2 به منابع نفتی 16 تزریق دی اكسید كربن مخازن وچالشها 17 كنترل عملیات ازدیاد برداشت 18 تحلیل  18 ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق هوا 19 روش تزریق هوا و نگرانی ها 21 ازدیاد برداشت از مخازن به روش شیمیایی 22 انواع روشهای تزریق پلیمر 22 شرایط لازم برای تزریق پلیمر 23 نمونه هایی از تزریق موفق پلیمر 24 1- میدان نفتی چاتورنارد ( فرانسه) 24 2- میدان نفتی داجینگ ( چین) 25 ازدیاد برداشت از مخازن به روش میكروبی 28 شیوه های متداول استفاده از میكروبها در ازدیاد برداشت 30 1- روش برون محل 30 2- روش در محل 30 مزایای اقتصادی این روش 32 میادین نفتی لیسبون آركانزاس باشوری 33 پیشرفت تحقیقات و كاهش هزینه 34 ازدیاد برداشت از مخازن به روش حرارتی  37 انواع روشهای حرارتی ازدیاد برداشت 37 مكانیزم های تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن 38 ازدیاد برداشت از مخازن به روش تزریق بخار 39 روش های تزریق بخار  39 شرایط لازم برای تزریق بخار آب 40 نمونه های موفق از كاربرد روش حرارتی  41 ازدیاد برداشت از مخازن به روش احتراق درجا 44 به كار گیری روش های ازدیاد برداشت نفت در ایالات متحده 47 ضرورت تحقیقات در زمینه EOR 49 بهره برداری بهینه از گازهای همراه میادین نفتی  51 1- گازهای همراه استحصال شده در استان خوزستان 52 2- گازهای همراه استحصال شده در استان ایلام 53 3- گازهای همراه استحصال شده در استان بوشهر 54 4- گازهای همراه استحصال شده در استان لرستان 54 5- گازهای همراه استحصال شده در استان كرمانشاه 55 6 – گازهای همراه میادین نفتی دریایی 55 نكته  58 فصل دوم – روش های دیگر ازدیاد برداشت نفت 60 تزریق گاز ( یكی از روشهای ازدیاد برداشت) 60 روشهای مختلف ازدیاد برداشت 62 تزریق گاز غیر امتزاجی 62 تزریق گاز هیدروكربوری 62 جابجایی دوگانه نفت در مخازن نفتی اشباع شده از آب 64 تزریق گاز غیرهیدروكربوری 65 برخی از مسائل اصلی در مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز ازت 66 تزریق هوا یا تزریق گاز ازت غیرخالص 67 تزریق گاز امتزاجی 68 تزریق آب توان یافته 71 حفاری افقی و تجهیزات روزمینی  71 بهبود تجهیزات روزمینی  72 عملیات نمك زدایی 72 كلیاتی درباره آب نمك موجود در نفت خام 72 مشكل وجود آب نمك در نفت خام 73 چگونه آب نمك را از نفت جدا می كنند؟ 74 سیستم ورودی یا نفت حاوی آب نمك 78 سیستم آب 79 سیستم نفت خروجی واحد تفكیك نمك 82 ملاحضات عمومی درباره افتتاح و عملیات واحدهای جدا كننده نمك 82 نتیجه گیری  84 فصل سوم – روشهای میكروبی  86 تولید پیوسته بیوسورفاكتانت از تجزیه كف 87 مقدمه 87 جامعه صنعت شیمیایی 2006 87 نشانه ها 87 روشها و مواد 91 روشهای تجربی – محیط و شرایط كشت 91 طرح تجزیه پیوسته 92 روش تحلیلی (‌فراكافتی) 94 سورفكتین تجاری 95 نتایج و تشریح مطالب 96 تخمیر همگن پیوسته 97 مقایسه ویژگی های رشد 99 انتقال محصول در جای مناسب 101 نتایج منابع و مآخذ

 • جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور

  جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور رفتن به سایت اصلی جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور به تعداد…

 • پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی

  اختلالات در بازار ارز,پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی,تعیین نرخ ارز تعادلی,تقاضای ارز,دانلود پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز…

 • بررسی ساختاری و کارکرد سیستمهای ICS

  بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی,بررسی ساختاری و کارکرد سیستمهای ICS,دانلود پایان نامه الکترونیک,دانلود پایان نامه رشته…

 • ابلاغ رای داور

  ابلاغ اوراق قضائی,ابلاغ رای داور,تسایس داوری,خرید مقالات حقوقی,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,رای داور,سیستم همکاری در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  ادبیات نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی,ادبیات و مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی,پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی,دانلود مبانی نظری…

 • بررسی نقوش گیاهی و حیوانی سفالینه های شوش

  بررسی نقوش گیاهی و حیوانی سفالینه های شوش,پایان نامه نقوش سفالینه های سیلک,تاریخچه سفالگری در ایران,دانلود پایان نامه نقوش حیوانی,دانلود…

 • بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان

  اشتغال,اقتصاد شهری و مرزی,بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات کارشناسی…

 • تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم آدیت فرآیند در شركت ایران خودرو

  fileina,ارزشیابی خودرو (Audit),تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم آدیت فرآیند در شركت ایران خودرو,خرید گزارش کارآموزی صنایع,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی…

 • تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

  پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی,پیش بینی اشکال در زمانبندی کار رایانش ابری,پیش بینی اشکال در سیستم…

 • پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

  پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان,پرسشنامه رابطه ی مدیریت دانش با نوآوری سازمانی,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه…

 • عوامل توسعه شهرنشینی و آپارتمان نشینی بر اساس نظریات كلاسیك و مدرن در زمینه تكامل شهرها از نظر دو بعد درونزوا و برونزا

  آپارتمان نشینی,دانلود پایان نامه رشته معماری,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معماری,دانلود پایان نامه معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,شهر,شهر نشینی,عوامل توسعه…

 • مقاله رشته مهندسی صنایع با عنوان توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید

  fileina,توسعه رویکرد شیء گرا جهت سیستمهای اجرایی تولید,خرید مقاله و تحقیق مهندسی صنایع,رویکرد شیء گرا,سیستم CIM,سیستم همکاری در فروش فایل,سیستمهای…

 • نقش تحولات و وقایع دوره نخست وزیری آموزگار در روند پیروزی انقلاب اسلامی

  بحرانها و چالش های پیش روی دولت آموزگار,تاثیر تحولات نخست وزیری آموزگار در پیروزی انقلاب,تحولات و وقایع دوره نخست وزیری…

 • پاورپوینت طراحي پايگاه داده اي( فصل پ‍نجم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان)

  پاورپوینت طراحي پايگاه داده اي( فصل پ‍نجم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان) رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت طراحي پايگاه…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست با عنوان رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

  باغهای ایرانی,باغهای شرق,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست با عنوان رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق,تجزیه و…