مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی

ارزیابی فقهی حدود حجاب,پایان نامه حدود حجاب در مذاهب خمسه,پایان نامه مستندات حکم حجاب,پایان نامه مستندات حکم حجاب در اسلام,حجاب در نظام حقوقی ایران,مستندات حکم حجاب,مستندات حکم حجاب در اسلام,مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی چکیده  گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احكام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتنی‌ بر فطرت پاك‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد یا منبعی‌ می‌داند كه‌نیاز فطری‌ انسان‌ چیست‌؛ زیرا بدون‌ تردید اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلی‌ پیدایش‌عالم‌ هستی ‌بدانیم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بی‌همتا اقتضا دارد كه‌ منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ نیز برای‌ رفتار و گفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌باشد. تاریخ مكتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد كه همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم و گونه ای از حریم گیری و محدودیت، به عنوان معیار بایدها و نباید ها در برقراری روابط جنسی، شكل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حیا و عفاف او به حساب می آمده است. یكی از نمادهای حیا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندی به آن برای زنان یك كمال به حساب می آمده است. ولی چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستیزی و عفت گریزی، طراحی گردید. با این تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزای او قلمداد گردید. از آن جا كه در دهه‌های اخیر برخی كشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبیین حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل ضروری می‌باشد. این پایان نامه ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسی این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) می پردازد. در نهایت برآیند پایان نامه این است كه با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد كلید واژه : حجاب عفاف فقه حقوق اقلیت‌ها زکات  مقدمه بی هیچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند . وظیفه پوشش كه اسلام براى زنان مقرر كرده است ‏بدین معنى نیست كه از خانه بیرون نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست.پوشش زن در اسلام این است كه زن در معاشرت خود بامردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‏گرى و خودنمایى نپردازد.آیات مربوطه همین معنی را ذكر مى‏كند و فتواى فقها هم مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفادهاز قرآن ومنابع سنت ذكر خواهیم كرد. نشانه بودن «حجاب» برای «عفاف» گریزناپذیر است. پوشش، نشان عفاف است. عفت و حیا، خصلتی انسانی است كه تاریخ بر نمی تابد و مورد پذیرش تمامی انسانها بوده و هست. و انسانهای بزرگ و ادیان آسمانی نیز بدان توصیه كرده اند. در شریعت اسلامی نیز بر آن تأكید فراوان شده است. همین خصلت انسانی یكی از فلسفه های اصلی پوشش آدمی بوده است. حیا و عفاف از ویژگیهای درونی انسان است و حجاب به شكل و قالب و نوع و چگونگی پوشش بر می گردد. تفاوت باطن و ظاهر یا روح و جسد و یا گوهر و صدف را می توان به عنوان تمثیل دراین زمینه به كاربرد. پوشش اسلامی و حجاب یکی از آموزه‌های دین اسلام است که بسیاری از زنان مسلمان به عنوان تکلیف دینی به آن عمل می‌کنند. بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومیخواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر).علیرغم بحث‌های فراوان، برخی كشورهای اروپایی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع كردند؛ در نتیجه، محدودیت‌هایی برای زنان و دختران مسلمان ایجاد شده است. فهرست مطالب چکیده  مقدمه  فصل اول:کلیات تحقیق  1-1-بیان مساله  1-2-پیشینه تحقیق  1-3-ضرورت واهداف تحقیق  1-4-فرضیه ها  1-5-ساختار ومحدوده تحقیق  فصل دوم:اصطلاحات ومفاهیم ومباحث عام 2-1-بخش اول  2-1-1- حجاب درلغت  2-1-2- حجاب در اصطلاح  2-1-3- عفاف در لغت  2-1-4-عفاف در اصطلاح 2-2-بخش دوم  2-2-1- اثرات حجاب  2-2-2- فواید حجاب  2-2-3- انواع حجاب قرآنی 2-2-4- ابعاد حجاب  3-3-بخش سوم  2-3-1- حجاب درگفتار  2-3-2- حجاب رفتاری  2-3-3- حجاب وعفت 2-3-4-مفهوم وابعاد حجاب درقرآن  2-3-5-هدف وفلسفه حجاب  2-3-6-حجاب چشم  2-4-بخش چهارم  2-4-1- توجه به رابطه پوشش وفرهنگ دینی  2-4-2- آثار ووفائد رعایت حجاب وپوشش دینی  2-4-3- بررسی فرهنگ حجاب وعفاف در غرب  2-4-4- زن محجبه در غرب  2-4-5- حجاب زن مسیحی  2-4-6- افزایش گرایش زنان به اسلام وحجاب در غرب  2-4-7- گسترش حجاب در دانشگاههای غربی  2-4-8- طرح قانون ممنوعیت حجاب در آمریکا 2-4-9- اسلام حراسی ومقابله با حجاب  2-4-10-مسئله حجاب درزمان حکومت رسول خدا(ص)  فصل سوم:مستندات حجاب  3-1-بخش اول: آیات 3-1-1- حجاب درقرآن  3-1-2-تاریخ نزول احزاب ونور 3-1-3-تفسیر آیه حجاب  3-2-بخش دوم : روایات  3-2-1-حجاب در روایات  3-2-2-زمان برقراری حجاب میان اسلام وایران وروم  3-2-3-شواهد در تعارض حجاب  3-2-4-روایات درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه الزهرا(س) 3-2–5-توجه به حجاب با رویکرد عقلایی وعلمی فصل  چهارم : حجاب از نظر علماء و دانشوران حقوق ایران  4-1-بخش اول :حجاب از دیدگاه دانشوران ، فقها  4-1-1- حجاب وعفاف از منظر فقهی  4-1-2- تعریف مفاهیم حجاب شرعی  4-1-3- حجاب از منظر حقوقی  4-1-4- حجاب در حقوق بین الملل  4-1-5- قلمرو حجاب  4-1-6- فتوای فقهاء درباره حجاب  4-1-7-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید  4-2-بخش دوم : حجاب در حقوق ایران  4-2-1- ارکان جرم قانونی بی حجابی  4-2-2-رکن مادی  4-2-3-رکن معنوی  4-2-4-مراحل جرایم  4-2-5-مرحله تعقیب جرایم  4-2-6-مرحله تحقیق جرایم  4-2-7-مرحله دادرسی جرایم  4-2-8-مرحله اجرای جرایم  فصل  پنجم : نتیجه گیری  منابع 

 • توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن

  اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,برنامه سازی خلاق در رادیو,توصیف عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو,توصیف و…

 • بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی

  انواع سبک های فرزند پروری,انواع شیوه های فرزندپروری,اهمیت شیوه های فرزندپروری,بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد…

 • افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی

  افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی,انرژی گرمایی گازهای داغ,بازیافت حرارتی,دانلود پایان نامه…

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت

  ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت با…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امیدواری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امیدواری رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری و پیشینه…

 • بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم

  بررسی سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان لقمان حکیم,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,سیستم حسابداری,سیستم حسابداری دولتی,سیستم حسابداری دولتی در بیمارستان بازدید…

 • مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن

  مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم…

 • کیفیت ارتباط و ارزش طول عمر مشتری در مدیریت ارتباط با مشتری با بیان مدل های استقرار

  کیفیت ارتباط و ارزش طول عمر مشتری در مدیریت ارتباط با مشتری با بیان مدل های استقرار رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد

  ادبیات نظری عملکرد کارکنان,ادبیات و مبانی نظری عملکرد کارکنان,پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان,دانلود مبانی نظری عملکرد کارکنان,فصل دوم پایان نامه عملکرد…

 • بررسی استفاده از میکروارگانیسم در آماده کردن مواد لبنی

  بررسی استفاده از میکروارگانیسم در آماده کردن مواد لبنی,دانلود پایان نامه صنایع غذایی,دانلود پایان نامه كاربرد میکروارگانیسم در تهیه مواد…

 • بررسی فتوسنتز در گیاهان

  بررسی فتوسنتز در گیاهان,دانلود پایان نامه فتوسنتز,دانلود پایان نامه فتوسنتز در گیاهان,دانلود پایان نامه کشاورزی,عوامل موثر بر فتوسنتز,گیاهان آبزی,نقش گیاهان…

 • صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,بزهکار,جرایم اطفال,جرم شناسی,خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق,دانلود مقاله صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال,سیستم…

 • تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران

  اشتغال جوانان,اشتغال زایی جوانان,تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران,دانلود مقاله اشتغال جوانان,دانلود مقاله کارشناسی…

 • پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی مزیتهای رقابتی بر اساس مدل الماس رقابت ملی پورتر

  پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی مزیتهای رقابتی بر اساس مدل الماس رقابت ملی پورتر رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • قالی کلاردشت و طبقه بندی انواع طرح در آن

  الیاف و ابزار مورد استفاده در قالی کلاردشت,پیشینه قالی کلاردشت,تاریخچه هنر قالیبافی در ایران,دانلود تحقیق قالی کلاردشت,رنگ و رنگرزی در…