الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت

الگوهای شناخت فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,پایان نامه فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان,فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,مبانی نظری فرهنگ سازمانی,ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت چکیده توجه به سازمانها از جهت فرهنگ سازمانی، پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعه سازمان ومدیریت صورت گرفته است. ازدهه 1980 به بعد، نگرش مدیران و محققان نسبت به سازمان تغییرکرده است وتجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازتخصص ها در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده است . امروزه با استفاده از این نگرش، سازمانهای مختلف در سراسر جهان به موفقیت های بی نظیری دست یافته اند و در زمینه بهره گیری از چالش های محیطی، برای پویا کردن فرهنگ سازمانی تلاش می کنند.    موفقیت چشمگیر دهه های اخیر، سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمانها می باشد ( روحی عزیزی و همکاران، 1382).       سازمان چیزی بیش از سطوح افقی و عمودی، واحد ها و سلسله مراتب است . یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و … است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری باهم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است . لذا، از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود.     به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده، با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشدوهر گونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، موثر واقع نمی شود،  در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد .لذا در جهت تحقق اهداف سازمان و امکان خشنودی اعضاء آن بر مدیران است تا فرهنگ سازمانی را شناخته و بر نحوه تاثیر آن بر سازمان آگاهی داشته باشند. کلمه فرهنگ مرکب ازدوجزء” فر”و”هنگ”به معنی کشیدن ونیز تعلیم و تربیت می باشد . در زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه Culture به کار می رود و معنای آن کشت و کار یا پرورش بوده است و هنوز هم در اصطلاحات کشاورزی 2 و باغداری 3 به همان معنا به کار می رود ودرزبانهای رومانیایی و انگلیسی تا دیر زمانی واژه تمدن 1 را به جای فرهنگ به کار می بردند و از آن معانی پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی استنباط می کردند . اما امروزه اصطلاح فرهنگ از نظر تنوع و وسعت معانی و سیر تاریخی و برداشت ادبی چنان ابعاد گسترده ای یافته است که دیگر نمی توان آن را محدود به مفهوم ” دانش و تربیت” دانست ( روح الامینی، 1368 ، 1).   تخمین زده می شود که از فرهنگ تا کنون حدود 400 نوع تعریف ارائه شده است اما تعاریف مشترکی می توان یافت که حالت ساده تری داشته و قابل فهم تر هستند . فرهنگ را می توان به مجموع ویژگیهای رفتاری و عقیدتی قابل اکتساب در اعضای یک جامعه خاص تعریف کرد که واژه تعیین کننده در این تعریف همان” اکتسابی بودن” است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه وراثت زیست شناختی است متمایز می سازد(آرگون، 1377).   ” استانلی دیویس” 2 معتقد است انسانهایی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ تر زندگی میکنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند ( دیویس ، 1373،5).مارگارت مید 3 فرهنگ را این گونه تعبیر کرده است:” مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن که میان گروهی از افراد مشترك است و به گونه ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه میشوند آموخته و به کار گرفته می شود ( فرهنگی، 1380 ، 32).یکی از تعاریف نسبتا جامع از فرهنگ در سال 1871 توسط ادوارد بارنت تیلور 4 ارائه شده است. به اعتقاد این مردم شناس انگلیسی، فرهنگ عبارت است از” مجموعه ای پیچیده از علوم، دانش ها، مفاهیم، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت ها و به طور خلاصه، کلیه آموخته ها و عاداتی که انسان به عنوان عضو یک جامعه اخذ می کند” (ایران زاده، 1377).    تعریف دکتر علی شریعتی از فرهنگ چنین است : فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری، غیرمادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبل ها، سنت ها، رسوم و شعائر یک ملت است که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده است ( پور آرمن، 1380).  فهرست مطالب  فرهنگ سازمانی  مقدمه  – تعریف فرهنگ – تعریف سازمان – حوزه های فرهنگ – تاریخچه فرهنگ سازمانی  – منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمان – اهمیت فرهنگ سازمانی  -پویایی فرهنگ سازمانی  – تعاریف فرهنگ سازمانی  – تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی  — دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت  — فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها   — خرده فرهنگ های افقی  — خرده فرهنگ های عمودی  — دیدگاه جفری سانن فلد — انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی — دیدگاه چارلز هندی  – سطوح (لایه های) فرهنگ سازمانی  – سطوح فرهنگ سازمانی ازدیدگاه ادگار شاین – مدل پویائی فرهنگی مری جوهچ  -ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت –ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز — ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه آندرو دوبرین — ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه گرین برگ و بارون — ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین – ابعاد فرهنگ سازمانی  – عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان – الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی — الگوی (AGIL) پارسونز –الگوی ویلیام اوشی — الگوی لیت وین و استرینگر — الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مشاوره ای مکنزی — الگوی کرت لوین — مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی — مطالعات لامرز و هیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی — دیدگاه بارون و والترز — الگوی پیترز و واترمن – مدیریت فرهنگ سازمانی – فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی – مولفه های فرهنگ سازمانی –خلاقیت فردی — حمایت مدیریت — تعلق سازمانی — سازش با پدیده تعارض — سبک رهبری منابع

 • مدیریت در هزاره سوم

  دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت در هزاره سوم,فرهنگ سازمانی,مدیریت در سازمانها,مدیریت در هزاره سوم,مسئولیتهای…

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

  امنیت,امنیت ملی,امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران,جهانی شدن,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در…

 • بررسی انواع آسفالتهای حفاظتی و استفاده از آنها در شرایط مختلف

  انواع قیرها,بررسی انواع آسفالتهای حفاظتی و استفاده از آنها در شرایط مختلف,دانلود پایان نامه آسفالت های حفاظتی,دانلود پایان نامه رشته…

 • وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

  دانلود پایان نامه وجدان اخلاقی,وجدان اخلاقی,وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت,وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری,وجدان…

 • دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE

  MTBE,ایستگاه های سوخت رسانی,بنزین,پاکیزگی سوخت,دانلود مقالات رشته نفت و شیمی,دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE,سرب,سیستم همکاری…

 • تاریخچه ی حجاب

  پوشش,تاریخچه ی حجاب,حجاب,حجاب اسلامی,حجاب در ادیان مختلف,خرید مقالات معارف اسلامی,دانلود مقالات رشته معارف اسلامی,دانلود مقالات معارف اسلامی,سیستم همکاری در فروش…

 • پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد)

  پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و…

 • مبانی نظری افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

  افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی,تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش,مبانی نظری افزایش فروش,مبانی نظری افزایش فروش…

 • ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

  ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان,پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر…

 • پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

  پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم هزینه یابی سنتی بازدید کننده عزیز در…

 • تبلیغات تلویزیون و ساختار بندی عناصر آن

  بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون,بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات تلویزیون و ساختار بندی عناصر آن,تبلیغات تلویزیونی,تحولات تبلیغات در ایران,تغییر و تحولات حوزه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 15

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 15 رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت آشنایی با دیود و بررسی آن ( همراه با مثالهای تشریحی)

  پاورپوینت آشنایی با دیود و بررسی آن ( همراه با مثالهای تشریحی) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت…

 • پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن

  پروپوزال ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن…

 • رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

  حفاظت از راهها در زمستان,حفاظت از راهها و جاده ها,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مدیریت نگهداری زمستانی راهها,دانلود پایان…