شناخت فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار

اثرات وقف در پایداری اقتصادی,پایان نامه اثرات وقف بر توسعه اقتصادی پایدار,تاثیرات فرهنگ وقف بر توسعه اقتصادی پایدار,توسعه اقتصادی پایدار,دانلود پایان نامه توسعه اقتصادی پایدار,دانلود پایان نامه وقف,شناخت فرهنگ وقف,شناخت فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار,کارکرد وقف در نهادهای فرهنگی و آموزشی,نقش وقف در توسعه پایدار اقتصادی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام شناخت فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد شناخت فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار مقدمه شاید متداول ترین نقش وقف را بتوان در رویکرد اقتصادی آن مشاهده ‏کرد، اگر چه این رویکرد با دیگر رویکردها بی ارتباط نیست، اما نمونه‌ی موقوفاتی که در سیره‏ی پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) نیز وجودداشته، بیشتر در این قالب قرار می‌گیرد ( سلیمی‌فر، 1366: 42) . ‏در میان افراط و تفریط‌های نظام سرمایه داری و کمونیستی، اسلام که دین عدالت و اعتدال است، نظام اقتصادی برتری از جانب خداوند و مطابق فطرت و طبیعت بشرآورده ‏است که نه ظلم و بی عدالتی رژیم سرمایه داری درآن دیده‏ می‌شود و نه دیکتاتوری، اقتصاد را با عبادت و سیاست پیوند داده است و با تربیت بسیار موثر خود، محیطی اسلامی ‌می‌سازد که بر خلاف محیط‌های مادی که تکاثر و اصراف ملاک برتری است و همه سعی می‌کنند همه چیز را به انحصار خود درآورند، در محیط اسلام، سادگی و غیرخواهی و ایثار و تعمیم ثروت‌های اضافی شخصی از راه ‏وقف، حبس، هبه و. . . . نه تنها ملاک برتری است، بلکه، عبادت بزرگ محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سیاست اسلام بر کنترل و تعدیل و حفاظت ثروت جامعه است، به این ترتیب، تمام راه‌هایی که منجر به سرمایه داری بودن کار می‌شود، همه را کنترل کرده است و با گرفتن خمس و زکات و تشویق افراد به وقف و. . . . از ثروتمندان و تقویت افراد ضعیف در برابر آن‌ها فاصله را بسیار کم کرده‏، در جامعه تعدیل ایجاد می‌کند. براین اساس، وقف در جامعه‌ی اسلامی ثروت مادی جامعه را تعدیل می‌کند(همان، ص55).  ‏وقف، تبدیل مالکیت خصوصی به نوعی از مالکیت عمومی است که بسط آن، از ابزار مهم دستیابی به تعادل اجتماعی است. درنهاد وقف، دو مطلوبیت نهفته است. یکی نفس عمل بخثش، گذشت و ایثار که در واقف به ودیعه گذاشته می‌شود و از استغراق انسان در تعلقات مادی و مال اندوزی جلوگیری می‌کند و دیگری، لذتی است که فرد در نتیجه، عمل خود می‌بیند و نقش آن را در فقرزدایی جامعه‌ی اسلامی مشاهده ‏می‌کند. دولت اسلامی می‌تواند موقوفات عمومی را به گونه‌ای سازماندهی و جهت دهی نماید که به‏ عنوان منبع مالی بتوان از آن‌ها برای از بین بردن فقر و محرومیت، تامین بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ده‏ها مورد دیگر استفاده ‏کرد و زمینه ی توسعه‌ی اقتصادی همرا ه ‏با عدالت اجتماعی را فراهم ساخت. ‏درآمد موقوفات معمولا از راه ‏اجاره ‏است، یعنی رقبات وقفی به اجاره ‏داده ‏می‌شود و اجار ه ‏بهای آن‌ها، عواید موقوفه محسوب می‌گردد. ‏به هر حال، بحث فقرزدایی، کارآفرینی و تحقق عداات اجتماعی، اگر بخواهد پوشثس فراگیر داشته باشد، صرفا با اتکاء به منابع دولت امکان پذیر نخواهد بود و راهی جز توجه جدی به را ه‏حل‌های مردمی وجود ندارد (هفته نامه برنامه، ش 315: 2).  هدف از این پایان نامه شناخت فرهنگ وقف و تاثیرات خوب آن بر توسعه اقتصادی پایدار می باشد. کلمات کلیدی: فرهنگ وقف توسعه اقتصادی پایدار تاثیرات فرهنگ وقف بر توسعه اقتصادی پایدار فهرست مطالب شناخت فرهنگ وقف و اثرات مثبت آن بر توسعه اقتصادی پایدار 14 2-1 بررسی مفهوم: 14 2-1-1 وقف در لغت 14 2-1-2 مفهوم وقف 15 2-1-3 اقسام وقف 15 2-2 نگاهی به وقف در قبل از اسلام 16 2-3  پیشینه تاریخی وقف در جهان اسلام 17 2-3-1   وقف در قرآن 17 2-3-2  وقف در سیره پیامبر اسلام 18 2-3-3  وقف در سیره ائمه معصومین 19 2-4 وقف و سابقه تاریخی و شروط فقهی 20 2-4-1 انعقاد وقف 22 2-5 خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسلامی 23 2-5-1  کارکرد اجتماعی وقف 25 2-5-2 کارکرد اقتصادی وقف: 27 2-6 وقف و بهبود وضع اقتصادی جامعه: 28 2-7 وقف در ایران و جهان 30 2-8 وقف در سایر مذاهب و کشور‌های مختلف 31 2-8-1   وقف در ایران 32 2-8-2 آسیب شناسی وقف در ایران 35 2-9 کارکرد وقف در نهادهای فرهنگی و آموزشی: 36 2-9-1 فرهنگ وقف در آموزش 38 2-9-2  وقف مکان‌های آموزشی 39 2-9-3  تأثیرات وقف بر برنامه آموزشی 40 2-9-4  تعیین محتوای درسی در وقف نامهها 40 2-9-5  تعیین مدت زمان تحصیل در وقف نامه ها 41 2-9 -6  تعیین نحوه اداره مدارس دروقف نامه ها 41 2-9-7سنت وقف در دانشگاه های جهان 43 2-10 مفهوم توسعه: 44 2-10-1 نقش وقف در توسعه 44 2-10-2 وقف و توسعه اجتماعی 45 2-10-3 وقف و توسعه فکری و فرهنگی 46 2-11 تعریف پایداری: 47 2-11-1 توسعه پایدار چیست 49 2-11-2 تفهیم بنیادی توسعه پایدار 51 2-11-3 توسعه پایدار از دیروز تا امروز 52 2-11-4 مؤلفههای توسعه پایدار: 54 2-11-5 ارکان اصلی توسعه پایدار: 54 2-11- 6 اصول توسعه پایدار 55 2-11-6-1 کنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان 55 2-11-6-2 عدالت وبرابری 55 2-11-6-3 اکوسیستم بسیار مهمتر از درک و تصور فعلی است 55 2-11-6-4 آشتی توسعه و پایداری 55 2-11-6-5 مردم محوری 56 2-11-6-6 مشارکت و وفاق 56 2-11-6-7 برنامه جامع ، چرخه‌ای و تلفیقی 56 2-11-6-8 دیدی سیستمی و کل گرایانه 57 2-11-6-9 ساخت بر روی آنچه که وجود دارد: 57 2-11-6-10 انعطاف پذیری 57 2-11-6-11 استفاده عاقلانه از منابع 57 2-11-6-12 تفکر جهانی و عمل محلی 58 2-11-7 اهداف کلی توسعه پایدار : 58 2-12 مؤلفه‌های توسعه پایدار در جهت رفاه اجتماعی 61 2-13 رشد ، توسعه پایدار و توسعه پایدار اقتصادی 62 ‏2-13-1   توسعه پایدارازمنظراقتصادی 64 2-13-2 نقش امنیت اقتصادی در تامین توسعه پایدار 66 2-13-3 نقش وقف در تامین امنیت اقتصادی: 67 2-14 ارتباط وقف در پایداری اقتصادی 67 2-14-1 مؤلفه‌های وقف در توسعه پایدار اقتصادی 69 2-15  تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی و رشد و توسعه: 70 2-16  تأثیر وقف بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 72 2-17 نقش وقف در توسعه پایدار اقتصادی 74 2-17-1 نمونه‌ای موردی برای برسی و تفهیم بهتر موضوع 75 2-17-1-1 مدارس 75 2-17-1-2 نخستین مدرسه در اسلام 76 2-17-1-3 باز شناسی ربع رشیدی (ربع: خانه، سرا و محله) 78 2-17-1-4 هدف ربع رشید از احداث این فرهنگسرا 78 2-17-1-5 مؤلفه‌های شهرک دانشگاهی ربع الرشید: 79 2-17-1-6 نظام وقف در ربع الرشیدی 79 2-17-1-7  ربع الرشیدی شهری با شاخصه‌های توسعه پایداری 80 2-17-1-8  توجه به اقتصاد در ربع رشیدی 81 2-17-1-9 دلایل ناپایداری شهرک ربع رشید 81 2-18 نتیجه گیری: 82 2-18-1 راهبردها 85 2-18-2 راهكارها 85 2-18-3 فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف 86 منابع

 • بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هند

  بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هند,خرید فایل رشته هنر,دانلود مقالات رشته هنر,دانلود مقالات هنر,سیستم همکاری در فروش…

 • پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران هویت در آثار اوژن یونسکو و عنوان عملی نمایش نامه‌ی یک شب معمولی

  آثار اوژن یونسکو,اوژن یونسکو,بحران هویت در آثار اوژن یونسکو,پایان نامه کارشناسی نمایش گرایش ادبیات نمایشی با عنوان نظری بازکاوی بحران…

 • سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد

  fileina,تأثیر سوسیال دموکراسی بر تاریخ ایران,حزب,خرید مقاله و تحقیق رشته تاریخ,دموکراسی,سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد,سیستم همکاری در فروش فایل,فرقه,فروش فایل,فروشگاه ساز…

 • ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان

  ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان,ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان,ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها…

 • بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه

  بررسی و سنجش اهمیت حاکمیت شرکتی بر توسعه بازار سرمایه,پایان نامه توسعه بازار سرمایه,پایان نامه حاکمیت شرکتی,توسعه و گسترش بازار…

 • بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت

  بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت,تعداد واحد دروس مهندسی نفت,چارت پیشنهادی کارشناسی مهندسی نفت,دوره کارشناسی مهندسی نفت,فرم تطبیق پیشنهادی کارشناسی…

 • علل تاثیرگذار بر بحرانهای بانكی و ارتباط آن با تقاضای پول

  اثر بحران های بانکی بر تقاضای پول,ارتباط بحران های بانکی و تقاضای پول,بحران های بانکی,تقاضای پول,دانلود پایان نامه بحران های…

 • پدیده آزاد سازی و راه حلهای این پدیده برای بازارهای مالی

  آزادسازی بازار سهام,آزادسازی بازارهای مالی,بازار سرمایه,پدیده آزاد سازی,پدیده آزاد سازی و راه حلهای این پدیده برای بازارهای مالی,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری…

 • بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست با الگوهای مصرف غذایی

  اثرات زیست محیطی انتخاب الگوهای مصرف غذایی نامناسب,الگوی مصرف غذایی,بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست…

 • آشنایی با دیگها

  آشنایی با دیگها,انواع دیگ,دانلود مقالات رشته مکانیک,دانلود مقالات مکانیک,دانلود مقالات مهندسی مکانیک,دیگ,دیگهای بخار,نحوه انتخاب دیگ بازدید کننده عزیز در حال…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی با عنوان طراحی و بهبود سیستم كنترل كیفیت شركت پلاستیران

  استانداردهای بین المللی کیفیت,برنامه ریزی و تحلیل سیستم,بهبود كیفیت,بهره وری,پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی با عنوان طراحی و بهبود…

 • نظر علما و لغت شناسان قدیم در مورد مترادفها در لغات عربی و بیان مدل ترادف

  ترادف,ترادف تام,ترادف و توسعه فصاحت و بلاغت,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد…

 • ارزیابی کارکرد ضعیف اتصالات صلب در زلزله و تقویت آنها با ورقهای پوششی

  ارزیابی کارکرد ضعیف اتصالات صلب در زلزله و تقویت آنها با ورقهای پوششی,تقویت اتصالات فولادی صلب,تقویت اتصالات فولادی صلب با…

 • پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

  افزایش بهره وری نهاد وقف,پروپوزال راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف,پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع…