پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی

اسب,اصطلاحات,پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی,پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی,تشبیهات و استعارات همراه اسب,شاهنامه فردوسی,فارسی,فردوسی,نام و صفات اسب
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی هستید.

دانلود فایل

که در آن به صورت تحلیلی به « نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی » این پایان نامه پژوهشی است باعنوان بیان ویژگی های اسب در شاهنامه می پردازد و از آن جایی که داشتن مرکبی خاص یکی از قوانین کلی داستان های حماسی است و اسب به عنوان شخصیت اصلی در داستان ها و نبرد های شاهنامه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است لازم می ن ماید که جایگاه و منزلت اسب هم از نظر ادبی و هم از نظر محتوایی در این اثر سترگ (شاهنامه) بررسی شود .از این رو این پایان نامه علاوه بر پیش گفتار و مقدمه شامل چهار فصل است نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی که در آن به صورت تحلیلی به « نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی » این پایان نامه پژوهشی است باعنوانبیان ویژگی های اسب در شاهنامه می پردازد و از آن جایی که داشتن مرکبی خاص یکی از قوانین کلیداستان های حماسی است و اسب به عنوان شخصیت اصلی در داستان ها و نبرد های شاهنامه از اهمیتویژه ای بر خوردار است لازم می ن ماید که جایگاه و منزلت اسب هم از نظر ادبی و هم از نظر محتوایی دراین اثر سترگ (شاهنامه) بررسی شود .از این رو این پایان نامه علاوه بر پیش گفتار و مقدمه شامل چهار فصل است. فصل اول شامل کلیات تحقیق است که چهار چوبی کلی از پژوهش در آن ذکر شده است. فصل دوم حاوی پنج بخش است که در آن به بررسی تاریخچه اسب، دیدگاه اسلام در مورد اسب، اسب در اوستا و آثار ادبی پیش از فردوسی می پردازد. در فصل سوم پایان نامه، اسب در شاهنامه ، مطالبی با شاهد مثال هایی در خصوص اسامی اسب، صفات اسب، کنایات و اصطلاحات همراه اسب، ساز و برگ اسب و اسب در مراسم ارائه شده است. در نهایت فصل چهارم به نتیجه گیری و پیشنهاد اختصاص یاف ته است که در آن نتایج کلی این پژوهش بیان شده است . که اسب بعد از پهلوانان بیشترین جایگاه را در شاهنامه داشته و فردوسی آن را به اسامی و صفات گوناگون نام برده و در مراسم مختلف با توجه به نوع مراسم از آن استفاده کرده است. کلمات کلیدی: فردوسی، اسب، نام و صفات اسب، اصطلاحات ، تشبیهات و استعارات همراه اسب. فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 سوال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 جنبه ی جدید بودن و نوآوری طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مشخص نمودن جامعه ی آماری و حجم گسترده ی نمونه……………………………………………………………………………………… 8 روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 فصل دوم:تاریخچه ی اسب………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 تاریخچه ی اسب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 اسب از دیدگاه قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 اسب از دیدگاه پیامبر اکرم(ص)……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 اسب در آثار ادبی پیش از فردوسی………………………………………………………………………………………………………………………. 16 ب اسب در اوستا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 فصل سوم:انواع اسب،صفات ،کنایات و اصطلاحات همراه اسب………………………………………………………………… 21 اسب در شاهنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 انواع اسب از نظر رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 انواع اسب از نظر قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 انواع اسب از نظر سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 کنایات و اصطلاحات همراه اسب…………………………………………………………………………………………………………………………… 41 تشبیهات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 استعارات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 مبالغه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 شخصیت بخشی به اسب در شاهنامه……………………………………………………………………………………………………………………… 62 توصیف اسب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 توصیف اندام اسب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 ساز و برگ اسب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82 اسب در مراسم خاص…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90 اسب های خاص……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 رخش در شاهنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112 نام های همراه اسب در شاهنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 120 ج فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………… 124 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • بررسی اثر ویسکوزیته یک مایع در یک کانال و تعامل بین مایع و ساختار

  بررسی اثر ویسکوزیته یک مایع در یک کانال و تعامل بین مایع و ساختار,تئوری نظریه زنجیره وابسته به حجم,تعامل ساختار…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

  پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی,پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری حاکمیت,دانلود پیشینه پژوهش…

 • مرور زمان در امور کیفری

  اقسام مرور زمان,انواع مرور زمان,تعریف مرور زمان,مرور زمان,مرور زمان چیست,مرور زمان در امور کیفری,مرور زمان در حقوق کیفری,مرور زمان کیفری…

 • معرفی روابط رسوبی رودخانه ها و تشریح فرضیات بنا نهاده شده بر آنها

  دانلود پایان نامه روابط رسوبی رودخانه ها,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,روابط رسوبی,روابط رسوبی رودخانه دوغ گلستان,رودخانه دوغ…

 • پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره تامین با تاکید بر تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر آن

  افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین,پیشینه مدیریت زنجیره تامین,پیشینه و سیر تحول مدیریت زنجیره تامین با تاکید بر تاثیر برنامه…

 • تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

  آنالیز رگرسیونی,تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن,تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز…

 • معماری بومی و بررسی آن در لرستان

  دانلود مقاله رشته معماری,دانلود مقاله معماری بومی,معماری بومی در لرستان,معماری بومی و بررسی آن در لرستان,نظام فضایی كالبدی روستاها,نقش اقلیم…

 • سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

  تحقیق پدیده قاچاق انسان,تحقیق درباره قاچاق انسان,تحقیق قاچاق انسان,تحقیق قاچاق زنان,تدابیر اتخاذی مقنن در قبال قاچاق,تدابیر قانونی ایران در قبال…

 • ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

  آمیخته بازاریابی,آمیخته بازاریابی سبز,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند در محصولات کاله,ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات…

 • مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی

  اضطراب اینترنتی در دانشجویان,تاثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت,سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت,سنجش نگرش اینترنتی,سنجش نگرش…

 • پرسشنامه عوامل موثر برای توانمندسازی مدیران و معاونین

  پرسشنامه عوامل موثر برای توانمندسازی مدیران و معاونین رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه عوامل موثر برای توانمندسازی مدیران…

 • پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

  پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل…

 • پاورپوینت حسابداری ناب

  اصول تفکر ناب,اصول، رویه ها و ابزار حسابداری ناب,پاورپوینت حسابداری ناب,پایان نامه حسابداری ناب,تحقیق حسابداری ناب,تفکر ناب,تولید ناب,چشم انداز حسابداری…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی رفتن به سایت اصلی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی…

 • GIS به عنوان سکوی داده های مکانی جهت پردازش داده های تصویری و همچنین تجزیه و تحلیل کلیه اقدامات مربوط به فیزیوگرافی حوزه آبریز

  GIS,GIS به عنوان سکوی داده های مکانی جهت پردازش داده های تصویری و همچنین تجزیه و تحلیل کلیه اقدامات مربوط…