مبانی نظری ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند

اثرات پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند,اثرات تبلیغات تجاری بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر,تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند,خلق و نگهداری ارزش ویژه برند,مبانی نظری ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند,مبانی نظری تاثیر فعالیت های ترفیع بر ارزش ویژه برند
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند (شرکت لوازم خانگی پارس خزر)  مقدمه نقش برند ها در شناسایی محصولات شرکت در بازارهای رو به گسترش امروزی، نقشی انکارناپذیر است (پرهیزگار و عابد، 1391). امروزه ایجاد برندهای قدرتمند به یکی از اساسی ترین دغدغه های مدیران شرکت ها مبدل شده است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات، قدرت توانمندی های شرکت را در طول زمان ارتقاء دهند (اسداله و همکاران، 1390). برندها از زمره با ارزش ترین دارایی های شرکت ها محسوب می شوند، توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری، سبب دستیابی به جایگاهی مناسب در اذهان مشتریان می گردد (پرهیزگار و عابد، 1391) و امروزه شرکت های موفق نشان داده اند که برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه به برندسازی و ارزش ویژه برند، ضروری و حیاتی می باشد (دیواندری و همکاران، 1390). در سال های اخیر موضوع ارزش ویژه برند توجه محققان حوزه ی بازاریابی را بسیار به خود جلب کرده است. مطابق نظر آکر  (1996)، ارزش ویژه برند، تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در مقایسه با یک برند متوسط در فروش خود جذب می کند، نشان می دهد. از این رو ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت برندها و نیز شرکت ها پیشنهاد می گردد (اسداله و همکاران، 1390). یکی از دلایل محبوبیت ارزش ویژه برند، نقش استراتژیک و پر اهمیت آن در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات استراتژیک مدیریتی می باشد. زمانی که ارزش ویژه برند به طور صحیح و موضوعی مورد ارزیابی قرار گیرد، استاندارد مناسبی برای اندازه گیری تاثیر مداوم تصمیمات بازاریابی می باشد (Atilgan et al.., 2005). ساخت و ایجاد ارزش ویژه برند، هدف ارزشمندی در بازاریابی است از این رو که می تواند ضامن موفقیت های بیشتر و درآمدهای روزافزون باشد (Yoo, 2009 ).برخی از محققین دریافته اند که فعالیت های ترفیع، اثر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارند. قرار گرفتن مصرف کنندگان در معرض فعالیت های ترفیع مکرر یک برند، می تواند به سطوح بالاتر ارزش ویژه برند منجر شود که از طریق افزایش آگاهی برند مصرف کننده، توسعه تداعی های مطلوب و بهبود ادراکات کیفیتی حاصل می گردد ( Pappu et al.., 2008 ). در نتیجه هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر. کلمات کلیدی: ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر فعالیت های ترفیع خلق و نگهداری ارزش ویژه برند بیان مساله دانشگاهیان و بازاریابان حرفه ای به ارزش ویژه برند به عنوان سکویی برای ساختن مزیت های رقابتی، جریان های درآمدهای آینده و ثروت سهامداران توجه کرده اند. برخی از محققان نیز به این نتیجه رسیده اند که ارزش ویژه برند محصولات، سودها آینده و جریانات نقدی بلندمدت را به طور مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد (Kim et al.., 2003). اهمیت ارزش ویژه برند، عواید فراوانی برای شرکت هایی که مالک برندها هستند، در بر دارد. سالومون و استوارت  (1999)، بیان کرده اند که ارزش ویژه برند برای شرکت، مزیت رقابتی فراهم می سازد زیرا به برند قدرت می بخشد تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورد و حفظ نماید و با قیمت و حاشیه ی سودهای بیشتر بفروشد (Jung et al.., 2008). سطح های بالاتر ارزش ویژه برند به ترجیحات و قصدهای خرید بالاتر مصرف کننده منتهی می گردد و همچنین برگشت های موجودی بالاتری را نیز در پی دارد (Pappu et al.., 2005 ). ارزش ویژه برند، سازمان ها را قادر می سازد که علاوه بر حفظ سهم بازار خود، مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند (Lee and Back, 2009). در واقع ارزش ویژه برند، باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی می شود، مخارج و هزینه های فعالیت های ترفیعی را کاهش می دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و توسعه آن ایجاد می نماید. بنابراین ارزش ویژه برند می تواند باعث افزایش سهم بازار و افزایش سودآوری شده و برای سازمان جریان نقدی ایجاد نماید. در سال 1989، موسسه علمی بازاریابی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی تعریف می کند که به وسیله ی نام برند، افزوده می گردد و در بازار به عنوان حاشیه های سود و سهم های بازار بیشتر پاداش داده می شود که می تواند توسط مشتریان و اعضای زنجیره تامین به عنوان دارایی مالی و نیز مجموعه ای از تداعی ها و رفتارهای مطلوب دیده شود (Yasin et al.., 2007). در حقیقت، ساخت ارزش ویژه برند، هدف ارزشمندی در بازاریابی می باشد زیرا می تواند ضامن موفقیت ها و درآمدهای بی شماری باشد (Yoo, 2009). بازاریابان به ارزش ویژه برند به عنوان سازنده ی شهرت و یا قدرت برند (شامل: آگاهی، آشنایی، سطوح اعتبار و وجه تمایز با برندهای رقیب در ذهن مصرف کننده) اشاره کرده اند(Delgado-Ballester, 2008). ارزش ویژه برند، احتمال انتخاب برند را افزایش داده و منجر به وفاداری مشتری به یک برند خاص می شود (Rajh, 2005).به زعم آکر (1991)، ارزش ویژه برند یک مفهوم چند بعدی است و چهار بعد پراهمیت آن عبارتند از: آگاهی از برند، کیفیت درک شده، تداعی های برند و وفاداری برند (Lee and Back, 2010). ارزش ویژه برند بالا سبب می شود که مصرف کنندگان به ادعاهای بیش از اندازه ی فعالیت های ترفیع، با احتمال بیشتری اعتقاد یابند و نیز ارزش ویژه برند بالا، اثرات منفی انتخاب مشتریان از ترفیعات فروش غیرجذاب را کاهش می دهد و در نهایت، ارزش ویژه برند بالا، استنباط های منفی پس از افزایش قیمت را محدود می کند (Walf et al.., 2005). در مجموع می توان گفت که ارزش ویژه برند، ارزش را برای مشتری می افزاید، برای ایجاد و خلق موقعیت های رقابتی قابل دفاع، کمک می کند، مصرف کنندگان را نسبت به فعالیت های ترفیع و ترفیعات، پذیراتر می سازد و نفوذ در بازارها را تسریع می بخشد (Delgado-Ballester et al.., 2005). همانظور که ذکر شد، کارشناسان و صاحبان صنایع، ارزش ویژه برند را به عنوان یک موضوع پر اهمیت شناخته اند. زیرا عناصر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری بر روی ادراک مصرف کنندگان و رفتارهای خرید ایشان دارد. بنابراین، شرکت ها نیازمند توسعه ی استراتژی هایی هستند که رشد ارزش ویژه برند را تشویق و تقویت نمایند. تحقیقات نشان می دهند که عناصر آمیخته ی بازاریابی نقشی کلیدی در ایجاد و حفظ ارزش ویژه برند، ایفا می کنند(Buil et al.., 2013). فعالیت های آمیخته بازاریابی و به خصوص فعالیت های ترفیع، می توانند ادراک مصرف کنندگان درخصوص برند را تحت تاثیر قرار دهند. این عناصر به این منظور دارای اهمیت فراوانی هستند که نه تنها با ارزش ویژه برند در ارتباط مستقیم بوده بلکه در کنترل شرکت نیز قرار دارند و بازاریابان قادرند با مدیریت صحیح این عناصر ارزش ویژه برند را رشد داده و تقویت نمایند. در حقیقت می توان گفت که، عناصر آمیخته ی بازاریابی، ارزش ویژه ادراکات مصرف کننده نسبت به برندها را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال: یو (2002)، به این نتیجه رسید که گستردگی توزیع و هزینه های فعالیت های ترفیع به طور مثبتی ارزش ویژه برند را تحت تاثیر قرار می دهند (Pappu et al.., 2008 ). دو عنصر بسیار پراهمیت فعالیت های ترفیع، تبلیغات تجاری و فعالیت های پیشبرد فروش می باشند و به نظر می رسد که در مقایسه با سایر عناصر مرتبط با ترفیع محصولات بیشترین تاثیر را بر روی خلق و نگهداری ارزش ویژه برند داشته باشند (West and Prendegast, 2009). برخی از محققین دریافته اند که فعالیت های ترفیع، اثر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارند. قرار گرفتن مصرف کنندگان در معرض فعالیت های ترفیع مکرر یک برند، می تواند به سطوح بالاتر ارزش ویژه برند منجر شود که از طریق افزایش آگاهی برند مصرف کننده، توسعه تداعی های مطلوب و بهبود ادراکات کیفیتی حاصل می گردد (Pappu et al.., 2008) لاو و مهر  (2000)، گزارش داده اند که شرکت هایی که بودجه های بالاتری به فعالیت های ترفیع در ارتباط با پیشبرد فروش اختصاص می دهند، مشتریان بیشتری جذب می کنند که این مشتریان، نگرش های مطلوب تر و ارزش ویژه برند قوی تری دارند و به همان اندازه سهم بازار، بالاتر رفته و سودها نیز افزایش می یابند (Teo and Tan, 2002). به گفته ی یو و دانتو  (2002)، ارزش ویژه برند با قوت گرفتن ابعاد ارزش ویژه برند، ایجاد، حفظ و گسترش داده می شود که نتیجه ی فعالیت های بازاریابی بخصوصی می باشد (Yoo and Donthu, 2002). در مجموع، بیشتر تحقیقات ارزش ویژه برند بر متغیرهای آمیخته ی بازاریابی مانند فعالیت های ترفیع، توزیع، قیمت و کیفیت محصول به عنوان عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند؛ تمرکز کرده اند (Yasin et al.., 2007). فهرست مطالب فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 27 بخش اول:ارزش ویژه برند 29 2-1) مقدمه 29 2-1-1) تاریخچه ی شکل گیری مفهوم برند 30 2-1-2) اهمیت برند 32 2-1-3) تعریف و تشریح برند 34 2-1-4) تصویر برند 37 2-1-5) ارزش ویژه برند 38 2-1-5-1) ارزش ویژه برند مالی 40 2-1-5-2) ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده 41 2-1-6) ضرورت خلق و حفظ ارزش ویژه برند 43 2-1-7) ابعاد ارزش ویژه برند 47 • وفاداری به برند 47 • آگاهی از برند 48 • کیفیت ادراک شده 49 • تداعی برند 50 2-1-8) مزایای ارزش ویژه برند 51 • مزایای ارزش ویژه برند برای شرکت 51 2-1-9) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 55 2-1-10) مدل های ارزش ویژه برند 56 • مدل ارزش ویژه برند آکر 57 شکل 2-3-1) مدل دانش برند کلر 60 شکل 2-3-2) مدل ارزش ویژه برند آکر 62 شکل 2-3-3) ابعاد ارزش ویژه برند مدل آکر 64 نمودار 2-3-1) تشریح مدل ارزش ویژه برند آکر 65 • مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران 66 شکل 2-3-4) مدل ارزش ویژه برند یو و همکاران 66 • هرم ارزش ویژه برند مشتری محور کلر 67 شکل 2-3-5) هرم ارزش ویژه برند کلر 68 2-1-11) آمیخته ی بازاریابی و ارزش ویژه برند 69 بخش دوم:فعالیتهای ترفیع 72 2-2-1) تعریف ترفیع 73 • تبلیغات 75 • روابط عمومی 76 • فروش شخصی 77 • بازاریابی مستقیم 77 2-2-1-1) شیوه های نوین ترفیع 78 • ارتباطات شفاهی 78 • بازاریابی پارتیزانی 79 • بازاریابی الکترونیکی 80 • بازاریابی از طریق تلفن همراه 80 • بازاریابی ویروسی 80 جدول 2-1-1) جمع بندی شیوه های ترفیع 81 2-2-3) تعریف تبلیغات 83 تبلیغات مستقیم 87 2-2-3-1) تاریخچه تبلیغات در ایران وجهان 88 2) نشانه ها و تبلیغ روی دیوارها 90 3) جارچی های شهر 90 2-2-3-1-1) تاریخچه تبلیغات در ایران 91 2-2-3-2) جذابیت های تبلیغات 94 2-2-3-3) ابزار تبلیغات بازرگانی 98 2-2-3-5) ده فرمان تبلیغات 109 2-2-3-6) استفاده از تبلیغات در تلویزیون 111 2-2-3-7) استفاده از تبلیغات در رادیو 117 2-2-3-8) مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی 117 2-2-3-9) تاثیر تبلیغات بر متغیرهای اقتصادی 119 2-2-3-10) تاثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کننده 120 2-2-4) فعالیت های پیشبرد فروش 122 2-2-4-1) انواع پیشبرد فروش مصرف کننده 124 2-2-4-2) اهداف پیشبرد فروش 124 2-2-4-3) مزایای پیشبرد فروش 125 2-2-4-4) ابزارهای پیشبرد فروش مصرف کننده 127 2-2-4-5) آینده ی پیشبرد فروش 133 بخش سوم:پیشینه تحقیق 135 فهرست منابع و مآخذ:

 • پروپوزال امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ

  امنیت در رایانش ابری doc,امنیت در محاسبات ابری,پروپوزال امنیت در رایانش ابری,پروپوزال امنیت در محیط ابر با IDS,پروپوزال امنیت در…

 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران 1975

  پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa لی و همکاران 1975 بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پرسشنامه…

 • تعریف و ویژگی های اصلی داروهای گیاهی (عوامل فیتوتراپوتیک)

  تعریف و ویژگی های اصلی داروهای گیاهی (عوامل فیتوتراپوتیک) بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تعریف و…

 • خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده

  خلاصه کتاب تحول در نظريه هاي روابط بين الملل، حميرا مشيرزاده رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب تحول در نظريه…

 • مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

  انحراف تسهیلات بانکی,تاثیر انحراف تسهیلات بانکی بر ایجاد مطالبات معوق,دانلود فصل دوم پایان نامه حقوق,عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی,مبانی…

 • پایان نامه مهندسی زراعت با عنوان گیاه حنـا

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,پایان نامه مهندسی زراعت با عنوان گیاه حنـا,حنـا,خرید مقالات و پایان نامه مهندسی زراعت,دانلود پایان نامه…

 • روش مساعد کردن زمینه های مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست

  حفاظت از محیط زیست,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,روش مساعد کردن زمینه های مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست,سازمانهای…

 • عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

  خاورمیانه,خرید پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی,دولت…

 • پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری)

  پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری),پروژه گروه های خبری,پژوهش گروه های خبری,تحقیق گروه های خبری,گروه های خبری,مقاله گروه های خبری بازدید…

 • مقاله رشته فیزیک با عنوان مغناطیس (Magnetic)

  fileina,الکترومغناطیس,انرژی مغناطیسی,تشخیص قطبهای یک آهنربا,خرید مقاله و تحقیق رشته فیزیک,دانلود مقاله رشته فیزیک با عنوان مغناطیس (Magnetic),سیستم همکاری در فروش…

 • زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی

  fileina,اصطلاحات حدیث,اصول اربعهاء,انجام پایان نامه,انواع تفسیرو کتب تفسیر,انواع حدیث,تاریخ تدوین حدیث,دانلود مقاله زبان عربی ، زبان وحی و متون اسلامی,رابطه…

 • بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی

  بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی,دانلود پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت تحول,رابطه یادگیری سازمانی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت استراتژیک

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت استراتژیک رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

  آثار انتقال مال موقوفه,آثار بیع وقف,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل),تاریخچه وقف در…

 • الگوی اخلاقی در دیوان ابوالحسن التهامی

  ابو الحسن التِّهامی,اخلاق,الگو,الگوی اخلاق,الگوی اخلاقی در دیوان ابوالحسن التهامی,بذل و بخشش,دانلود مقاله ادبیات,دانلود مقاله الگوی اخلاقی در دیوان ابوالحسن التهامی,دانلود…