پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت,پروپوزال رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران,پروپوزال عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران,پروپوزال عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران  چکیده  تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند. لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با استفاده از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات. لذا برای انجام این پژوهش از اطلاعات مربوط به 14 صندوق سرمایه گذاری استفاده گردید.  با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق که ترتیبی بودند، لذا از روش ها و فنون ناپارامتریک برای تحلیل اطلاعات استفاده گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که صنعت صندوق های سرمایه گذاری در ایران علی رغم بحران مالی جهانی  به سرعت در حال رشد و رونق است و چشم انداز مناسبی را میتوان برای آن متصور بود. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که چهار صندوق سرمایه گذاری آگاه، بانک تجارت، یکم ایرانیان و شاداب نه تنها توانستند بازده اضافی نسبت به بازده بازار کسب نمایند، بلکه به طور میانگین توانستند رتبه های اول را در رتبه بندی های صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه ارزیابی عملکرد، به خود اختصاص دهند که این خود نشان از مهارت بالای مدیران پرتفوی این صندوق ها دارد.  همچنین نتایج مربوط به فرضیات تحقیق نشان داد که نمیتوان صرفاً از یک معیار جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود زیرا ممکن است اطلاعات گمراه کننده ای را در اختیار سرمایه گذارن قرار دهد. در بخش دیگری از نتایج فرضیات این تحقیق مشخص گردید که استفاده از متوسط نرخ بازده سالانه جهت بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می تواند اطلاعات گمراه کننده ای را از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه دهد و باید از معیارهای ارزیابی عملکردی که از بابت ریسک تعدیل شده هستند، جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود. همچنین این تحقیق نشان داد که عامل سن صندوق نمی تواند در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی را به خود اختصاص دهد بلکه این دانش و مهارت مدیران است که میتواند باعث شود تا یک صندوق نسبت به صندوق های دیگر عملکرد بهتری را داشته باشد. در بخش دیگری از نتایج این تحقیق مشخص گردید که توزیع بازده صندوق های سرمایه گذاری از نوع غیر نرمال بوده و از چولگی منفی برخوردار است و به همین سبب استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد تئوری فرا مدرن پرتفوی مانند معیار سورتینو  جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، بر دیگر معیارها برتری محسوسی دارد. همچنین مشخص گردید که استفاده از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل و بتاهای نامطلوب به جای بتای سنتی، به دلیل غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری، قابل اتکاتر است.   واژه های کلیدی : مدل سورتینو ریسک نامطلوب صندوق های سرمایه گذاری مدل های تعدیل شده از بابت ریسک مقدمه حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری موتور محركه توسعه اقتصادی واجتماعی است، این رهیافتی است كه هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمامی  كشورها شیوه هایی به كار گرفته می شود كه افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی، دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون كمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و كارآمد، امكان پذیر نمیباشد.از طرف دیگر، دركنار كمیابی منابع مالی درهر جامعه ای، سوق دادن این منابع محدود به سمتی كه منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مساله ای است که نیازمند مدیریت كارآمد وكارآ است و این مهم بدون ارزیابی عملكرد و برخورداری از یک شاخص که عملكرد را به درستی بسنجد، امكان پذیر نمی باشد. به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و … . در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد.  یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید.    فهرست مطالب بررسی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده 1 مقدمه 3 فصل اول: کلیات تحقیق 5 مقدمه 6 1- 1   بیان مسأله تحقیق 8 1- 2   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 10 1- 3  اهداف تحقیق 11 1- 4   سؤالات پژوهش 11 1- 5   فرضیه های تحقیق 12 1- 6   تعاریف واژه ها و اصطلاحات 13 1- 6- 1  صندوق های سرمایه گذاری 13 1- 6- 3   بازده سرمایه گذاری 14 1- 6- 4   ریسک سرمایه گذاری 14 1- 6- 5   ریسک سیستماتیک 15 1- 6- 6   ریسک غیر سیستماتیک 15 1- 6- 7   ریسک نامطلوب 15 فصل سوم : روش تحقیق مقدمه 74 3- 1  روش تحقیق 3- 2  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 3- 3  جامعه آماری و نمونه آماری 3- 4  روش گردآوری داده ها و اطلاعات 3- 5  ابزارهای گردآوری اطلاعات 3- 6  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 3- 7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 3- 7- 1  تعاریف مفهومی 3- 7- 1- 1  مفهوم ریسك 3- 7- 1- 2  تعریف مفهومی بازده 3- 7- 2  تعاریف عملیاتی 3- 7- 2- 1  تعریف عملیاتی بازده 3- 7- 2- 2  تعریف عملیاتی ریسك 3- 8  پرسش های پژوهش 3- 9  فرضیات تحقیق 3- 10  فرضیه صفر و فرضیه جایگزین 3- 11  روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 3- 11- 1  ضریب همبستگی منابع

 • بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت

  اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها,بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت,تغییرات استقامت الکتریکی روغن…

 • مقاله خواستگاری

  fileina,ازدواج,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,پایان نامه,دانلود مقاله خواستگاری,زناشویی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مفهوم…

 • استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

  استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,استقرار بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی,استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه…

 • بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی

  بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی,تزئینات دوره قاجار,تزئینات معماری دوره اول,تزئینات معماری دوره قاجار,خانه های…

 • مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل

  دانلود پروژه معماری,دانلود پروژه مقایسه معماری کاخ هشت بهشت با تاج محل,دانلود پروژه مهندسی معماری,ساختار نظام فضایی معمار ایرانی,ساختار و…

 • مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

  حقوق بیمار,دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی,رابطه سببیت و تمیز سبب,مسؤولیت مبتنی بر تقصیر,مسوولیت پزشک در برابر بیمار,مسوولیت قراردادی پزشك…

 • ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر آن

  دانلود پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه ساختار سازمانی و تاثیر آی تی…

 • مبانی نظری ارزیابی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه کارکنان در طراحی فضاهای اداری

  استفاده از پلان باز در طراحی محیط های اداری,پروپوزال طراحی پلان باز,تاثیر طراحی پلان باز بر رضایت شغلی کارکنان,دانلود فصل…

 • پروژه کارشناسی رشته محیط زیست و بهداشت محیط با عنوان نیروگاه های حرارتی و اثرات زیست محیطی آنها

  fileina,آلاینده ها,آلودگی های نیروگاه,اثرات زیست محیطی نیروگاه های حرارتی,پروژه کارشناسی رشته محیط زیست و بهداشت محیط با عنوان نیروگاه های…

 • توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق

  پروژه IPP,پروژه های تولید برق,توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق,تولیدكنندگان مستقل برق,سرمایه گذاری,صنعت برق,نحوه محاسبه PA بازدید…

 • پاورپوینت آشنایی با کریستوفر الکساندر؛ پدر زبان های الگو

  پاورپوینت آشنایی با کریستوفر الکساندر؛ پدر زبان های الگو رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با کریستوفر…

 • مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

  مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره…

 • مبانی نظری طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

  مبانی نظری طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی…

 • روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

  تجارت بین الملی,دادوستد كالا,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی,سیستم همکاری در فروش…

 • بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

  بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96,پسماند تالیم,پسماند تگنسیم,پسماند گالیم,پسماند ید,مدیریت پسماندهای رادیواکتیو,مدیریت پسماندهای…