مبانی نظری تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

ابعاد ارزش ویژه برند سبز,ارزش درک شده برند سبز,اعتبار برند,تاثیر اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز,تاثیر کیفیت درک شده بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز,عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز,کیفیت درک شده برند,مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز,مبانی نظری تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز، اعتبار برند) براساس مدل فونگ اِنگ و همکاران، 2013 می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه جمع آوری داده -ها از نوع توصیفی- علّی/ پیمایشی است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات الکترونیکی و الکتریکی کم مصرف در استان گیلان می باشد. بر این اساس، 384 نفر از مصرف کنندگان از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دسترس انتخاب شدند.  جهت تجزیه  و  تحلیل داده  ها از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل-سازی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شده است. یافته  ها نشان می دهد که کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته اما با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. سرانجام نتایج درباره ی متغیرهای واسطه ای نشان داد که نقش واسطه ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و ارزش درک شده برند سبز پذیرفته می شود. امّا نقش واسطه  ای اعتبار برند بر رابطه بین کیفیت درک شده برند و تصویر برند سبز پذیرفته نمی شود. همچنین به ترتیب نقش های واسطه  ای ارزش درک شده برند سبز و تصویر برند سبز بر رابطه بین اعتبار برند و ارزش ویژه برند سبز پذیرفته می شود. واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند سبز کیفیت درک شده برند اعتبار برند، تصویر برند سبز ارزش درک شده برند سبز مدل سازی معادلات ساختاری   مقدمه در سال­های اخیر به دلیل حجم گسترده آلودگی­­های زیست­محیطی ناشی از تولیدات صنعتی، جامعه به­طور فزآینده­ای متوجه مسائل زیست­محیطی شده است (Rahbar, 2008). آلودگی­های زیست­محیطی كه در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند كه بارها توسط سازمان­­های فعّال در این زمینه به­عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده­اند (Cao, 2011, 4). در این راستا، محصولات الکترونیکی و الکتریکی به­ عنوان یک طبقه محصول در این بخش انتخاب شده­اند که به نحو بارزی به عنوان یکی از عاملین عمده آلودگی محیط طبیعی در نظر گرفته می­شوند و بنابراین با فشار الزامات سخت­گیرانه قانونی و تقاضای مداوم برای محصولات دوستدار محیطی بیشتر از مصرف­کنندگان نگران، روبرو هستند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013; Badgie, Samah Manaf and Muda, 2012). در این میان، برخی از صنایع با به كارگیری اقداماتی، گام­های لازم را جهت كاهش اثرات نهایی كه بر محیط زیست می­تواند داشته باشد، برداشته­اند. از جمله این اقدامات، بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است، یعنی؛ توسعه زیست­محیطی و طبیعی فعالیت­های بازاریابی، با بكارگیری نقش مسئولیت­پذیری زیست­محیطی/ اجتماعی شركت­­ها به منظور توسعه پایدار (Cao, 2011, 4). در ادبیات پایدار، بازاریابی سبز[1] به عملکردها، سیاست­ها و آمیخته­­های بازاریابی اطلاق می­گردد که به طور مشخص به نگرانی­­هایی در باب محیط زیست طبیعی و ایجاد درآمد و فراهم نمودن نتایجی می­پردازد که اهداف فردی و سازمانی را برای یک محصول یا خط تولید، برآورده می­نماید (Constantinos Constantine and Neil, 2012). در این سال­ها با افزایش انتقادات و اقدامات گروه­های دوستدار محیط زیست، افراد نسبت به محیط زیست خود، منابع پایان­­­پذیر و نحوه­­ی استفاده بهینه از آنها با توجه به نیازهای نسل­های آینده، آگاهی و دغدغه بیشتری پیدا کردند (Manrai, Manrai, Lascu and Ryans, 1997, 513). این دغدغه­های مصرف­كنندگان در برابر پاسخ­گویی زیست­محیطی كه با قوانین زیست­محیطی نیز هم راستا شده، تعداد روبه رشدی از شركت­­­ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه­های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. از این رو شركت­­ها باید تأثیرات منفی زیست­محیطی خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل توجهی كاهش دهند، در غیر این صورت به وسیله قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند شد (رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی، 1390، 166). همچنین مسأله حفظ محیط زیست باعث شده است که مصرف­کنندگان درباره محصولاتی که می­خرند، بازاندیشی کنند. امروزه بسیاری از مصرف­کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استاندارهای زیست­محیطی را رعایت می­کنند، مبلغ بیش­تری پرداخت کنند (Kotler and Armstrong, 2008, 583). بدین ترتیب شركت­­ها این فرصت را دارند كه عملكرد زیست محیطی­شان را بهبود بخشند و از تقاضاهای جدید مربوط به بازار سبز منتفع شوند (عباسی، عنایتی و رهبری، 1391، 36). همان­طور که اوتمن (1992) ادعا می­کند، اگر شرکت­­ها بخواهند بازاریابی سبز را با موفقیت بکار گیرند، مفاهیم و ایده­­های زیست­محیطی آنها باید با همه جنبه­­های بازاریابی انسجام پیدا کند. در این راستا، توسعه مفهوم جاری بازاریابی و برند­سازی در قالب سبز، ضروری به­نظر می­رسد. اگر شرکت­­ها بتوانند محصولات و خدماتی را فراهم کنند که نیازهای زیست­محیطی مشتریان­شان را تأمین کند، مشتریان به این کالاها و خدمات علاقه بیشتری نشان خواهند داد. در ابتدای عصر زیست­محیطی، شرکت­ها باید به دنبال فرصت برای بهبود عملکرد زیست­محیطی محصولات خود باشند تا بتوانند ارزش ویژه برندشان را تقویت کنند (هادیزاده مقدم، جمالی کاپک و موسوی، ­1391، 32). مثلاً برندهای سبز، برچسب­­های سبز و تبلیغات محیطی به وسیله عرضه اطلاعات در مورد ویژگی­های محصولات سبز محیطی، احساسات مثبتی در گروه­های خاص هدف به وجود می­آورند و مصرف­کنندگان با دانستن این موضوع که یک محصول سبز است، هنگام استفاده آن احساس بهتری خواهند داشت، زیرا محصولات با برندهای طبیعی و برچسب گذاری­­های صحیح به علت تصویر کلی مثبتی که ایجاد می­کنند، از نظر بازرگانی موفق هستند و مصرف­کننده­­ها به خرید این محصولات تمایل پیدا می­کنند و وفاداری به برند افزایش می­یابد (Rahbar and Abdul Wahid, 2011, 80). با اهمیت یافتن بازاریابی و گرایش­های سبز شرکت­­ها، خصوصاً نقش کلیدی آن در موفقیت شرکت­­ها، انجام تحقیقات مختلف برای تبیین روابط متغیرهای سبز و مطالعه در این زمینه، بیش از پیش، ضروری می- نماید. بر همین اساس، این پژوهش قصد دارد تا به تحلیل ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن (کیفیت درک شده برند، اعتبار برند، تصویر برند سبز و ارزش برند سبز) بپردازد. کیفیت درک شده برند به ­عنوان یکی از عوامل مهمی در نظر گرفته می­شود که بر تصمیم­گیری مشتری از طریق ارائه دلیل منطقی ترجیح یک برند بر برند دیگر، تأثیرگذار است (Aaker, 1991). علاوه بر این، کیفیت درک شده برند به­عنوان یک روش اکتشافی جهت تأثیرگذاری بر قضاوت مشتری در باب توانایی­­های آن به­منظور تحقق ویژگی­های دوستدار محیطی آن عمل می­کند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013). از آنجا که ارزش ویژه برند قوی­تر بر برندهایی غالب می­باشد که نشان­دهنده اعتبار برندی بیشتر است، لذا برند معتبرتر دربردارنده هزینه­­های ارزیابی پایین­تر بوده و با ریسک درک­ شده کمتری در ارتباط است. بنابراین آنها از طریق بسط ارزش­شان در ورای جنبه­­های کاربردی باعث ارتقای ارزش برند می­گردند (Erdem and Swait, 2004). به عبارتی دیگر، اعتبار برند یک ستون مرکزی است که در حول آن یک شرکت می­تواند ارزش ویژه برند خود را ایجاد و مدیریت نماید (Erdem, Swait and Valenzuela, 2006). علاوه بر مفاهیم برند، در مباحث مربوط به مفاهیم برند سبز می­توان به تحقیقات چن (2010) و چن و چانگ (2012) اشاره نمود که این­طور متوجه شدند که تصویر برند سبز و ارزش درک شده برند سبز به عنوان عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند می­باشند (Ng, Butt, Khong and Ong, 2013). که ارزش ویژه برند سبز را چن (2010) به عنوان “مجموعه­ای از دارایی­­ها و بدهی­های برند در زمینه تعهدات سبز و نگرانی­های محیطی تعریف نمود که با نام، نماد و آرم برند در ارتباط است که می­تواند ارزش ارائه شده کالاها و خدمات دوستدار محیطی را افزایش و یا کاهش دهد”. لذا با توجه با مطالب فوق، سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا بین مفاهیم برند (کیفیت درک شده برند1و اعتبار برند[2] ) و مفاهیم برند سبز (تصویر برند سبز[3] ،  ارزش درک شده برند سبز[4] و ارزش ویژه برند سبز[5] ) رابطه وجود دارد؟ [1] Green Marketing 1 Brand Perceived Quality [2] Brand Credibility [3] Green Brand image [4] Green Brand perceived value [5] Green Brand equity فهرست مطالب فصل دوّم : ادبیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز…………………………………………………………………………….. 18 2-2- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….30 2-2-1-ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………………………………………. 30 2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………….34 2-2-2- کیفیت درک شده برند………………………………………………………………………………………………….. 35 2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..37 2-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….38 2-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………38 2-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند……………………………………………………………….39 2-2-3- ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………………………………………….. 40 2-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز……………………………………………………………………………….41 2-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………..42 2-2-4- اعتبار برند………………………………………………………………………………………………………………….  43 2-2-4-1- اهمیت اعتبار برند……………………………………………………………………………………………………..45 2-2-4-2- رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………46 2-2-4-3- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز……………………………………………………………………….47 2-2-4-4- رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………47 2-2-5-  تصویر برند سبز…………………………………………………………………………………………………………. 40 2-2-5-1- اهمیت تصویر برند سبز……………………………………………………………………………………………. 50 2-2-5-2- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………….. 51 2-3- روش  ها و مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………. 52 2-3-1- روش  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز…………………………………………………………………….. 52 2-3-1-1-  ارزش ویژه مبتنی بر مشتری…………………………………………………………………………………….. 52 2-3-1-2- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت………………………………………………………………………………………. 52 2-3-1-3-  ارزش ویژه از دید مالی…………………………………………………………………………………………… 52 2-3-2- مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز………………………………………………………………………. 54 2-3-2-1- مدل ارزش ویژه برند دیوید آكر………………………………………………………………………………… 54 2-3-2-2- مدل شناخت برند کلر………………………………………………………………………………………………. 56 2-3-2-3- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………… 58 2-3-2-4- مدل ارزش ویژه برند فلدویك …………………………………………………………………………………. 59 2-3-2-5- مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60 2-3-2-6- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو…………………………………………………………………………………. 61 2-3-2-7- مدل طنین برند کلر………………………………………………………………………………………………….. 61 2-3-2-8- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن…………………………………………………………………………….. 63 2-3-2-9- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران………………………………………………… 65 2-6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 66 2-6- 1- داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 66 2-6-2- خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 67 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..  فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..  فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….  فهرست جداول (جدول 2-1) تحول علایق زیست  -محیطی………………………………………………………………………………………20 (جدول 2-2) تفاوت انواع دیدگاه  های بررسی ارزش ویژه برند………………………………………………………. 53 (جدول 2-3) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………….67 (جدول 2-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اوّل………………………………………………….68 (جدول 2-5) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوّم………………………………………………….68 (جدول 2-6) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوّم…………………………………………………69 (جدول 2-7) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم………………………………………………70 (جدول 2-8) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم………………………………………………..71 فهرست اشکال (شکل 2-1): روش  های ارزیابی ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………….53 (شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند آکر………………………………………………………………………………………… 55 (شکل 2-3) نمودار شناخت برند کلر……………………………………………………………………………………………56 (شکل 2-4) مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام…………………………………………………………………….59 (شکل 2-5) مدل ارزش ویژه برند فلدویك………………………………………………………………………………….. 60 (شکل 2-6) مدل ارزش ویژه برند یو و لی……………………………………………………………………………………. 60 (شکل 2-7) مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو………………………………………………………………………………… 61 (شکل 2-8) مدل طنین برند کلر…………………………………………………………………………………………………. 62 (شکل 2-9) مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن……………………………………………………………………………. 63 (شکل 2-10) مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران……………………………………………………..65

 • بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخصها و استراتژیهای بهبود

  استراتژیهای بهبود کیفیت زندگی کاری,بررسی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی,بررسی مفهومی کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی با تاکید…

 • بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری

  بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری,توسعه شهری,خصوصیات رسوبی حوزه بجنورد,خصوصیات…

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی و کار درمانی با عنوان بررسی پایایی آزمون-بازآزمون تست های بارتل و برگ در بیماران MS

  انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربی,بیماری MS,پایایی آزمون باز آزمون,تست برگ و تست بارتل,خرید پایان…

 • بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران

  ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران,بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیران,پایان نامه عملکرد مدیران,پایان نامه کیفیت زندگی…

 • مبانی نظری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

  استراتژی تحلیل تکنیکال,استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام,استراتژی روش خرید و نگهداری,بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس…

 • گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود انتقال طیف و با ملاحظات انرژی

  بررسی گذردهی کاربر ثانویه در حالت وجود دست به دست شدن فرکانسی و با در نظر گرفتتن ملاحظات انرژی,بیشینه گذردهی…

 • بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4

  بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها 4,بررسی مالی شرکتها,دانلود پایان نامه انبارداری شرکتها,دانلود پایان نامه سیستم خرید…

 • پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات

  پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات تعداد اسلاید: 20 اسلاید قالب…

 • بررسی تابلوهای برق

  انواع تابلو برق,بررسی تابلوهای برق,خصوصیات تابلوهای برق,دانلود مقالات رشته برق الکترونیک,دانلود مقاله تابلو برق,ساخت تابلوهای برق بازدید کننده عزیز در…

 • پروپوزال بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

  استفاده از فناوری اطلاعات در شركت بیمه ایران,بررسی ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران,پروپوزال بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری…

 • دانلود مقاله فرستنده های FM وAM

  دانلود مقالات الکترونیک,دانلود مقالات رشته الکترونیک,دانلود مقاله فرستنده های FM وAM,سیستم FM و AM,سیستم همکاری در فروش فایل,فرستنده های FM…

 • بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال

  امنیت در رایانش ابری,بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال,پیشینه امنیت در امضای دیجیتال,پیشینه امنیت در محاسبات ابری,دانلود…

 • ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

  ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس,امنیت در…

 • تحلیل اصلاحات قانونی ماده 1330 ق.م. و شرایط و محدوده اعمال آن

  بررسی ماده 1130 قانون مدنی,پایان نامه عسر و حرج,پایان نامه عسر و حرج در طلاق,پایان نامه قاعده نفی عسر و…

 • ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با تکنیک تلفیقی FTOPSIS-BSC

  ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با تکنیک تلفیقی FTOPSIS-BSC رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مدیریت ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری…