حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری

اختلافات بین المللى,تحقیق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى,جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی,حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری,حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى,روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى,نهادهای داوری در حقوق بین الملل
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری مقدمه در گذشته داوری واحد توسط  یک حقوقدان یا رئیس یک کشورمانند ملکه انگلستان  به اختلاف فیمابین رسیدگی و ان را حل و فصل می نمود. برای اولین بار در اختلاف بین انگلیس و امریکا در مساله ایالت الا باما به موجب عهدنامه واشنگتن 8 مه 1881 رسیدگی شد. در کنفرانس صلح1899 اصلاحی1970 حل مسالمت امیز اختلافات  بین المللی به وسیله وسیله داوری پیش بینی گردید. بعد از جنگ جهانی اول(1918-1914) جامعه ملل با اهداف  صلح جویانه تشکیل گردید وموافقتنامه  عمومی داوری در 1928 توسط مجمع جامعه ملل به تصویب رسید پس از جنگ جهانی دوم (1945-1939) در ان تجدید نظر به عمل امد در ضمن حل مسالمت امیز اختلافات  در عهدنامه اروپایی 1958 مورد موافقت دولتهای امضاء کننده قرار گرفت  و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ان را تصویب نموده به مرحله اجرا در امد به موجب عهدنامه 1965 یک مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی برای سازش و داوری در مورد سرمایه گذاری تشکیل شد و به اختلافات دولتها با حضور  چهار داور (2 داور از هر طرف) و یک سر داور که از میان لیست داوران، انتخاب شده و به اختلافات طرفین رسیدگی و ان را حل و فصل مینمودند. البته توافق دو دولت و تراضی و اصل استقلال اراده انها الزام اور بود.  داوری بین المللی ممکن است به صورت داوری خاص ad hoc باشدکه در این صورت مقررات ائین داوری و حدود اختیارات داوران توسط طرفین تعیین میگردد و یا اینکه طرفیندر قرارداهای خود شرط ارجاع حل اختلاف را به داوران دیوان پیش بینی میکنند. تاسیس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه در مواد میثاق جامعه ملل متحد به شرح زیر پیش بینی گردید:  «شورا مامور است طرح تاسیس دیوان دائمی دادگستری بیم المللی را نهیه کرده و انرا به اعضای جامعه ملل ارائه نماید، دیوان در کلیه اختلافات بین المللی که طرفین اختلاف به ان مراجعه کنند صالح میباشد در ضمن دیوان مزبور در هر اختلاف یا هر که شورا یا مجمع عمومی به ان رجوع کند اضهارعقیده می کند وعقیده مزبور مشورتی بوده و قطعی نیست» در ان زمان کمیته از حقوق دانان طرح مقدماتی اساس نامه تهیه نمودند که پس از اصلاحات در سال 1920 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از سپتامبر 1921  به مواد اجرا در امد. پس از جنگ جهانی دوم(1939-1945)در قرارداد عمومی داوری در اولین نشست سازمان ملل متحد مورئ تصویب قرار گرفت و در سنوات بعد اصلاحاتی در ان انجام گرفت که به موجب ماده ی93 منشور سازمان ملل متحد تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامه  دیوان بین المللی دادگستری هستند. هر کشوری که عضو ملل متحد نیست میتواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توسعه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین میشود اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری را قبول کند و ماده 94 میگوید:                                                                                1. هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوی که از طرف او میباشد از تصمیم دیوان تبعیت نماید. 2. هرگاه طرف دعوی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان بر عهده او گذارده شده است تخلف کند  طرف دیگر طبق رای صادره دیوان میتواند  به شورای امنیت رجوع نماید  و شورای مزبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد به متخلف توصیه کرده و یا دیوان تدبیر لازم برای اجرای رای اتخاذ نماید. لازم به ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان 5 گانه سازمان ملل متحد میباشد. ماده 7 منشور میگوید:«ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از: یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک شورای اقتصادی اجتماعی، یک شورای قیومیت، یک دیوان بین المللی دادگستری، و یک دبیر خانه»  فهرست مطالب چكیده 1 1-1- :حل و فصل اختلافات بین المللی و بنیاد داوری 2 1-2- مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى 2 1-2-1- داوری بین المللی 2 1-2-2- سیر تاریخی 3 1-2-3- كنفرانس هاى 1899 و 1907 صلح لاهه 5 1-2-4- منشور ملل متحد 7 1-2-5- اختلافات بین المللى از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سیاسى. 9 1-2-6- روش هاى حل اختلافات سیاسى 10 1-2-7- رژیم های حل و فصل اختلافات تجاری 10 1-3- مبحث دوم: روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى 13 1. مذاكره 13 1-3-1- تعریف «مذاكره» 13 1-3-2- انواع مذاكره 14 1-3-3- مكان مذاكرات 15 1-3-4- مدت مذاكرات 16 2. مساعى جمیله (پاى مردى) 16 3. میانجیگرى 17 1-3-5- تعریف میانجیگرى 18 1-3-6- تفاوت میانجیگرى با مساعى جمیله: 20 4. تحقیق 21 5. سازش (آشتى) 22 1-3-7- تعریف «سازش» و شروط و ویژگى هاى آن: 23 1-3-8- انواع كمیسیون هاى سازش: 24 1-3-9- مبحث سوم: بنیادهای داوری در حقوق بین الملل 25 1-3-10- نحوه پیش بینی رسیدگی به دعوی در یک پیمان 28 1-3-11- مقررات مبنای صدور حکم داور 33 1-3-12- نهادینه کردن داوری 36 1-3-13- آیین دادرسی در داوری 39 2 – منابع و مأخذ 42

 • پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان

  پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان,پروپوزال رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی,تعهد سازمانی کارکنان,دیدگاه آلن و…

 • اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

  اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا,بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم,بررسی…

 • توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست

  اكوسیستم,توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست,دانلود مقالات رشته کشاورزی,دانلود مقالات کشاورزی,دانلود مقالات مهندسی کشاورزی,سیستم‌های كشاورزی,كشاورزی سازگار با محیط زیست…

 • مبانی نظری تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان

  بکارگیری مدیریت استعداد در بین کارکنان ناجا,رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی,مبانی نظری تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی…

 • مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

  ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان,تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس,تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی,مبانی…

 • پروژه رشته كامپیوتر گرایش سخت افزار با عنوان دیمر دیجیتال

  fileina,انجام پروژه رشته سخت افزار,بررسی اجمالی ساختار هسته مركزی ATmega16,پروژه رشته كامپیوتر گرایش سخت افزار با عنوان دیمر دیجیتال,دانلود پروژه…

 • تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی در تابعیت رای داوری

  اهمیت تعیین تابعیت در داوری,پایان نامه تابعیت در داوری,تابعیت در داوری,تعارض در تابعیت رای داوری,تعیین تابعیت در داوری,تعیین دادگاه صالح…

 • بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

  بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن,بررسی علل و انگیزه سرقت,پایان نامه سرقت,تحقیق در مورد سرقت,جرم شناسی سرقت,دانلود پایان نامه…

 • ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس

  چینه شناسی زاگرس,زمین شناسی منطقه زاگرس,ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس,فروافتادگی دزفول بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • بازرسی غیر مخرب در قطعات مهندسی با تاکید بر آزمون غیر مخرب جریان گردابی

  آزمون های غیرمخرب,القای مغناطیسی و اندوكتانس‌,بازرسی غیر مخرب جریان گردابی در قطعات مهندسی,بازرسی غیر مخرب در قطعات مهندسی با تاکید…

 • بررسی طرح اختلاط بتن پلاستیک با استفاده از روانی بتن

  بتن پلاستیک,بررسی طرح اختلاط بتن پلاستیک با استفاده از روانی بتن,دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه طرح اختلاط بتن…

 • ساختار سازمانی و تاثیر آی تی بر آن

  دانلود پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه ساختار سازمانی و تاثیر آی تی…

 • بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

  بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران,تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه سرمایه شرکت تعاونی,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی

  ادبیات نظری خودکنترلی,ادبیات و مبانی نظری خودکنترلی,پیشینه تحقیق خودکنترلی,دانلود مبانی نظری خودکنترلی,فصل دوم پایان نامه خودکنترلی,مبانی نظری خودکنترلی,مبانی نظری و…

 • مقاله ترجمه شده رشته مکانیک – عمران با عنوان خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

  انجام ترجمه مقاله,پوسته کروی ناقص,خزش غیر خطی,دانلود مقاله ترجمه شده,فروشگاه ساز فایل,کمانش کم عمق,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده…