اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات

اصول انسان شناختی حج,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه روایات,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات,برنامه ی تربیتی حج,پایان نامه حج,حج از منظر قرآن و روایات
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات هستید.

دانلود فایل

دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات – مقدمه الف) در بخش اول به بررسی ” مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟” ب) در بخش دوم به بررسی “مبانی انسان شناختی حج ازمنظر قرآن و روایات چیست؟” در این رابطه ما ابتدا به تعریف مبانی انسان شناسی و سپس مفهوم مبانی تعلیم و تربیت وبه بررسی چند مبنا از مبانی انسان شناسی پرداخته ایم؛ ازقبیل: پرستش گری،عقل ورزی،حقیقت جویی،اجتماع گرایی،مسئولیت پذیری،کمال گرایی،کرامت.و در پایان ارتباط هرکدام ازاین مبانی با حج تبیین گردیده است. 4-2- بخش اول: بررسی سؤال اول تحقیق مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ الف)کلمه ی حج به کسر حا(البته به فتحه نیز قرائت شده) در اصل به معنای قصد بوده و سپس در قصد زیارت بیت اختصاص یافته،به طزیق مخصوصی که شرع آن را بیان کرده است.(طباطبایی،ترجمه موسوی همدانی،بی تا،ص550)ب) مراد از حج در متون و منابع اسلامی،از جمله منابع فقهی،عازم شدن به سمت بیت الله الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.به تعبیربرخی فقها،اصطلاح فقهی حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می شوند.(میر ابوالقاسمی،1389،ص1) ج) از جمله معانی شایع حج در منابع فقهی،به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح”عمره”به کار می رود،آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمیگیرد ودر حدیثی،مراد از تعبیر قرآنی “حج اکبر”(توبه،3)حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند ذکر شده است.به علاوه گاه مراد از حج اکبر،حج پیامبراکرم(ص)یا حجی که در آن،روز عرفه باجمعه مصادف شود،دانسته اند.همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر،حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است.منظور از روز حج اکبر(یوم الحج الاکبر)در احادیث،روز عید قربان و نیز روز عرفه(روز نهم ذیحجه)دانسته شده است.(همان) 4-3- بخش دوم: بررسی سؤال دوم تحقیق مبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ مفهوم مبانی تعلیم و تربیت شکوهی(1368،ص61)،در باب مفهوم مبانی تعلیم و تربیت اشاره می کند که«عزیمت به سوی هر مقصد،برای آنکه متضمن وصول بدان باشد،مستلزم طرح و نقشه ای است که ناگزیرباید با توجه به مبدأحرکت ترسیم شود.»در ادامه وی، مبانی تعلیم و تربیت را اینگونه تعریف می کند:«مبانی تعلیم و تربیت از موقع آدمی و امکانات و محدودیت هایش و نیز از ضرورت هایی که حیاتش همواره تحت تأثیر آنهاست بحث می کند.» به این ترتیب از نظر وی،مناط مهم در تشخیص مبانی تعلیم و تربیت آن است که مبانی ناظر به«مبدأحرکت تربیتی وویژگی های او»هستند؛به علاوه،فحوا و سیاق کلام وی،به خصوص در واژه هایی مانند«موقع آدمی»و«امکانات و محدودیتهایش»به خوبی نشان می دهد که از نظر وی،مبانی به«آنچه هست»ناظرند،نه«آنچه باید باشد.» در مقام تمثیل،می توان حرکت یافرایند تربیت را به سفر تشبیه کرد که دارای مبدأ،مقصد،تابلوهای راهنما،مسیر و نقشه است.مبنا ناظر به مبدأ سفر،هدف ناظر به مقصد سفر،اصل ناظر به تابلوهای راهنمای سفر،روش ناظر به مسیر سفر و برنامه ناظر به نقشه ی سفر است. (بهشتی،1388،ص29) مبانی تربیت دینی مبانی تربیت دینی ازدیدگاه اسلام،«اوصاف وجودی انسان،جهان و آفریدگار انسان و جهان اند که ازمتون اسلامی استخراج و به یکی از دو شکل بسیط،یعنی مفاهیم،یامرکّب،یعنی گزاره های إخباری یا توصیفی بیان می شوند و شالوده ی استخراج و تدوین اهداف،اصول،برنامه ها و روش ها به شمار می آیند.»(همان) مبانی انسان شناسی از آنجا که مبانی مورد نظردر این پژوهش،«مبانی انسان شناسی» می باشد،از تعریف فوق تنها اوصاف وجودی «انسان» مدّنظر است؛لذا تعریف فوق به این شکل مطرح می شود:«اوصاف وجودی انسان که از متون اسلامی استخراج و به یکی ازدو شکل بسیط،یعنی مفاهیم،یا مرکّب،یعنی گزاره های إخباری یا توصیفی بیان می شوند و شالوده ی استخراج و تدوین اهداف،اصول،برنامه هاو روش ها به شمار می آیند.» فهرست مندرجات 4-1- مقدمه 2 مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 3 مبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 4 مفهوم مبانی تعلیم و تربیت 4 مبانی تربیت دینی 4 مبانی انسان شناسی 4 الف) پرستش گری 5 ارتباط پرستش گری با برنامه ی تربیتی حج 5 ب) عقل ورزی 6 ارتباط عقل ورزی با برنامه ی تربیتی حج 7 ج) حقیقت جویی 7 ارتباط حقیقت جویی با برنامه ی تربیتی حج 8 د) اجتماع گرایی 8 ارتباط اجتماع گرایی با برنامه ی تربیتی حج 8 ه) مسؤولیت پذیری 9 ارتباط مسئولیت پذیری با برنامه ی تربیتی حج 9 و)کمال گرایی 10 ارتباط کمال گرایی با برنامه ی تربیتی حج 10 منابع و مآخذ 11

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش در آموزش عالی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت…

 • بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

  بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان,عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش,عوامل موثر بر قابلیت…

 • پایان نامه بررسی مقایسه کار و اشتغال در سیره پیامبر با جامعه کنونی ایران

  پایان نامه بررسی مقایسه کار و اشتغال در سیره پیامبر با جامعه کنونی ایران رفتن به سایت اصلی چکیده امروزه…

 • پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش

  پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب…

 • گزارش کارآموزی رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو

  استرس کارکنان,استرس کارکنان شرکت پارس خودرو,بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی رشته روانشناسی صنعتی سازمانی…

 • ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

  ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان,تفسیر شرایط عمومی پیمان,دانلود ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان,دانلود شرایط عمومی پیمان,شرایط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری رفتن به سایت اصلی پیشینه نظری درباره برون سپاری مفهوم برون سپاری برای…

 • مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران

  دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی,دانلود پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی,دانلود پایان نامه قاعده غرور,دانلود…

 • پروپوزال عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنها

  پروپوزال عوامل موثر بر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آنها رفتن به سایت اصلی دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته…

 • پایان نامه رشته حسابداری بازرگانی با عنوان سیستم حسابداری حقوق و دستمزد

  پایان نامه رشته حسابداری بازرگانی با عنوان سیستم حسابداری حقوق و دستمزد,حسابداری حقوق و دستمزد,حقوق و دستمزد در کارگاه های…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی رفتن به سایت اصلی مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تیپ…

 • پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به نواوری خدمات

  پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به نواوری خدمات رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه شناسایی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

  پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام,دکتر محمد علی عبدالوند,دکتر هاشم نیکو مرام,کتاب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش

  ادبیات نظری اثربخشی موفق مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری اثربخشی موفق مدیریت دانش,پیشینه تحقیق اثربخشی موفق مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری…

 • پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر عدالت و تعهد سازمانی

  پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر عدالت و تعهد سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…