پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش

اثر مدیریت دانش در پیاده سازی سیستمهای ERP,پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان,پایان نامه پیاده سازی موفق erp در سازمان,پایان نامه مدیریت دانش,پیاده سازی موفق erp,پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش,پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان,طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق erp در سازمان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پیاده سازی موفق سیستمهای ERP با مدیریت دانش هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان چکیده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بسته های نرم افزاری جامعی هستند که به صورت راه حل های ارائه شده ای به یکپارچگی همه فرآیندها و حوزه های وظیفه ای موجود در کسب و کار کمک می کنند. مزیت اصلی و اولیه این سیستم ها ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه مشترک برای فرآیندهای یکپارچه موجود در کسب و کار مربوطه می باشد.  پیاده سازی بهینه و موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی نیازمند توجه ویژه به تکنولوژی و همچنین عوامل انسانی می باشد و این فرآیند به حدی با مسئله مدیریت دانش گره خورده که موفقیت کلی این نوع از پروژه ها به فعالیت گروهی از کارکنان متبحر و دانش محور وابستگی شدیدی خواهد داشت. مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است، به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاصی بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند.  پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان فرآیند دشوار و پیچیده ای است که در آن مدیریت تغییرات، ارتباطات و درگیری ذینفعان به اندازه مسائل فنی مهم به شمار می آید. با توجه به این موضوع می توان مدیریت دانش را به عنوان پیش شرط اصلی پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در نظر گرفت. انواع مختلفی از دانش و مهارت ها در هر نقطه از چرخه حیات سیستم های سازمانی مورد نیاز بوده و این دانش در اختیار افراد مختلفی از سازمان قرار گرفته است.  مدیران و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات در یافته اند که با استفاده از علم مدیریت دانش می توانند به پیاده سازی های موفق تری از سیستم های سازمانی دست یابند. باید توجه داشت که در هر مرحله از چرخه حیات سیستم های سازمانی می توان با اتکاء بر عناصر چرخه مدیریت دانش و شناسایی و از میان برداشتن موانع مدیریت مؤثر دانش شانس دستیابی به موفقیت را افزایش داد. در این تحقیق به ارائه یک چارچوب مدیریت دانش در جهت دستیابی به پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی می پردازیم. کلمات کلیدی: مدیریت دانش برنامه ریزی منابع سازمان پیاده سازی موفقیت آمیز تعریف مسئله مدیریت و پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، وظیفه ای دانش محور است که نیازمند تجربه طیف وسیعی از افراد متعلق به حوزه کسب و کار، حوزه فناوری اطلاعات، مدیران پروژه در سازمان و مشاورین خارجی کسب و کار و پیاده سازی می باشد. با توجه به این موضوع، سازمان ها در تلاشند که با استفاده از مدیریت دانش بر مشکل استفاده از منابع دانش در سازمان غلبه کنند. فعالیت های مدیریت دانش شامل وظایف شناسایی، خلق، انتقال، ذخیره، استفاده (مجدد) و حذف دانش می باشد.  الزامیست که سازمان ها به منظور پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی به استفاده بهتر از دانش مربوط به این نوع از سیستم ها پرداخته و این دانش را در دسترس افراد درگیر در مدیریت سیستم های سازمانی قرار دهند. مدیریت دانش همواره یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی محسوب می شود. مشکلات موجود بر سر راه انتقال موثر و کارای دانش در بین عوامل انسانی مختلف در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (مشتری، فروشنده و پیاده سازان)، انگیزه زیادی را در جهت بررسی نقش مدیریت دانش در پیاده سازی این گونه از سیستم ها فراهم ساخته است. پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان علاوه بر مسائل فنی و تکنیکی نیازمند حجم زیادی از کار گروهی، مشاوره، تبادل نظر، روحیه همکاری، به کارگیری استعداد ها و توانمندی های سازمانی و  انتقال دانش بین افراد و گروه های کاری مختلف می باشد. بدون شک دستیابی به موفقیت در انجام چنین پروژه های پیچیده ای نیازمند تفکر استراتژیک در جهت مدیریت و یکپارچگی انواع دانش و توانمندی های سازمانی و برون سازمانی بوده و رسیدن به چنین مهمی جز در سایه داشتن چارچوب ها و قوانینی به منظور مدیریت دانش فردی و سازمانی میسر نخواهد بود. در واقع مسئله ای که با آن مواجه هستیم، عبارت است از چگونگی استفاده از علم مدیریت دانش در جهت مدیریت بهتر و پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. دستیابی به هدف مذکور نیازمند تعیین انواع دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم های سازمانی، شناسایی نقش افراد مختلف درگیر در پروژه پیاده سازی و همچنین یکپارچه سازی طیف وسیع دانش این افراد می باشد. با بررسی ادبیات موضوع و کارهای پیشین انجام گرفته در می یابیم که اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه سیستم های سازمانی پیرامون عوامل کلیدی موفقیت و یا عوامل کلیدی شکست این نوع از سیستم ها بوده و کمتر به سایر جنبه ها توجه شده است. تحقیقات اندکی به مسئله مدیریت دانش پیاده سازی سیستم های سازمانی پرداخته اند و مباحث مطرح شده پیرامون این حوزه  این به هیچ وجه انسجام نداشته و هر یک از این تحقیقات به صورت پراکنده به بررسی قسمتی از مسئله مورد بحث پرداخته اند. در واقع نبود یک چارچوب جامع که کلیه ابعاد انجام پروژه های پیاده سازی سیستم های سازمانی را در بر گیرد به وضوح احساس می شود.  فهرست مطالب 1- فصل اول(کلیات تحقیق) 11 1-1- تعریف مسئله 2 1-2- اهداف تحقیق 3 1-3- حوزه تحقیق 5 1-4- ساختار تحقیق 5 2- فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق) 7 2-1- مقدمه 8 2-2- مدیریت دانش 8 2-2-1- تعریف دانش 9 2-2-2- زنجیره دانش 11 2-2-3- انواع دانش 12 2-2-4- انواع دانش سازمانی 14 2-2-5- تعریف مدیریت دانش 17 2-2-6- مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت دانش 19 2-2-7- چرخه حیات مدیریت دانش 21 2-3- تعریف برنامه ریزی منابع سازمان 23 2-3-1- اجزای تشکیل دهنده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 25 2-3-2- چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی سازمانی 28 2-4- پیشینه تحقیق مدیریت دانش در پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 32 2-4-1- شناسایی انواع دانش مورد نیاز برای مدیریت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 33 2-4-2- شناسایی ساختار های مدیریت دانش در پروژه های سیستم های سازمانی 37 2-4-3- اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش 43 2-4-4- چارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی 45 2-4-5- بررسی مدلی جهت ارزیابی موفقیت سیستم های سازمانی 47 2-4-6- بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم های سازمانی 49 2-4-7- مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی 54 2-4-8- اشتراک دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 60 2-4-9- انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 65 2-4-10- موانع دانش 71 – 11-4-2موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 72 2-4-12- غلبه بر موانع دانش 74 2-4-13- بررسی مفصل موانع انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 81 2-4-14 یکپارچگی دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی 83 2-4-15- جمع بندی مطالعات انجام شده 88 2-5- خلاصه و نتیجه گیری 89 3- فصل سوم روش تحقیق(ارائه و بررسی چارچوب پیشنهادی) 91 3-1- معرفی چارچوب پیشنهادی 92 3-2- تشریح چارچوب پیشنهادی 97 3-2-1- مرحله آغاز 97 3-2-2- مرحله انتخاب نرم افزار 99 3-2-3- مرحله انطباق 100 3-2-4- مرحله پذیرش 102 3-2-5- مرحله عادی سازی 104 3-2-6- مرحله به روز رسانی 105 4- فصل چهارم محاسبات و یافته های تحقیق(ارزیابی چارچوب پیشنهادی) 107 4-1- مقدمه 108 4-2- معرفی روش دلفی 110 4-3- کاربرد روش دلفی در تحقیقات سیستم های فناوری اطلاعات 111 4-4- روش اجرای همه پرسی دلفی 113 4-4-1- دور اول 113 4-4-2- دورهای بعدی 114 4-4-3- تعداد شرکت کننده ها 114 4-4-4- صلاحیت خبرگان 114 4-4-5- تحلیل یافته ها 115 4-5- ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی 116 4-5-1- فاز اول ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی 116 4-5-2- نتایج کمی به دست آمده در دور دوم فاز 1 ارزیابی 119 4-5-3- نتایج کمی به دست آمده در دور سوم فاز 1 ارزیابی 121 4-5-4- جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی 123 4-5-5- فاز دوم ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی 125 4-5-6- نتایج ارزیابی چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش دلفی در فاز 2 132 4-5-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی 134 4-6- نتیجه گیری کلی ارزیابی چارچوب پیشنهادی 135 5- نتیجه گیری و کارهای آتی 136 5-1- نتیجه گیری 137 5-2- کارهای آتی 138 6- پیوست 1 140 7- منابع 148 فهرست جداول جدول 2-1 تبدیل دانش ضمنی / صریح  به دانش ضمنی / صریح————————————14  جدول 2-2 دسته بندی انواع مهارت های مورد نیاز برای فعالیت در تیم های مدیریت دانش——————20 جدول 2-3  فازهای چرخه حیات مدیریت دانش در مدل های مختلف——————————–22 جدول 2-4 جمع بندی مسائل اشتراک دانش در پباده سازی سیستم های سازمانی————————-65 جدول 2-5 روش های انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی——————————-69 جدول 4-1 تفاوت بین دو رویکرد کمی و کیفی———————————————–109 جدول 4-2 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین شرکت ها در فاز 1 ارزیابی——————————117 جدول 4-3 سابقه کار خبرگان منتخب در فاز دوم ارزیابی چارچوب———————————126 جدول 4-4 تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین خبرگان در فاز 2 ارزیابی——————————-126 جدول 4-5 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور دوم از فاز 2 ارزیابی————————–131 جدول 4-6 میانگین و واریانس اظهار نظر خبرگان در دور سوم از فاز 2 ارزیابی————————134 جدول 4-7 مقایسه نتایج آماری دور دوم و دور سوم از فاز 2 ارزیابی——————————–135 فهرست تصاویر شکل 2-1 زنجیره دانش—————————————————————-11 شکل 2-2 فرآیند خلق دانش سازمانی بر اساس مدل نوناکا —————————————-16 شکل 2-3 چرخه حیات سیستم سازمانی—————————————————–28 شکل 2-4 دانش مورد نیاز ارتباطات، هماهنگی و همکاری—————————————-37 شکل 2-5 مدل ساختارهای مدیریت دانش—————————————————38 شکل 2-6 دسته بندی شرکت کنندگان نظرسنجی تعیین ساختارهای دانش——————————41 شکل 2-7 ارتباط ساختارهای مدیریت دانش با فرآیند مدیریت دانش و موفقیت سیستم های سازمانی———–42 شکل 2-8 اختصاصی سازی ساختارهای مدیریت دانش——————————————-44 شکل 2-9 ارتباط بین ساختارهای دانش و سیستم های سازمانی به همراه نقش فرآیند اختصاصی سازی به عنوان پیش شرط موفقیت سیستم های سازمانی–44 شکل 2-10 چهارچوب ساختاردهی دانش مرتبط با سیستم های سازمانی ——————————46 شکل 2-11 مدل ارزیابی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان——————————-48 شکل 2-12 مدل ارتباط دانش با موفقیت سیستم های سازمانی————————————–50 شکل 2-13 سوالات مورد استفاده در نظرسنجی در جهت تعیین ارتباط مدیریت دانش با سیستم های سازمانی —–51 شکل 2-14 ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ——————————-51 شکل 2-15 مدل اصلاح شده ابعاد دانش مورد نیاز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ——————-53 شکل 2-16 مدل یکپارچه بررسی موفقیت سیستم سازمانی از 3 جنبه نوآوری، انتقال دانش و ویژگی های سازمانی –54 شکل 3-1 نمای اول از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش—————————————-95 شکل 3-2 نمای دوم از چارچوب پیشنهادی مدیریت دانش—————————————-96 شکل 3-3 سطر مربوط به مرحله آغاز از چارچوب پیشنهادی—————————————98 شکل 3-4 سطر مربوط به مرحله انتخاب از چارچوب پیشنهادی————————————100 شکل 3-5 سطر مربوط به مرحله انطباق از چارچوب پیشنهادی————————————102 شکل 3-6 سطر مربوط به مرحله پذیرش از چارچوب پیشنهادی————————————104 شکل 3-7 سطر مربوط به مرحله عادی سازی از چارچوب پیشنهادی——————————–105 شکل 3-8 سطر مربوط به مرحله به روز رسانی از چارچوب پیشنهادی——————————-106 شکل 4-1 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور دوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی———————–120 شکل 4-2 نتیجه اظهارنظر خبرگان در دور سوم اجرای روش دلفی در فاز 1 ارزیابی———————-122 شکل4-3 جمع بندی ارزیابی با استفاده از روش دلفی در فاز 1 ارزیابی——————————-124 شکل 4-4 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله دوم از ارزیابی فاز 2—————————-130 شکل 4-5 بررسی پایایی پرسشنامه شماره 4 در مرحله سوم از ارزیابی فاز 2—————————-131 شکل 4-6 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور دوم ارزیابی فاز 2————————————–132 شکل 4-7 امتیازات کلی به دست آمده در دور دوم ارزیابی فاز 2———————————–132 شکل 4-8 نتایج اظهار نظر خبرگان در دور سوم ارزیابی فاز 2————————————-133 شکل 4-9 امتیازات کلی به دست آمده در دور سوم ارزیابی فاز 2 ———————————-134

 • پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان

  پاورپوینت ماشین بردار پشتیبان,پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان,دانلود پاورپوینت SVM,دانلود پاورپوینت ماشین بردار پشتیبان,دسته بندی داده های جدید,ماشین…

 • ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

  fileina,ارائه یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران,برنامه‌ریزی چند‌هدفه,برنامه‌ریزی خطی,پیش‌بینی,تخصیص منابع انرژی,خرید مقاله و تحقیق مدیریت…

 • مبانی نظری طراحی پلان آزاد در محیط های اداری و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

  استفاده از پلان آزاد در طراحی محیط های اداری,پروپوزال طراحی پلان آزاد,تاثیر طراحی پلان آزاد بر رضایت شغلی کارکنان,دانلود فصل…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  ا,بازار بورس و سرمایه,بورس اوراق بهادار,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان نظام مالیاتی كشور با تاكید بر قانون…

 • پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO

  پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با…

 • پایان نامه كارشناسی روانشناسی با عنوان بررسی اثر اضطراب بر نقاشی کودکان

  اثر اضطراب بر نقاشی کودکان,اضطراب در كودكان,اضطراب در نقاشی كودكان,بررسی اثر اضطراب بر نقاشی کودکان,پایان نامه اثر اضطراب بر نقاشی…

 • پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK

  استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه,پروپوزال بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK,پروپوزال پیاده سازی استاندارد PMBOK…

 • پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

  پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در ارتش,پرسشنامه رابطه فرهنگ…

 • پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت منابع انسانی در سازمانها

  fileina,انجام پایان نامه رشته مدیریت,پایان نامه رشته مدیریت با عنوان مدیریت منابع انسانی در سازمانها,چالشهای فرهنگ سازمانی,خرید پایان نامه رشته…

 • نواقص جرائم علیه خانواده و ارائه راهکارهای مناسب

  ازدواج زن شوهردار,ازدواج مرد زن دار,اقارب,تدلیس,ترک انفاق,جرائم علیه خانواده,ضمانت اجرا کیفری جرائم علیه خانواده,نواقص جرائم علیه خانواده,نواقص جرائم علیه خانواده…

 • تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی

  تراوایی نسبی,تعیین شبه توابع تراوایی نسبی در مخازن ترکدار,تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با…

 • پرسشنامه ارزیابی علل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت هواپیمایی

  پرسشنامه ارزیابی علل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت هواپیمایی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی علل موثر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 3

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 3 رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته مدیریت مبانی نظری…

 • مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

  اختلافات بین المللی,حقوق بین الملل,حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها,دانلود مقالات حقوق بین الملل عمومی,کنوانسیون 1982,مقاله…

 • بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه

  ارکان جرم محاربه,بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه,تعریف محاربه,جرم محاربه,دانلود تحقیق جرم محاربه,عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه,عناصر جرم محاربه,محاربه در…