اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران,اجرای احکام داوری خارجی,ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی,بررسی کنوانسیون نیویورک,حل و فصل اختلافات بین‌المللی,شیوه اجرای آرای داوری در ایران,شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی,موانع اجرای یک رای داوری خارجی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران چکیده اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.  این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد. علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید. واژگان کلیدی:  داوری معاهده رأی ابطال رأی آرای خارجی کنوانسیون نیویورک مقدمه با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید. در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود. فهرست مطالب اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران 1 چکیده 5 فصل اول : کلیات 6 1-1- مقدمه 7 1-2- بیان مسأله 8 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 15 1-4- اهداف تحقیق 16 1-4-1- هدف اصلی: 16 1-4-2- اهداف فرعی: 16 1-5- سوال‌های تحقیق 16 1-6- فرضیه‌های تحقیق 17 1-7- ساختار تحقیق 18 فصل دوم : ادبیات تحقیق 19 2-1- مفهوم شناسی داوری 20 2-1-1- تعریف داوری 20 2-1-2- ویژگی‌های داوری 23 2-1-3- انواع داوری 25 2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی) 25 2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31 الف : داوری موردی 31 ب: داوری سازمانی 34 2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38 2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) 42 2-1-4- علل مراجعه به داوری 46 2-1-4-1- سری بودن داوری 47 2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47 2-1-4-3- هزینه داوری 47 2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر 48 2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49 2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49 2-2- پیشینه تحقیق 50 2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف 53 2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی 54 2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54 2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56 2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58 2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59 2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62 2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64 2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی 66 2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا 67 2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی 69 2-3-2-1- آلمان 70 2-3-2-2- فرانسه 72 2-3-2-3- هلند 74 2-3-2-4- سوئیس 75 2-3-2-5- ایتالیا 76 2-3-3-2- ایالات متحده 81 2-3-3-3- استرالیا 83 2-4- نظارت قضایی در کشورها 84 2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85 2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال 91 2-4-2-1- مبانی ابطال 93 الف) مبانی مشترک 93 ب) مبانی اختصاصی 94 2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95 الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا 95 ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال 96 ج) اثر حکم ابطال 98 2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای 99 2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99 الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100 1- عدم اهلیت 102 2- قابل داوری نبودن دعوی 103 3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری 106 ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108 ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری 109 2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112 2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115 فصل سوم: روش تحقیق 117 روش تحقیق 118 فصل چهارم:شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران 119 4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران 120 4-1-1- معیار جغرافیایی 120 4-1-2- معیار آیین دادرسی 123 مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: 123 4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران 127 4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 128 4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی 130 4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 132 4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری 134 4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران 134 4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 134 4-3-1-1- تشابه احكام داوری خارجی با احكام قضایی: 135 4-3-1-2- تشابه احكام داوری خارجی با قراردادها : 140 4-3-1-3- تشابه احكام داوری خارجی با داوری ملی: 141 4-3-2- اجرای رای داوری 142 4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 145 ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 147 4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری 148 4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک 152 بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 153 الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 153 ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای 156 مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 157 الف) احترام به موافقت نامه داوری 158 ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 160 د) شناسایی و اجرای رای داوری 161 1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری 163 2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 165 3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 165 5. نقض یا تعلیق رای داوری 167 6. داوری نپذیری اختلاف 169 7. مخالفت رای با نظم عمومی 169 8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی 170 4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون 171 4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک 173 بند اول: مفهوم قاعده 173 بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 174 بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت اجرایی 176 4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی 178 4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 182 4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 184 4-4-4- شکل و محتوای رای 185 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد 189 5-1- نتیجه گیری 189 5-2- پیشنهاد: 194 فهرست منابع 194

 • پروپوزال تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط

  پروپوزال اثر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری,پروپوزال تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون…

 • مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

  آثار موافقت نامه ی داوری,ادلّه صحت شرط داوری,اقسام و مبانی تقسیم شرط,بررسی استقلال شرط داوری,پایان نامه شرط داوری,شرایط و آثار…

 • بررسی جایگاه توسل در بین زنان

  بررسی جایگاه توسل در بین زنان رفتن به سایت اصلی چکیده توسل به عزیزان درگاه الهی از جمله مسائلی است…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 11

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 11 رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کامپیوتر مبانی…

 • پاورپوینت بیداری اسلامی در جهان عرب، ایران و شبه قاره هند

  بیداری اسلامی در جهان عرب، ایران و شبه قاره هند,پاورپوینت بیداری اسلامی در جهان عرب، ایران و شبه قاره هند,پژوهش…

 • پرسشنامه تعیین ارتباط امنیت شغلی و عملکرد سازمانی

  پرسشنامه تعیین ارتباط امنیت شغلی و عملکرد سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه تعیین ارتباط امنیت شغلی و…

 • پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری

  پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری فرمت:…

 • بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه هنر و گرافیک,بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره,خرید مقالات هنر و گرافیک,دانلود مقاله…

 • ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA

  ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ارزیابی عملکرد…

 • ارزیابی اشتغال زنان از نگاه های متفاوت

  ارزیابی اشتغال زنان از نگاه های متفاوت,اشتغال زنان,اشتغال زنان در اسلام,اشتغال زنان در اسناد بین المللی,اشتغال زنان در ایران,بررسی اشتغال…

 • بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

  اثرات اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران,اثرات اتوماسیون اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران,بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر…

 • پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان مشارکت سیاسی زنان

  الگوهای رفتار سیاسی زنان,پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم…

 • پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی

  پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک3

  fileina,خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک3,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک3,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 2,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروش…

 • تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات با تاکید بر رسانه تلویزیون

  اثربخشی تبلیغات تلویزیونی,بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات تلویزیونی,تحولات تبلیغات در ایران,تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات تلویزیون,دانلود پایان نامه تبلیغات…