مدیریت پروژه

ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی مدیریت ریسک,برنامه ریزی واکنش به ریسک,تحلیل کمی ریسک,مدیریت پروژه,مدیریت ریسک پروژه
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مدیریت پروژه هستید.

دانلود فایل

مدیریت پروژه مفهوم مدیریت پروژه  پروژه ها و مدیریت در محیطی گسترده تر از محیط خود پروژه عمل می کنند. تیم مدیریت پروژه باید این مفهوم گسترده تر را درک نماید- مدیریت فعالیت های روزمره پروژه برای موفقیت لازم است ولی کافی نیست. این فصل جنبه های کلیدی مفهوم مدیریت پروژه را تشریح می کند که در جای دیگری از این سند بررسی نشده اند.  موضوعات مندرج در این فصل عبارتند از:  2-1 مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه  2-2 ذی نفعان پروژه  2-3 تاثیرات سازمانی 2-4 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی  2-5 تاثیرات اجتماعی- اقتصادی – زیست محیطی  1-1  مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه   به دلیل آنکه پژوه ها تعهداتی یکتا هستند، متضمن درجه ای از عدم قطعیت می باشند. سازمان هایی که پروژه ها را اجرا می کنند معمولاً برای بهبود کنترل مدیریتی و برقراری ارتباط با عملیات جاری سازمان اجرایی، هر پروژه را به چندین مرحله پروژه تقسیم می کنند. مجموع مراحل پروژه به عنوان چرخه حیات پروژه شناخته می شود.  1-1-1 ویژگی های مراحل پروژه  هر مرحله پروژه با تکمیل یک یا بیش از یک دستاورد مشخص می شود. یک دستاورد عبارت است از یک محصول کاری ملموس و قابل صحت سنجی مثل یک امکان سنجی، یک طرح تفصیلی یا یک پیش نمونه کاری. دستاوردها و در نتیجه مراحل بخشی از یک منطق معمولاً متوالی هستند که برای حصول اطمینان از تعریف مناسب محصول پروژه طرح ریزی شده اند.  نتیجه یک مرحله پروژه معمولاً به منظور : الف) تعیین اینکه آیا پروژه می بایست به مرحله بعد ادامه یابد و  ب ) تشخیص و اصلاح خطاهای هزینه زا با بررسی دستاوردهای کلیدی و عملکرد تا به امروز پروژه مشخص می شود. این بررسی های پایان مرحله، اغلب با عناوینی چون، خروجی های مرحله، دروازه های مرحله یا نقاط پایانی نامیده می شود.  به طور معمول هر مرحله پروژه از مجموعه ای از دستاوردهای معین تشکیل شده است که برای استقرار سطح مطلوب کنترل مدیریتی طراحی شده اند. بیشتر این اقلام به دستاورد مرحله اولیه مربوط می باشند و معمولاً نام مراحل از این اقلام گرفته می شود: الزامات، طراحی، ساخت، آزمون، راه اندازی، تحویل و سایر موارد مقتضی. در بخش 2-1-3 چندین نمونه چرخه های حیات پروژه تشریح شده اند.  کلمات کلیدی: مدیریت مدیریت پروژه مدیریت ریسک پروژه فهرست مطالب مفهوم مدیریت پروژه 2 1-1  مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه 3 1-1-1 ویژگی های مراحل پروژه 4 1-1-2  ویژگی های چرخه حیات پروژه 5 1-1-3  نمونه چرخه های حیات پروژه 8 1-2- ذی نفعان پروژه 10 ذی نفعات کلیدی هر پروژه ای عبارتند از: 11 1-3  تاثیرات سازمانی 13 1-3-1   سیستم های سازمانی 13 1-3-2  فرهنگ ها و سبک های سازمانی 14 1-3-3   ساختار سازمانی 15 1-3-4   اداره پروژه 17 1-4  مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 17 1-4-1  رهبری 18 1-4-3   مذاکره 20 1-4-4  حل مساله 20 1-4-5   تاثیرگذاری بر سازمان 21 1-5  تاثیرات اجتماعی- اقتصادی- محیطی 22 1-5-1  استانداردها و مقررات 22 1-5-2  بین المللی سازی 24 1-5-3  تاثیرات رهنگی 24 1-5-4   پایداری اجتماعی – اقتصادی- زیست محیطی 24 فرایندهای مدیریت پروژه 26 تعاملات فرایندی 27 1-6-  فرایندهای پروژه 27 1-7  گروه های فرایندی 27 1-8  تعاملات فرایندی 29 1-8-1  فرایندهای آغازین 30 1-8-2   فرایندهای برنامه ریزی 30 1-8-3   فرایندهای اجرایی 33 1-8-4   فرایندهای کنترلی 33 1-8-5    فرایندهای اختتامی 35 1-9 دلخواه سازی تعاملات فرایندی 35 3-5  نگاشت فرایندهای مدیریت پروژه 36 فصل دوم:مدیریت ریسک پروژه 38 2-1  برنامه ریزی مدیریت ریسک 40 2-1-1  ورودی برنامه ریزی مدیریت ریسک 40 2-1-2  ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی مدیریت ریسک 41 2-1-3   خروجی های برنامه ریزی مدیریت ریسک 41 2-2   شناسایی ریسک 43 2-2-1   ورودی های شناسایی ریسک 43 2-2-2   ابزارها و تکنیک های شناسایی ریسک 45 2-2-3  خروجی های شناسایی ریسک 48 2-3  تحلیل کیفی ریسک 48 2-3-1  ورودی های تحلیل کیفی ریسک 49 2-3-2  ابزارها و تکنیک های تحلیل کیفی ریسک 50 2-3-3   خروجی های تحلیل کیفی ریسک 52 2-4  تحلیل کمی ریسک 53 2-4-1  ورودی تحلیل کمی ریسک 54 2-4-2  ابزارها و تکنیک های تحلیل کمی ریسک 54 2-4-3  خروجی های تحلیل کمی ریسک 56 2-5  برنامه ریزی واکنش به ریسک 57 2-5-1  ورودی برنامه ریزی واکنش به ریسک 57 2-5-2  ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی واکنش به ریسک 59 2-5-3   خروجی های برنامه ریزی واکنش به ریسک 62 2-6  کنترل و نظارت ریسک 63 2-6-1  ورودی های کنترل و نظارت ریسک 64 2-6-2  ابزارها و تکنیک های کنترل و نظارت ریسک 65 2-6-3  خروجی های کنترل و نظارت ریسک 66

 • تاثیرات جریان برق بر موجودات و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برق گرفتگی

  ارزیابی ریسک برق گرفتگی,ایمنی در برق,ایمنی در برق فشار قوی,برق گرفتگی,تاثیرات جریان برق بر موجودات,تاثیرات جریان برق بر موجودات و…

 • بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران

  بانكداری الكترونیكی در ایران,بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران,پول الكترونیكی,دانلود پایان انتقال الكترونیكی وجه در ایران,دانلود پایان نامه…

 • روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران

  ارزشیابی کارکنان,انتخاب کارکنان,انتصاب مدیران,بررسی فرآیند شناسایی، ارزشیابی، انتخاب و انتصاب مدیران,دانلود مقالات مدیریت,روند انتخاب،انتصاب و ارزشیابی مدیران,مدیران پلیس,مدیریت منابع انسانی…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد مهندسی…

 • ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتنی براساس آیین نامه های آبا و 2800

  ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتنی براساس آیین نامه های آبا و 2800,دانلود مقالات رشته عمران,دانلود مقالات عمران,دانلود مقاله…

 • بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,عوامل آموزشگاهی موثر بر پیشرفت تحصیلی,عوامل…

 • ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

  ارایه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مدیریت ارایه یک چهارچوب مفهومی…

 • پاورپوینت طراحی سیستم

  پاورپوینت طراحی سیستم رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت طراحی سیستم دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات حسابداری…

 • بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز

  اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی,بررسی روند پیشرفت تکنولوژی سبز,بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز,پایان نامه…

 • بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان

  بررسی فناوری الیاف پلی اورتان,بررسی فناوری و کاربردهای الیاف پلی اورتان,تكنولوژی و كاربرد درزگیرهای پلی اورتان,دانلود پایان نامه درزگیرهای پلی…

 • بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

  بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دیدگاه های معاصر رهبری,رهبری مدیران در سازمان,سبک…

 • طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان

  پایان نامه طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان,پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی,طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان,مدیریت…

 • بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبك های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبك های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه,خرید مقاله و…

 • بررسی پیشنه مطالعات کاربری زمین در ایران و جهان

  بررسی پیشنه مطالعات کاربری زمین در ایران و جهان,برنامه ریزی كاربری اراضی شهری,پیشنه مطالعات کاربری زمین در ایران,پیشنه مطالعات کاربری…

 • جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

  انواع مجازات,جایگاه مصلحت در تقنین قوانین,جرم انگاری,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه مصلحت,دانلود پایان…