ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن

بررسی مسئولیتهای دادستان در دیوان کیفری بین المللی,خصوصیات دیوان کیفری بین المللی,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل,دیوان کیفری بین المللی,ماهیت دیوان کیفری بین المللی,ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن,نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن (بصورت جامع و کامل در قالب 328 صفحه) *آپدیت 8ام نیز بصورت رایگان ضمیمه شد! بررسی صلاحیت تكمیلی دیوان 23 صفحه *آپدیتهای قبلی: 1.جنایات جنگی 22 صفحه 2.دیوان كیفری بین المللی 9 صفحه 3.‌متن اساسنامه دیوان بین‌المللی 55 صفحه 4.صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی 14 صفحه 5.نگاهی به اساسنامه دیوان كیفری بین المللی 19 صفحه 6.کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی 17 صفحه 7.بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی و ارزیابی آن 22 صفحه تعداد کل صفحات: 147 صفحه اولیه + 181 صفحه آپدیت = 328 صفحه چکیده: دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.  این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است. کلمات کلیدی: دادستان حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی (ICC) مقدمه نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.  مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید. فهرست مطالب چکیده مقدمه سوالات و پیشنهادات فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی) مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی  مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی گفتار اول :  قضات گفتار دوم : ریاست گفتار سوم: دادستانی گفتار چهارم : شعب دیوان گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان گفتار ششم : مجمع دول متعاهد مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها مبحث اول :  دادسرای دیوان مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان گفتار اول :  جنایات تجاوز گفتار دوم :  نسل کشی گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت گفتار چهارم :  جنایت های جنگی فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر  به فرد تحقیق گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه       الف  – درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان        ب – رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان نتیجه گیری منابع و ماَخذ

 • پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

  اختیار انجام وظایف نمایندگی,اسقاط حق و اعتبار امر مختومه,اصل جبران غرامت,اصل نفع بیمه ای,بیمه عمر,پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و…

 • همگرایی منطقه ای ایران با کشورهای خلیج فارس با بررسی جنبه های روابط کشورها

  تحول در نظریه های منطقه گرایی خاورمیانه,دانلود پایان‌نامه منطقه گرایی خاورمیانه,دانلود پایان‌نامه همگرایی منطقه ای در خلیج فارس,منطقه‌گرایی خاورمیانه,نقش ایران…

 • مقاله صهیونیزم مسیحی

  fileina,اندیشه‌های مسیحیان صهیونیست,خرید مقاله و تحقیق رشته علوم سیاسی,دانلود مقاله صهیونیزم مسیحی,سیستم همکاری در فروش فایل,صهیونیزم مسیحی,صهیونیسم,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه…

 • انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب

  انقلاب اسلامی ایران,انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب,بهمن ماه 1357,تحولات بعد از پیروزی انقلاب,خرید پایان نامه تاریخ,دانلود…

 • بررسی و نحوه توزیع تغییرات کاربری اراضی شهری

  بررسی و نحوه توزیع تغییرات کاربری اراضی منطقه 15 تهران,برنامه ریزی شهری,برنامه ریزی کاربری اراضی شهری,تحلیل مکانی و فضایی تغییرات…

 • مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

  برند,برندهای مقلّد,پایان نامه مدیریت بازرگانی,تاریخچه برند,تصویر برند,عناصر برند,قصد خرید,مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و…

 • مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

  آثار تجدید اعتبار,احكام‌ و مقررات‌ تجدید اعتبار کیفری,تجدید اعتبار کیفری,دانلود فصل دوم پایان نامه حقوق,مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی…

 • سنجش تاثیر عوامل موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان مصرف کنندگان

  ابعاد ارزش ویژه برند سبز,ارزش درک شده برند سبز,پایان نامه ارزش ویژه برند سبز,تاثیر اعتبار برند بر ارزش ویژه برند…

 • مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

  آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی,دانلود سمینار ارشد برق قدرت,راكتانس,راكتانس محورهای d و q,مشخص كردن راكتانس,مشخص كردن راكتانس محورهای d و…

 • ارزیابی و آنالیز برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر تهران

  ارزیابی و آنالیز برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر تهران,بررسی و نحوه توزیع تغییرات کاربری اراضی منطقه 15 تهران,برنامه ریزی…

 • ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک

  ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک,دانلود پایان نامه بتون پلاستیک,دانلود پایان نامه روشهای اجرایی…

 • بررسی آموزش از راه دور نوجوانان در ایران

  آموزش الکترونیکی,بررسی آموزش از راه دور نوجوانان در ایران,دانلود پایان نامه آموزش از راه دور,دانلود پایان نامه آموزش از راه…

 • پیشینه سفالگری در ایران

  پیدایش سفال در ایران,پیشینه سفالگری در ایران,دانلود تحقیق تاریخچه سفالگری در ایران,دانلود تحقیق سفال شوش,دانلود تحقیق سفالگری در ایران,سفال شوش,سفالگری…

 • انواع اتصالات در مواد نسوز

  انواع اتصالات در مواد نسوز,جرمهای دیرگداز,خرید تحقیق رشته صنایع,دانلود مقالات رشته صنایع,دیرگدازهای اتصال فسفاتی,سیستم همکاری در فروش فایل,صنایع حرارتی,فروش فایل,فروشگاه…

 • طراحی سیستم ترمز و اصول سیستم ترمزها در بررسی انواع آن

  انواع سیستم ترمز,دانلود پایان نامه سیستم ترمز,دانلود پایان نامه مکانیک ماشین,دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک ماشین,سیستم ترمز,طراحی سیستم ترمز,طراحی سیستم…